Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.

Liikevaihdon vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos, % Tarkentuminen, %-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2019-01-15)
G Koko kauppa 06/2018 1,6 1,5 -0,1
07/2018 6,7 6,3 -0,4
08/2018 4,5 4,8 0,3
09/2018 -1,7 -1,3 0,4
10/2018 3,8 5,9 2,1
45 Moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus 06/2018 2,2 2,4 0,2
07/2018 6,3 5,8 -0,5
08/2018 8,2 8,9 0,7
09/2018 -9,5 -5,9 3,6
10/2018 3,1 4,9 1,8
46 Tukkukauppa 06/2018 1,7 1,5 -0,2
07/2018 9,2 8,6 -0,6
08/2018 4,5 4,9 0,4
09/2018 -1,2 -0,9 0,3
10/2018 4,8 7,2 2,4
47 Vähittäiskauppa 06/2018 1,2 1,0 -0,2
07/2018 2,7 3,1 0,4
08/2018 2,8 3,0 0,2
09/2018 1,0 0,0 -1,0
10/2018 3,1 3,9 0,8
Päivittäistavarakauppa (4711, 472) 06/2018 3,3 3,8 0,5
07/2018 3,9 5,4 1,5
08/2018 4,0 4,4 0,4
09/2018 0,1 -0,2 -0,3
10/2018 3,4 4,3 0,9
Tavaratalokauppa (4719) 06/2018 -1,0 -1,4 -0,4
07/2018 -0,1 -0,6 -0,5
08/2018 1,9 1,8 -0,1
09/2018 2,1 2,0 -0,1
10/2018 -1,0 -0,9 0,1
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa ensimmäisen ja tuoreimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta.

Liikevaihdon pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla

Toimiala Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvo 2)
Kauppa yhteensä (G) 2015 0,6 0,7
2016 0,3 0,7
2017 0,0 0,6
Autokauppa (45) 2015 0,3 0,9
2016 0,3 0,8
2017 0,1 0,7
Tukkukauppa (46) 2015 0,9 1,1
2016 0,8 1,1
2017 0,0 0,9
Vähittäiskauppa (47) 2015 0,1 0,5
2016 -0,2 0,7
2017 -0,2 0,6
Päivittäistavarakauppa (4711, 472) 2015 -0,2 0,4
2016 -0,3 0,5
2017 -0,1 0,5
Tavaratalokauppa (4719) 2015 -0,3 0,4
2016 -0,4 0,4
2017 0,1 0,9
1) Vuoden 2015 keskiarvo on laskettu ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukuukauden välillä tarkentuneista tiedoista tilastovuonna. Vuosien 2016 ja 2017 keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden aineistojen valmistuttua, jolloin myös virallinen vuositilasto yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan.
2) Vuoden 2015 keskiarvo on laskettu ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukuukauden erotusten itseisarvoista. Vuosien 2016 ja 2017 keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden erotusten itseisarvoista, jolloin myös virallinen vuositilasto yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan.

Lähde: Kaupan liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 15.01.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0912. marraskuu 2018, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/klv/2018/11/klv_2018_11_2019-01-15_rev_001_fi.html