Liitetaulukko 1. Työpäiväkorjatun liikevaihdon ja myynnin määrän vuosimuutos kaupan toimialoilla, % (TOL 2008)

  Kolmen kuukauden vuosimuutokset, % 1) Kumulatiivinen vuosimuutos, % 1) Uusimman kuukauden vuosimuutos, % 1)
08-10/2020 11/20-01/21 02-04/2021 05-07/2021 01-07/2021 07/2021
G Koko kauppa Liikevaihto -0,2 0,5 8,8 10,4 8,5 7,7
Myynnin määrä 1,6 1,7 5,6 4,7 4,7 1,9
45 Autokauppa Liikevaihto -0,8 3,7 22,3 18,0 18,0 3,7
Myynnin määrä -2,1 2,4 19,9 15,7 15,8 1,5
46 Tukkukauppa Liikevaihto -2,7 -2,6 5,8 11,8 7,4 10,4
Myynnin määrä 0,8 -0,3 0,9 2,6 1,6 0,7
47 Vähittäiskauppa Liikevaihto 4,4 4,5 7,4 5,4 6,1 5,3
Myynnin määrä 4,6 5,0 7,1 3,8 5,2 3,4
Päivittäistavarakauppa (4711, 472) 2) Liikevaihto 7,8 7,0 4,5 3,0 4,1 4,3
Myynnin määrä 6,2 5,7 2,4 0,7 2,0 2,2
Tavaratalokauppa (4719) 3) Liikevaihto 4,5 5,2 12,3 4,0 7,6 5,1
Myynnin määrä 3,8 4,7 12,0 3,6 7,2 5,0
Erikoiskauppa (474-477) 4) Liikevaihto 0,8 1,6 7,2 6,5 6,1 3,4
Myynnin määrä 2,4 3,2 8,5 5,8 6,4 2,0
1) Vuosimuutoksessa verrataan tarkasteltavan ajanjakson arvoja vuodentakaisen vastaavan ajanjakson arvoihin.
2) Päivittäistavarakaupan (4711, 472) osuus vähittäiskaupan liikevaihdosta oli yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston mukaan 52,7 % vuonna 2019.
3) Tavaratalokaupan (4719) osuus vähittäiskaupan liikevaihdosta oli yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston mukaan 6,5 % vuonna 2019.
4) Erikoiskaupan (474-477) osuus vähittäiskaupan liikevaihdosta oli yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston mukaan 35,9 % vuonna 2019.

Lähde: Kaupan liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Lauri Pullinen 029 551 3043, Mauri Niiniaho 029 551 3409, kauppa.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 14.09.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0912. heinäkuu 2021, Liitetaulukko 1. Työpäiväkorjatun liikevaihdon ja myynnin määrän vuosimuutos kaupan toimialoilla, % (TOL 2008) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/klv/2021/07/klv_2021_07_2021-09-14_tau_001_fi.html