Tiedote 28.2.2006

Kuntien talousarvioissa merkkejä paremmasta

Talousarvioiden mukaan kuntien taloustilanne näyttää tänä vuonna hieman edellisvuosia valoisammalta. Kunnat odottavat verotulojensa ja valtionosuuksiensa lisääntyvän toimintamenoja nopeammin. Lainakannan ennakoidaan kuitenkin kasvavan edelleen huolestuttavalla vauhdilla. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta kuntien vuoden 2006 talousarviotilastosta.

Kunnat odottavat saavansa vuonna 2006 verotuloja 14,8 miljardia euroa ja valtionosuuksia 5,4 miljardia euroa. Manner-Suomen kunnilta tammikuussa koottujen tilinpäätösarvioiden mukaan vastaavat luvut vuonna 2005 olivat 14,2 ja 5,0 miljardia euroa. Mikäli arviot toteutuvat, kuntien saama verorahoitus lisääntyisi edellisvuodesta yhteensä 1,0 miljardilla eurolla. Kun kuntien toimintakatteen arvioidaan samalla heikkenevän hieman viime vuotta hitaammin, on kuntien yhteenlaskettu vuosikate noin 120 miljoonaa euroa suurempi kuin vuonna 2005.

Kuntien ja kuntien liikelaitosten yhteenlaskettu vuosikate on talousarviotietojen mukaan tänä vuonna 1 169 miljoonaa euroa. Vuoden 2005 talousarvioissa kate oli ainoastaan 840 miljoonaa euroa, mutta tilinpäätösarvioissa 1 047 miljoonaa euroa. Kaikkiaan 90 kuntaa ennakoi vuosikatteensa jäävän tänä vuonna negatiiviseksi, mikä tarkoittaa, että niiden toiminta- ja rahoitustulot eivät riitä kattamaan toiminta- ja rahoitusmenoja. Vuonna 2005 tällaisia kuntia oli talousarvioiden mukaan 157 ja tilipäätösarvioiden mukaan 139.

Poistot ja arvonalentumiset ovat talousarvioiden mukaan noin 1,4 miljardia euroa. Vuosikate riittää kattamaan poistoista 81 prosenttia. Tämä on 22 prosenttiyksikköä enemmän kuin viime vuoden talousarvioissa ja 7 prosenttiyksikköä enemmän kuin tilinpäätösarvioissa.

Investointeihin kunnat ja kuntien liikelaitokset ovat varanneet tälle vuodelle 3,0 miljardia euroa, mikä on noin 0,3 miljardia enemmän kuin viime vuonna. Suuri osa investoinneista rahoitetaan ottamalla lainaa. Jos talousarvioissa ennakoitu kehitys toteutuu, kuntien pitkäaikainen velka lisääntyy tänä vuonna jälleen noin miljardilla eurolla.

Tietoja kuntien ja kuntien liikelaitosten talousarvioista 2001 - 2006 ja tilinpäätösarviosta 2005, miljoonaa euroa

  TA 2001 TA 2002 TA 2003 TA 2004 TA 2005 TPA 20051 TA 2006
Toimintakate -14 951 -16 112 -16 801 -17 442 -18 248 -18 334 -19 129
Verotulot 13 380 13 214 13 660 13 747 14 236 14 185 14 825
Valtionosuudet 3 521 3 761 3 990 4 631 4 813 5 038 5 400
Vuosikate 1 107 924 841 966 840 1 047 1 169
Poistot ja arvonalentumiset 1 200 1 262 1 299 1 385 1 413 1 411 1 449
Tilikauden tulos -54 -292 -365 -340 -381 -64 -211
Investointimenot 2 606 2 670 2 726 2 852 2 834 2 713 3 016
Lainanotto 1 029 1 500 1 804 1 781 1 790 1 428 1 831
Lainojen lyhennykset 569 754 666 731 764 721 846

1 Tilinpäätösarvio (ei sisällä Ahvenanmaan kuntia)

Lähde: Kuntien talousarviot 2006. Julkinen talous 2006. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Erikka Peltonen (09) 1734 3547

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Linkit: Tiedotteeseen liittyvä tilastojulkistus