Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kauppalaivasto 2022, helmikuu

Julkaistu: 5.3.2021

Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 678 alusta helmikuussa 2021

Vuoden 2021 helmikuussa Suomen kauppalaivaston koko oli 1 242 alusta. Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 678 alusta ja pienaluksiin 286 alusta. Proomuja ja muita kuljetuskoneettomia aluksia oli yhteensä 278 kappaletta. Kauppa-alusluetteloon, johon voidaan merkitä pääasiassa ulkomaan liikenteessä toimivia aluksia, kuului vuoden 2021 helmikuussa yhteensä 114 alusta. Koko rekisteröidyn kauppalaivaston bruttovetoisuus oli 1 864 798. Tästä varsinaisen kauppalaivaston bruttovetoisuuden osuus oli 1 730 458 ja kauppa-alusluetteloon merkittyjen alusten 1 565 808.

Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset bruttovetoisuuksittain 28.2.2021

Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset bruttovetoisuuksittain 28.2.2021

Varsinaisesta kauppalaivastosta suurin osa oli matkustaja-aluksia ja seuraavaksi eniten oli erikoisaluksia ja muita aluksia. Matkustaja-aluksia oli 195 kappaletta, erikoisaluksia 176 kappaletta ja muiden alusten luokkaan kuului 100 alusta. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka oli roro-matkustaja-alukset. Seuraavaksi suurimmat luokat olivat roro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Roro-matkustaja-alusten ja roro-lastialusten bruttovetoisuus oli yli puolet koko varsinaisen kauppalaivaston vetoisuudesta.

Taulukko 1. Varsinainen kauppalaivasto 28.2.2021

Alustyyppi Lukumäärä Bruttovetoisuus Nettovetoisuus
Varsinainen kauppalaivasto yhteensä 678 1 730 458 682 044
Matkustaja-alukset 195 22 999 9 354
Roro-matkustaja-alukset 54 603 936 257 065
Roro-lastialukset 44 511 702 154 069
Irtolastialukset 10 106 356 52 507
Muut kuivalastialukset  90 224 353 95 897
Säiliöalukset  9 178 549 87 156
Erikoisalukset  176 68 666 21 418
Muut alukset  100 13 897 4 578

Suurin osa kauppa-alusluetteloon merkityistä aluksista oli muita kuivalastialuksia, roro-lastialuksia ja erikoisaluksia. Muita kuivalastialuksia oli 36 kappaletta, roro-lastialuksia 29 kappaletta ja erikoisaluksia 22. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka olivat roro-matkustaja-alukset, roro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Roro-matkustaja-alusten ja roro-lastialusten bruttovetoisuus oli kaksi kolmasosaa koko kauppa-alusluettelon tilavuudesta.

Varsinaisen kauppalaivaston alusmäärä oli laskenut kahdella vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Matkustaja-aluksia ja säiliöaluksia oli kutakin yksi vähemmän. Pienalusten määrä kasvoi yhdellä. Proomujen ja muiden kuljetuskoneettomien alusten määrä säilyi ennallaan vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Kauppa-alusluettelon alusmäärä kasvoi yhdellä aluksella helmikuussa 2021.


Lähde: Liikenne ja matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Olli Kajava 029 551 3531, Matti Kokkonen 029 551 3770, olli.kajava@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (180,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 5.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kauppalaivasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2670-1642. helmikuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/klaiv/2021/02/klaiv_2021_02_2021-03-05_tie_001_fi.html