Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Handelsflottan 2022, februari

Publicerad: 5.3.2021

I februari 2021 hörde 678 fartyg till den egentliga handelsflottan

Till Finlands handelsflotta hörde i februari 2021 totalt 1 242 fartyg. Till den egentliga handelsflottan hörde 678 fartyg och till småfartygen 286 fartyg. Antalet pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri uppgick till totalt 278 fartyg. I handelsfartygsförteckningen, där man i huvudsak kan ange fartyg i utrikesfart, fanns i februari 2021 totalt 114 fartyg. Bruttodräktigheten för hela den registrerade handelsflottan var 1 864 798, varav den egentliga handelsflottans andel av bruttodräktigheten uppgick till 1 730 458. Fartygen i handelsfartygsförteckningen hade en andel på 1 565 808.

Fartygen i den egentliga handelsflottan och i handelsfartygsförteckningen efter bruttodräktighet 28.2.2021

Fartygen i den egentliga handelsflottan och i handelsfartygsförteckningen efter bruttodräktighet 28.2.2021

De flesta fartygen som hörde till den egentliga handelsflottan var passagerarfartyg och näst flest specialfartyg och övriga fartyg. Totalt 195 var passagerarfartyg, 176 specialfartyg och 100 övriga fartyg. Sett till bruttodräktighet var den största klassen roro-passagerarfartyg. De näst största klasserna var roro-lastfartyg och övriga torrlastfartyg. Bruttodräktigheten för roro-passagerarfartyg och roro-lastfartyg var mer än hälften av den hela egentliga handelsflottans dräktighet.

Tabell 1. Den egentliga handelsflottan 28.2.2021

Fartygstyp Antal Bruttodräktighet Nettodräktighet
Den egentliga handelsflottan totalt 678 1 730 458 682 044
Passagerarfartyg 195 22 999 9 354
Roro-passagerarfartyg 54 603 936 257 065
Roro-lastfartyg 44 511 702 154 069
Bulkfartyg 10 106 356 52 507
Övriga torrlastfartyg 90 224 353 95 897
Tankfartyg 9 178 549 87 156
Specialfartyg 176 68 666 21 418
Övriga fartyg 100 13 897 4 578

Största delen av de fartyg som ingår i förteckningen över handelsflottan var övriga torrlastfartyg, roro-lastfartyg och specialfartyg. Antalet övriga torrlastfartyg uppgick till 36, roro-lastfartyg till 29 och specialfartyg till 22. Enligt bruttodräktighet var den största klassen roro-passagerarfartyg, roro-lastfartyg och övriga torrlastfartyg. Bruttodräktigheten för roro-passagerarfartyg och roro-lastfartyg var två tredjedelar av volymen för den hela egentliga handelsflottan.

Antalet fartyg i den egentliga handelsflottan hade minskat med två jämfört med situationen vid årsskiftet. Antalet passagerarfartyg och tankfartyg var ett färre. Antalet småfartyg ökade med ett. Antalet pråmar och andra fartyg utan framdrivningsmaskineri blev oförändrat jämfört med situationen vid årsskiftet. Antalet fartyg i förteckningen över handelsflottan ökade med ett fartyg i februari 2021.


Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Kajava 029 551 3531, Matti Kokkonen 029 551 3770, olli.kajava@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (168,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 5.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelsflottan [e-publikation].
ISSN=2670-1650. februari 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klaiv/2021/02/klaiv_2021_02_2021-03-05_tie_001_sv.html