Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 28.2.2006

Talousarvioiden mukaan kuntien talous paranee hieman vuonna 2006, kuntayhtymien tilanne pysyy vakaana

Kunnat ennakoivat taloutensa tänä vuonna edellisvuosia valoisammaksi. Verotulojen ja valtionosuuksien arvioidaan lisääntyvän 1,0 miljardilla eurolla edellisvuodesta. Verorahoituksen toimintamenoja nopeamman lisäyksen vuoksi kuntien yhteenlaskettu vuosikate kasvaisi 120 miljoonaa euroa viime vuodesta. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen laatimasta kuntien vuoden 2006 talousarviotilastosta.

Kuntien ja kuntien liikelaitoksen yhteenlaskettu vuosikate on kerättyjen talousarviotietojen mukaan 1 169 miljoonaa euroa. Manner-Suomen kunnilta tammikuussa koottujen tilinpäätösarvioiden mukaan vastaava luku viime vuonna oli 1 047 miljoonaa. Kaikkiaan 90 kuntaa arvioi vuosikatteensa jäävän negatiiviseksi. Vuosikate riittää tänä vuonna kattamaan poistoista 81 prosenttia, mutta investoinneista vain 39 prosenttia. Huomattavan osan investoinneista kunnat rahoittavat ottamalla lainaa. Jos talousarvioissa ennakoitu kehitys toteutuu, kuntien lainakanta lisääntyy tänä vuonna jälleen noin miljardilla.

Kuntayhtymien ja niiden liikelaitosten vuosikate on talousarvioiden mukaan 318 miljoonaa euroa. Tämä on hieman enemmän kuin vastaava luku viime vuoden talousarvioissa, mutta 36 miljoonaa vähemmän kuin tilinpäätösarvioissa. Vuosikate riittää likimain kattamaan poistot, mutta vain 48 prosenttia investoinneista. Kuntayhtymien pitkäaikaisen velan arvioidaan tänä vuonna lisääntyvän hieman edellisvuosia enemmän, noin 200 miljoonalla eurolla.

Tietoja kuntien ja kuntayhtymien sekä niiden liikelaitosten talousarvioista 2005 - 2006 ja tilinpäätösarvioista 2005, miljoonaa euroa

  Kunnat Kuntayhtymät
TA 2005 TPA1 2005 TA 2006 TA 2005 TPA1 2005 TA 2006
Toimintakate -18 248 -18 334 -19 129 349 387 363
Verotulot 14 236 14 185 14 825 .. 0 0
Valtionosuudet 4 813 5 038 5 400 .. 0 0
Korkotuotot 136 138 143 8 11 8
Muut rahoitustulot 185 251 219 3 49 3
Korkokulut 244 204 255 26 17 23
Muut rahoituskulut 37 38 34 28 77 32
Vuosikate 840 1 047 1 169 305 354 318
Poistot ja arvonalentumiset 1 413 1 411 1 449 305 302 321
Satunnaiset tuotot 196 327 71 1 1 3
Satunnaiset kulut 4 28 3 0 1 0
Tilikauden tulos -381 -64 -211 1 53 0
Investointimenot yhteensä 2 834 2 713 3 016 567 530 663
Rahoitusosuudet investointimenoihin 204 146 203 34 24 26
Käyttöomaisuuden myyntitulot 453 794 384 6 12 5
Antolainasaamisten lisäykset 214 350 100 0 29 0
Antolainasaamisten vähennykset 59 169 61 1 30 1
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 790 1 428 1 831 199 180 248
Pitkäaikaisten lainojen vähennys 764 721 846 49 57 56
1 Tilinpäätösarvio (ei sisällä Ahvenanmaan kuntia ja kuntayhtymiä)

Lähde: Kuntien talousarviot 2006, Kuntayhtymien talousarviot 2006. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kunnat: Erikka Peltonen (09) 1734 3547, kuntayhtymät: Eeva Kleinberg (09) 1734 3309

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Linkit: Tilastojulkistukseen liittyvä tiedote

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 28.2.2006

Viittausohje:

Tilasto: Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot [verkkojulkaisu].
2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktal/2006/ktal_2006_2006-02-28_tie_001.html