Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Kaikkien tilastosta julkaistujen toimialojen vuosimuutosten tarkentuminen on esitetty StatFin-tietokannan taulukoissa kuukausitasolla ja vuositasolla . Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.

Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutosten tarkentuminen kaupan toimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos,% Tarkentuminen,%-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2022-01-14)
G Koko kauppa 06/2021 10,8 10,6 -0,2
07/2021 7,7 8,0 0,3
08/2021 7,3 7,8 0,5
09/2021 7,9 8,3 0,4
10/2021 9,1 8,9 -0,2
45 Autokauppa 06/2021 17,6 17,6 0,0
07/2021 3,7 5,4 1,7
08/2021 5,8 7,7 1,9
09/2021 5,7 6,0 0,3
10/2021 7,8 7,5 -0,3
46 Tukkukauppa 06/2021 12,2 12,1 -0,1
07/2021 10,4 10,6 0,2
08/2021 9,4 10,5 1,1
09/2021 10,3 10,8 0,5
10/2021 12,5 12,8 0,3
47 Vähittäiskauppa 06/2021 5,8 5,3 -0,5
07/2021 5,3 5,1 -0,2
08/2021 4,9 3,9 -1,0
09/2021 4,5 4,9 0,4
10/2021 4,3 3,5 -0,8
Päivittäistavarakauppa (4711, 472) 06/2021 4,3 3,6 -0,7
07/2021 4,3 4,6 0,3
08/2021 3,3 1,7 -1,6
09/2021 2,2 2,2 0,0
10/2021 1,7 1,1 -0,6
Tavaratalokauppa (4719) 06/2021 4,0 3,6 -0,4
07/2021 5,1 4,9 -0,2
08/2021 5,8 5,2 -0,6
09/2021 8,4 7,8 -0,6
10/2021 2,9 3,0 0,1
Erikoiskauppa (474-477) 06/2021 6,2 6,2 0,0
07/2021 3,4 3,8 0,4
08/2021 5,2 5,5 0,3
09/2021 5,2 5,2 0,0
10/2021 4,9 4,3 -0,6
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa ensimmäisen ja tuoreimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta.

Työpäiväkorjatun liikevaihdon pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentuminen kaupan toimialoilla

Toimiala / Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvo 2)
G Koko kauppa 2017 0,0 0,6
2018 0,2 0,6
2019 -0,1 0,4
45 Autokauppa 2017 0,1 0,6
2018 0,6 1,1
2019 0,4 0,5
46 Tukkukauppa 2017 0,0 0,8
2018 0,3 0,8
2019 -0,3 0,8
47 Vähittäiskauppa 2017 -0,2 0,6
2018 -0,1 0,5
2019 0,0 0,4
Päivittäistavarakauppa (4711, 472) 2017 -0,2 0,5
2018 0,3 0,4
2019 -0,1 0,3
Tavaratalokauppa (4719) 2017 0,1 0,9
2018 -0,3 0,3
2019 0,0 0,2
1) Keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden aineistojen valmistuttua, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan.
2) Keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden erotusten itseisarvoista, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan.

Lähde: Kaupan liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Lauri Pullinen 029 551 3043, kauppa.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 14.1.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0912. marraskuu 2021, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/klv/2021/11/klv_2021_11_2022-01-14_rev_001_fi.html