Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Peruskoulun koulupudokkaat lukuvuosina 1999/2000–2016/2017

Lukuvuosi    Oppivelvollisuutensa kokonaan laiminlyöneet 1) Ilman peruskoulun päättötodistusta eronneet 2) Kevätlukukauden 9.-luokkalaisten määrä
Yhteensä Kevätlukukauden lopun 9.-luokkalaisten määrään verrattuna, %
1999/2000 90 193 0,29 66 821
2000/2001 69 210 0,33 64 512
2001/2002 63 191 0,31 62 095
2002/2003 79 161 0,26 61 419
2003/2004 67 178 0,28 64 456
2004/2005 70 218 0,34 64 350
2005/2006 60 178 0,27 66 473
2006/2007 55 152 0,23 66 230
2007/2008 47 115 0,17 67 388
2008/2009 39 150 0,23 65 687
2009/2010 41 152 0,23 65 560
    180 0,28 64 125
2010/2011 95
2011/2012 86 212 0,34 61 778
2012/2013 85 202 0,33 60 323
2013/2014 78 269 0,46 58 554
2014/2015 71 301 0,51 58 919
2015/2016 94 315 0,54 58 707
2016/2017 73 314 0,54 58 376
1) Oppivelvollisuutensa kokonaan laiminlyöneiksi katsotaan sellaiset oppivelvollisuusikäiset, jotka eivät lukuvuoden aikana ja lukuvuodesta 2010/2011 lähtien kevätlukukauden aikana lainkaan osallistuneet peruskouluopetukseen. Tiedot lukuvuodesta 2010/2011 alkaen eivät ole täysin verrannollisia aiempiin vuosiin. Oppivelvollisuutensa laiminlyöneitä voi olla kaikilla luokka-asteilla.
2) Ilman peruskoulun päättötodistusta eronneet ovat oppivelvollisuusiän ohittaneita, jotka eivät ole oppivelvollisuutensa aikana suorittaneet peruskoulun koko oppimäärää.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 14.3.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen keskeyttäminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9280. 2016, Liitetaulukko 2. Peruskoulun koulupudokkaat lukuvuosina 1999/2000–2016/2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kkesk/2016/kkesk_2016_2018-03-14_tau_002_fi.html