Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Koululaitoksen oppilaitoksiin tehdyt muutokset edellisestä vuodesta oppilaitostyypin mukaan 2021

Oppilaitostyyppi Oppilaitoksia Muutos yhteensä Uusia Lakkautettuja Yhdistyneitä Ei toiminnassa Uudelleen toiminnassa Opiskelijoita 1)
11 Peruskoulut 2 085 -44 8 -27 -23 -2 - 547 300
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 60 -1 - -1 - - - 3 500
15 Lukiot 331 -4 - -3 -1 - - 114 700
19 Perus- ja lukioasteen koulut 41 1 1 - - - - 28 400
21 Ammatilliset oppilaitokset 80 -2 - - -2 - - 216 600
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 5 - - - - - - 5 600
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 17 -1 - -1 - - - 11 300
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 10 - - - - - - 14 200
28 Palo-,poliisi- ja vartiontialan opp. 1 - - - - - - 300
29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 6 - - - - - - ..
41 Ammattikorkeakoulut 24 - - - - - - 160 300
42 Yliopistot 13 - - - - - - 164 800
43 Sotilaskorkeakoulut 1 - - - - - - 1 200
61 Musiikkioppilaitokset 83 - - - - - - 60 100
62 Liikunnan koulutuskeskukset 13 - - - - - - 14 500
63 Kansanopistot 70 -2 - -1 -1 - - 14 200
64 Kansalaisopistot 173 -1 - - -1 - - 390 600
65 Opintokeskukset 12 - - - - - - 15 900
66 Kesäyliopistot 18 -1 - -1 - - - 26 800
99 Muut oppilaitokset 6 - - - - - - 400
Yhteensä 3 049 -55 9 -34 -28 -2 - 1 790 700
1) Opiskelijamäärätieto on pääsääntöisesti 20.9.2021 tilanteen mukainen ja se sisältää oppilaitostyyppiin kuuluvien oppilaitosten kaikkien opiskelijoiden määrän koulutusasteesta riippumatta (sekä tutkinto- että tutkintoon johtamaton koulutus). Esi- ja peruskouluopetuksen, lukiokoulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen, yliopistokoulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen tiedot ovat ennakkotietoja.

Lähde: Koulutustilastot.Tilastokeskus

Lisätietoja: Marika Wegelius 029 551 3411, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 18.2.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3796. 2021, Liitetaulukko 1. Koululaitoksen oppilaitoksiin tehdyt muutokset edellisestä vuodesta oppilaitostyypin mukaan 2021 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kjarj/2021/kjarj_2021_2022-02-18_tau_001_fi.html