Vuoden 2006 tiedotteet

19.12.2006

Työllisyys ja työttömyys marraskuussa 2006

- Työllisiä 54 000 enemmän kuin vuotta aiemmin - Työllisyysaste 68,8 prosenttia - Työttömiä oli 32 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin - Työttömyysaste 6,7 prosenttia, työttömänä 175 000 henkeä - Työnvälityksessä 35 000 uutta avointa työpaikkaa - Tammi-marraskuussa 2006 keskimäärin 41 000 työllistä enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna

5.12.2006

Koottua tilastotietoa rakentamisesta ja asumisesta

Tilastokeskuksen julkaisema kokoomateos rakentamisen ja asumisen tilastoista on ilmestynyt. Rakentaminen ja asuminen -vuosikirja tarjoaa tilastotietoa katsausten, tuoteselosteiden, taulukoiden ja kuvioiden muodossa 19 aihealueelta. Kirja sisältää myös kansainvälisiä vertailuja. Vuosikirjan tiedoista suurin osa on koottu Tilastokeskuksen tilastoista, mutta kirjassa on myös aineistoa mm. Valtion asuntorahastosta, Maanmittauslaitokselta, Kansaneläkelaitokselta ja työministeriöstä.

4.12.2006

Suomalaiset kotitaloudet ahkeria kierrättäjiä

Tilastokeskuksen meneillään olevan kulutustutkimuksen mukaan suomalaiset ovat ahkeria kierrättäjiä, olipa kyse sanomalehdistä, ongelma- tai biojätteistä. Myös kirpputorit ovat suomalaisille vakiintunut tapa kierrättää tavaraa. Nämä ennakkotiedot on saatu vuoden kestävän kulutustutkimuksen ensimmäisen puoliskon haastatteluista.

1.12.2006

Liikenteen tietopaketti ilmestynyt

Liikennetilastojen kokoomateos Liikennetilastollinen vuosikirja 2006 on ilmestynyt. Tilastokeskuksen julkaisema teos sisältää taulukoita ja kuvioita tie-, rautatie-, vesi-, ilma- ja tietoliikenteestä, kaikkien liikennemuotojen yhteistaulukoita sekä kansainvälistä vertailua. Kirjassa on uusimpien vuositietojen lisäksi pitkiä aikasarjoja sekä aluetietoa. Tiedot ovat peräisin Tilastokeskuksen lisäksi mm. VR-yhtymältä, Tiehallinnosta, Merenkulkulaitoksesta, Ilmailulaitos Finaviasta ja Suomen Posti Oyj:stä. Liikennetilastollinen vuosikirja on suomen- ja englanninkielinen.

30.11.2006

Tilastojen valossa ja varjossa

Mikäli vuoden 2005 tapahtumat jaetaan tasaisesti vuoden jokaiselle päivälle, yhden vuorokauden aikana Suomessa....

27.11.2006

Työtunnin hinta nousi Suomessa 4,2 prosenttia vuonna 2005

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tehdyn työtunnin kustannus nousi yksityisellä ja kuntasektorilla 4,2 prosenttia vuonna 2005. Noin kaksi kolmasosaa kustannusten bruttonoususta johtui sopimuskorotuksista ja lähes 40 prosenttia liukumista ja rakennetekijöistä.

21.11.2006

Työllisyys ja työttömyys lokakuussa 2006

- Työllisiä lähes saman verran kuin vuotta aiemmin - Työllisyysaste 67,8 prosenttia - Työttömyysaste 7,2 prosenttia, työttömänä 187 000 henkeä - Työnvälityksessä 35 000 uutta avointa työpaikkaa - Tammi-lokakuussa 2006 keskimäärin 40 000 työllistä enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna

16.11.2006

Sähköisen tiedonvälityksen merkitys kasvanut yrityksissä

Valtaosa eli 88 prosenttia vähintään viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä on korvannut ainakin osan paperipostiaan sähköisillä yhteyksillä viimeisen viiden vuoden aikana. 36 prosenttia yrityksistä on korvannut paperipostiaan sähköisillä yhteyksillä merkittävästi ja 10 prosenttia pääosin tai kokonaan. Internet-yhteys on 96 prosentilla ja kotisivut 67 prosentilla yrityksistä. Intranet on puolestaan käytössä 29 prosentilla ja extranet 19 prosentilla yrityksistä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tutkimuksesta Internet ja sähköinen kauppa yrityksissä 2006, jonka tilastotiedot on kerätty kyselytutkimuksella keväällä 2006.

13.11.2006

Teollisuuden palkkasumma kasvoi prosentin heinä-syyskuussa

Teollisuuden palkkasumma oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2006 kolmannella neljänneksellä 1,1 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajanjaksona. Kasvu hidastui verrattuna vuoden ensimmäiseen ja toiseen neljännekseen, sillä tammi-maaliskuussa samoin kuin huhti-kesäkuussa teollisuuden palkkasumma oli 4,4 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

31.10.2006

Alkoholisyyt työikäisten miesten yleisin kuolemansyy

Vuonna 2005 työikäisten miesten johtavaksi kuolemansyyksi nousivat alkoholisyyt eli alkoholisairaudet ja myrkytykset, jotka ohittivat vuosikymmeniä merkittävimpänä kuolemansyynä olleen sepelvaltimotaudin. Työikäisillä naisilla alkoholisyyt olivat lähes yhtä yleinen kuolemansyy kuin rintasyöpä. Alkoholiperäisen kuolleisuuden kasvu on ollut erityisen nopeata vuosina 2004 ja 2005. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuolemansyytilastosta.

27.10.2006

Kotitalouksien rahoitusvarallisuus kasvoi viime vuonna voimakkaasti

Kotitalouksien rahoitusvarallisuus kasvoi viime vuonna 15,5 miljardia euroa. Kasvusta 8 miljardia syntyi sijoitusten arvonnoususta. Rahoitusvarat ovat kasvaneet tätä voimakkaammin vain vuonna 1999, jolloin ne kasvoivat osakekurssien nousun siivittämänä peräti 23 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rahoitustilinpidosta.

24.10.2006

Työllisyys ja työttömyys syyskuussa 2006

- Työllisiä 38 000 enemmän kuin vuotta aiemmin - Työllisyysaste 68,7 prosenttia - Työttömyysaste 6,8 prosenttia, työttömänä 179 000 henkeä - Työnvälityksessä 36 000 uutta avointa työpaikkaa - Tammi-syyskuussa 2006 keskimäärin 44 000 työllistä enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna

19.10.2006

Kuluttajabarometri maakunnittain: Digitalisoituminen vauhdittaa viihde-elektroniikan hankinta-aikeita

Kuluttajien arviot oman taloutensa kehityksestä ovat olleet pitkään hyvin myönteisiä. Suotuisat talousnäkymät sekä rahatilanteen jatkuva paraneminen ovat kasvattaneet kotitalouksien ostoaikeita. Suhteellisesti eniten ovat lisääntyneet asunnonhankintasuunnitelmat, jotka ovat puolitoistakertaistuneet viidessä vuodessa. Harrastusvälineiden ja viihde-elektroniikan ostoaikeet sekä asunnon remonttisuunnitelmat ovat samana aikana kasvaneet kolmanneksen. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen maakunnittaiseen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin heinä-syyskuussa 4 601 Suomessa asuvaa henkilöä.

17.10.2006

Innovaatioita lähes 40 prosentilla yrityksistä

Vuosina 2002-2004 innovaatiotoimintaa harjoitti yhteensä 43 prosenttia yrityksistä. Teollisuudessa innovaatiotoimintaa oli puolella yrityksistä ja palvelutoimialoilla runsaalla kolmanneksella. Yhdeksän kymmenestä innovaatiotoimintaa harjoittaneesta yrityksestä oli tehnyt varsinaisia tuote- ja tai prosessi-innovaatioita. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen uudesta julkaisusta Innovaatiotutkimus 2004, joka sisältää tilastotietoja yritysten innovaatiotoiminnasta sekä siihen liittyvästä tietolähteiden käytöstä, yhteistyöstä, vaikutuksista ja esteistä.

2.10.2006

www.tilastokeskus.fi/yrityksille - uusi väylä yritystietoon

Tilastokeskus on avannut uuden yritysportaalin, johon on koottu tietoa Tilastokeskuksen tarjoamista liike-elämää hyödyttävistä palveluista. Yritysportaali on tarkoitettu kaikille yritystietoa tarvitseville: yrityksille, yrittäjille ja yrityksiä palveleville toimijoille.

22.9.2006

Maatilojen tulot kasvoivat vuonna 2004

Maatilojen saama maataloustulo oli vuonna 2004 keskimäärin 15 338 euroa. Tulotaso kasvoi edellisvuodesta 223 euroa eli 1,5 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen laatimasta vuoden 2004 maatilatalouden tulo- ja verotilastosta. Tilaston tiedot perustuvat yhteensä 60 278 maatilan verotustietoihin.

20.9.2006

Energian kulutus kasvoi alkuvuonna 11 prosenttia

Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla 759 petajoulea, mikä oli lähes 11 prosenttia enemmän kuin samaan aikaan vuonna 2005. Sähköä käytettiin 46 terawattituntia (TWh) eli 11 prosenttia edellisvuotista enemmän. Energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt kasvoivat 10 prosenttia verrattuna vuotta aiempiin päästöihin. Kasvuun vaikutti eniten teollisuuden energiankulutuksen lisääntyminen viime vuoden alhaiselta tasolta.

19.9.2006

Työllisyys ja työttömyys elokuussa 2006

- Työllisiä 69 000 enemmän kuin vuotta aiemmin - Työllisyysaste 70,5 prosenttia - Työttömyysaste 6,9 prosenttia, työttömänä 185 000 henkeä - Työnvälityksessä 41 000 uutta avointa työpaikkaa - Tammi-elokuussa 2006 keskimäärin 44 000 työllistä enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna

18.9.2006

Rahoitusleasinginvestoinnit kasvoivat viime vuonna 24 prosenttia

Kotimaiset luottolaitokset ja muut leasingrahoitusta tarjoavat yritykset rahoittivat vuonna 2005 käyttöomaisuuden hankintoja rahoitusleasingsopimuksilla 1 590 miljoonan euron arvosta. Tästä varsinaisen rahoitusleasingin arvo oli 1 384 miljoonaa ja sale and lease back -sopimusten ja kiinteistöleasingin arvo 206 miljoonaa euroa. Rahoitusleasinginvestoinnit kasvoivat vuoden 2005 aikana edellisvuodesta 24 prosenttia eli 308 miljoonaa euroa. Rahoitusleasingtoiminnasta saadut vuokrat sen sijaan supistuivat 2 prosenttia. Kaikkiaan vuokria maksettiin 849 miljoonaa euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rahoitusleasingtilastosta.

15.9.2006

Tehty työtunti maksoi yksityisellä sektorilla 25 euroa vuonna 2004

Tehty työtunti maksoi vuonna 2004 yksityisellä sektorilla 25,1 euroa, kunta-alalla 22,8 euroa ja valtiolla 26,5 euroa. Yksityisillä jalostuksen toimialoilla työtunnin hinta oli 26,3 euroa ja yksityisillä palvelualoilla 24,0 euroa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tekemään yksityistä ja kuntasektoria koskevaan työvoimakustannustilastoon.

14.9.2006

Valtion ympäristömenot kasvavat ensi vuonna

Vuoden 2007 valtion talousarvioesityksessä on varattu ympäristönsuojelumenoihin 40 miljoonaa euroa enemmän kuin tämän vuoden talousarviossa. Lisäys johtuu kokonaan maatalouden ympäristötuesta, joka kasvaa 265 miljoonasta eurosta 311 miljoonaan euroon. Maatalouden ympäristötuen kasvuun vaikuttavat talousarvion momenttien väliset siirrot, eivätkä viljelijöiden saamat tuet käytännössä kasva. Tiedot ilmenevät ympäristöministeriön ja Tilastokeskuksen julkaisemasta Luonnonvarat ja ympäristö 2006-katsauksesta.

5.9.2006

Ongelmajätteiden määrä jatkoi kasvuaan

Jätteitä kertyi Suomessa vuonna 2004 kaikkiaan noin 66 miljoonaa tonnia. Mineraalien kaivu ja rakentaminen olivat edelleen jäteaineiden suurimmat tuottajat, mutta teollisuus on nousemassa samaan suuruusluokkaan. Teollisuusjätteiden määrä kasvoi lähes 16 miljoonaan tonniin. Ongelmajätteitä kirjattiin aiempiin vuosiin nähden ennätyksellisen paljon, noin 2,3 miljoonaa tonnia. Määrä on kansainvälisesti vertaillen melko suuri. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen EU:lle toimittamasta jätetilastoraportista.

22.8.2006

Työllisyys ja työttömyys heinäkuussa 2006

- Työllisiä 46 000 enemmän kuin vuotta aiemmin - Työllisyysaste 71,8 prosenttia - Työttömiä oli 18 000 vähemmän kuin vuosi sitten - Työttömyysaste 6,6 prosenttia, työttömänä 179 000 henkeä - Työnvälityksessä 25 000 uutta avointa työpaikkaa - Tammi-heinäkuussa 2006 keskimäärin 41 000 työllistä enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna

21.8.2006

Kansainvälistä vertailua varallisuudesta

Joensuussa järjestettävässä IARIWin kokouksessa esitellään 21.8. Luxemburgin varallisuustutkimuksen (Luxembourg Wealth Study) alustavia kansainvälisiä tuloksia. Tutkimuksen tavoitteena on ollut yhdenmukaistaa varallisuuden mittaamista eri maissa ja parantaa kansainvälistä vertailtavuutta. Uuden tutkimustietokannan ansiosta tämä on mahdollista.

18.8.2006

Sijoitusrahastojen tulos kasvoi 4,9 miljardiin euroon vuonna 2005

Sijoitusrahastojen tilikauden tulos oli 4,9 miljardia euroa voitollinen vuonna 2005, kun tulos vuotta aiemmin oli 1,7 miljardia euroa. Arvopapereiden nettotuottojen osuus voitosta oli 4,6 miljardia euroa. Kuluja rahastoilla oli yhteensä oli 491 miljoonaa euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoitusrahastojen ja rahastoyhtiöiden tilinpäätöstilastosta.

10.8.2006

Kansainväliset tulo- ja varallisuustutkijat Suomeen

Maailman johtavat kansantulon ja tulonjaon tutkijat kokoontuvat elokuun lopulla Joensuuhun IARIWin (International Association for Research in Income and Wealth, kansainvälinen tulo- ja varallisuustutkimuksen yhdistys) 29. yleiskokoukseen. Kokous pidetään 20.- 26.8.2006 Joensuun yliopiston tiloissa ja siihen osallistuu lähes 300 alan asiantuntijaa noin 40 eri maasta. Tilastokeskus vastaa kokouksen käytännön järjestelyistä.

3.8.2006

Uutta tietoa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opetus- ja tutkimushenkilöstön ajankäytöstä

Yliopistojen tutkimus- ja opetushenkilöstön tehtävien hoitoon käyttämä työaika oli lukuvuonna 2004 -2005 lähes 2000 tuntia, ammattikorkeakoulujen henkilöstön hieman yli 1 700 tuntia. Yliopistoissa työajat vaihtelivat eri ammattiryhmien kesken selvästi, ammattikorkeakouluissa virkaryhmittäiset erot ovat pienempiä. Tutkimukseen kului yliopistoissa opetushenkilökunnan työajasta keskimäärin 40 prosenttia, ammattikorkeakouluissa 10 prosenttia. Viikoittaisista työtehtävistään yliopisto-opettajat hoitavat 15 prosenttia sähköpostia käyttäen, ammattikorkeakoululopettajista 12 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laajasta yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opetus- ja tutkimushenkilökunnan ajankäyttöä lukuvuonna 2004 - 2005 koskevasta tutkimuksesta.

25.7.2006

Työllisyys ja työttömyys kesäkuussa 2006

- Työllisiä 38 000 enemmän kuin vuotta aiemmin - Työllisyysaste 72,1 prosenttia - Työttömiä oli 14 000 vähemmän kuin vuosi sitten - Työttömyysaste 8,1 prosenttia, työttömänä 225 000 henkeä - Työnvälityksessä 33 000 uutta avointa työpaikkaa - Tammi-kesäkuussa 2006 keskimäärin 40 000 työllistä enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna

20.7.2006

Kuluttajabarometri maakunnittain: Asunnon ostoaikeet ennätyskorkealla

Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä yli 9 prosenttia talouksista aikoi hankkia omistusasunnon seuraavien 12 kuukauden aikana, mikä on enemmän kuin koskaan ennen. Ostoaikeiden kasvu on ollut suhteellisesti suurinta asunnon hankintasuunnitelmien osalta, jotka ovat puolitoistakertaistuneet viidessä vuodessa. Myös harrastusvälineiden ja viihde-elektroniikan ostoaikeet ovat kasvaneet kolmanneksella viidessä vuodessa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen maakunnittaiseen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin huhti-kesäkuussa 4 606 Suomessa asuvaa henkilöä.

5.7.2006

Kaksi autoa kolmesta on vähäpäästöisiä

Suomessa oli viime vuoden lopussa yhteensä 2,8 miljoonaa autoa, joista henkilöautoja oli 2,4 miljoonaa. Kaikista autoista 67 prosenttia ja henkilöautoista 72 prosenttia oli katalysaattorilla varustettuja tai muutoin tekniikaltaan vähäpäästöisiä. Katalysaattorilla varustettuja autojen määrä on 1990-luvun alusta lähtien moninkertaistunut, vaikka autokanta uudistuukin melko hitaasti. Suomessa autojen keski-ikä on noin 10 vuotta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen tänään ilmestyvästä Ympäristötilasto 2006 -julkaisusta.

4.7.2006

Ulkomaiset matkustajat kuluttivat Suomessa 1,4 miljardia euroa vuonna 2005

Suomessa vieraili vuonna 2005 hieman yli 5 miljoonaa ulkomaista matkustajaa. Matkustajamäärä kasvoi 4 prosenttia edellisvuodesta. Rahaa ulkomaiset matkustajat jättivät Suomeen kaikkiaan noin 1,4 miljardia euroa, mikä oli 16 prosenttia edellisvuotta enemmän. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen ja Matkailun edistämiskeskuksen vuoden 2005 Rajahaastattelututkimuksesta.

29.6.2006

Yleisöluotot lisääntyivät tasaisesti kaikilla suuralueilla vuonna 2005

Yleisölle myönnettyjen luottojen kanta oli vuoden 2005 lopussa kaikkiaan 132 miljardia euroa eli 11 prosenttia edellisvuotta enemmän. Luottokanta kasvoi kaikilla suuralueilla ja kaikissa maakunnissa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen alueellisesta luottokantatilastosta.

28.6.2006

Uusi toimialakatsaus: Rakennusinvestointien määrä edelleen kasvussa

Rakentamisen suhdannetilanne oli vuoden 2006 ensimmäisellä vuosineljänneksellä hyvin suotuisa, mikä näkyi muun muassa alan liikevaihdon, työllisyyden ja volyymin hyvänä kehityksenä. Myös rakennusinvestointien määrä kasvoi selvästi, peräti 17 prosenttia vuodentakaisesta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen uudesta Rakentamisen toimialakatsauksesta.

27.6.2006

Yrityssektorin liikevaihto kasvoi edelleen vuonna 2005

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan yrityssektorin liikevaihdon kasvu jatkui voimakkaana vuonna 2005. Liikevaihto kasvoi lähes 20 miljardia euroa eli 6,7 prosenttia. Suurten yritysten liikevaihto kasvoi lähes 13 miljardia ja pienten ja keskisuurten yritysten liikevaihto vajaat 7 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta Yritystoiminnan tulos 2005, ennakkotietoja -julkaisusta.

20.6.2006

Luottokorttiostot lisääntyivät viime vuonna viidenneksen

Luottokorteilla ostettiin Suomessa vuonna 2005 tavaroita ja palveluita 11,2 miljardilla eurolla, mikä oli runsaat 20 prosenttia enemmän kuin vuonna 2004. Ostojen lukumäärä lisääntyi vuodessa 8,5 prosenttia, ja vuonna 2005 ostoja oli yhteensä 167,7 miljoonaa. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen luottokorttiselvityksestä, joka perustuu korttiyhtiöille tehtyyn kyselyyn.

20.6.2006

Työllisyys ja työttömyys toukokuussa 2006

- Työllisiä 23 000 enemmän kuin vuotta aiemmin - Työllisyysaste 68,7 prosenttia - Työttömiä oli lähes saman verran kuin vuosi sitten - Työttömyysaste 10,1 prosenttia, työttömänä 275 000 henkeä - Työnvälityksessä 44 000 uutta avointa työpaikkaa - Vuoden 2006 tammi-toukokuussa keskimäärin 40 000 työllistä enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana

16.6.2006

Omaisuustulot kasvattivat kotitalouksien tuloja ja tuloeroja vuonna 2004

Kotitalouksien väliset tuloerot kasvoivat vuonna 2004 selvästi edellisvuoteen verrattuna. Tuloerojen kasvua selittävät omaisuustulot, joita kotitaloudet saivat vuonna 2004 reaalisesti keskimäärin 13 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Etenkin osinkotulot kasvoivat voimakkaasti: kotitaloudet saivat osinkotuloja keskimäärin neljänneksen edellisvuotta enemmän. Vuodesta 2002 kotitalouksien osinkotulot ovat kasvaneet lähes 60 prosenttia. Vuonna 2004 kotitalouksien suurituloisin kymmenesosa sai 85 prosenttia osinkotuloista. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen tulonjakotilaston 2004 lopullisista tiedoista.

9.6.2006

Kuntien lainakanta jatkoi nopeaa kasvuaan viime vuonna

Kuntien taloustilanteessa ei vuonna 2005 tapahtunut suuria muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Kuntien rahoitustilanne oli edelleen kireä vuosikatteen pysyessä lähestulkoon vuoden 2004 tasolla. Verotulojen ja valtionosuuksien lisäykset riittivät vaivoin kattamaan toimintakatteen heikkenemisen. Kuntien lainakanta kasvoi jälleen lähes miljardilla eurolla, koska investointeja ja lainojen lyhennyksiä varten jouduttiin ottamaan uutta lainaa. Kuntayhtymien talous sitä vastoin jatkoi vahvistumistaan edellisten vuosien tapaan. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemista kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston ennakkotiedoista.

2.6.2006

Kuluttajabarometri: Alle puolet talouksista digivalmiudessa

Digisovittimen tai digitelevision on toistaiseksi hankkinut alle puolet eli 47 prosenttia Suomen kotitalouksista. Sen sijaan tietokone on jo käytössä 72 prosentilla ja Internet-yhteys 67 prosentilla talouksista. Digisovittimenkin yleistyminen on kuitenkin ollut nopeata parin viime vuoden aikana. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin yhteydessä neljästi vuodessa tehtävään laitetiedusteluun, johon osallistui toukokuussa 1 562 kotitaloutta.

2.6.2006

Uutta tietoa työelämän muutoksista

Esimiestyön vaatimukset ovat lisääntyneet ja monimuotoistuneet, samaan aikaan organisaatiorakenteita on myllerretty - miten jaksavat esimiehet? Miksi naisten, erityisesti ylempien toimihenkilönaisten jaksamis- ja työtyytyväisyysongelmat ovat lisääntyneet muita enemmän? Miten uudet työaikajoustot ja tietotyön muutokset näkyvät työelämässä? Vaikuttaako sukupuoli eläköitymissuunnitelmiin? Miten ikääntyminen vaikuttaa työhön sitoutumiseen? Muun muassa näitä työelämän muutokseen ja työoloihin liittyviä kysymyksiä pohditaan Tilastokeskuksen uudessa julkaisussa Kaikilla mausteilla. Artikkeleita työolotutkimuksesta.

31.5.2006

Suomalaistalouksissa laajakaistaliittymiä enemmän kuin Euroopan maissa keskimäärin

Helmikuussa 2006 Internet-yhteys oli 62 prosentissa suomalaisista kotitalouksista. Neljä viidestä yhteydestä oli laajakaistainen. Laajakaistaliittymiä oli yhteensä yli 1,2 miljoonassa kotitaloudessa. Vuonna 2005 kerättyjen tietojen mukaan suomalaisissa kotitalouksissa oli laajakaistayhteyksiä enemmän kuin Euroopan maissa keskimäärin. Eniten laajakaistayhteyksillä varustettuja talouksia oli Islannissa, Alankomaissa ja Tanskassa. Kreikka, Kypros, Tšekki ja Irlanti olivat sen sijaan vielä kaukana EU:n tavoitteesta saada laajakaista kaikkiin talouksiin.

30.5.2006

Kymmenen maakunnan tuotanto kasvoi koko maata nopeammin vuonna 2004

Parin hiljaisen vuoden jälkeen Suomen kansantalous osoitti vuonna 2004 elpymisen merkkejä. 3,5 prosentin bruttokansantuotteen kasvu jakautui varsin tasaisesti eri toimialoille. Runsaasta kolmanneksesta vastasi teollisuus. Kuljetuksen ja tietoliikenteen vaikutus kasvuun oli viidennes ja kauppa jäi hieman sen alle. Myös kiinteistö ja tietoliikenne kasvoi parin edeltävän vuoden nollatasolta tuottaen kasvusta joka seitsemännen euron. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen aluetilinpidosta.

29.5.2006

Kaupan liikevaihto kasvoi vuonna 2005 voimakkaimmin Itä-Uudellamaalla

Tilastokeskuksen Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun mukaan kaupan liikevaihdon kasvu oli vuonna 2005 Manner-Suomen maakunnista nopeinta Itä-Uudellamaalla. Itä-Uudenmaan lisäksi liikevaihto lisääntyi keskimääräistä nopeammin myös Kymenlaaksossa, Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Kaikkien Manner-Suomen maakuntien kaupan yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi vuonna 2005 keskimäärin 5,1 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kaupan liikevaihto lisääntyi kaikissa maakunnissa lukuun ottamatta Etelä-Karjalaa.

23.5.2006

Työllisyys ja työttömyys huhtikuussa 2006

- Työllisiä 47 000 enemmän kuin vuotta aiemmin - Työllisyysaste 67,5 prosenttia - Työttömiä oli 35 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin - Työttömyysaste 8,6 prosenttia, työttömänä 225 000 henkeä - Työnvälityksessä 36 000 uutta avointa työpaikkaa - Vuoden 2006 tammi-huhtikuussa keskimäärin 45 000 työllistä enemmän kun edellisen vuoden vastaavana aikana

22.5.2006

Tieto&trendit: Opiskelijat selittävät pätkätöiden yleistymistä

Jo joka seitsemäs työllinen on nykyään myös opiskelija, ja joka toinen opiskelija käy töissä. Tämä ei ole voinut olla vaikuttamatta pätkätöiden yleistymiseen, kirjoittaa Pekka Myrskylä Tieto&trendit-lehden uusimmassa numerossa.

19.5.2006

Professori Jouko Pauniolle Eino H. Laurila -kansantulomitali

Vuoden 2006 Eino H. Laurila -kansantulomitali on myönnetty emeritusprofessori, valtiotieteen tohtori Jouko Pauniolle. Mitalinsaaja on uransa aikana toiminut aktiivisesti kansantaloustieteen ja taloudellisen tutkimuksen kansallisissa ja kansainvälisissä tehtävissä.

16.5.2006

Kasvukatsauksen avulla lisätietoa suhdannekehityksestä

Tilastokeskuksen uusi tuote Kasvukatsaus mahdollistaa aiempaa tarkemman analyysin yritysten liikevaihdon ja niiden maksaman palkkasumman lyhyen aikavälin kehityksestä. Kasvukatsaus tarjoaa merkittävää lisätietoa talouden kehityksen syistä ja rakennemuutoksista.

27.4.2006

Lapissa teollisuuden liikevaihdon kasvu ei heijastu henkilöstömäärään

Teollisuuden liikevaihto on Tilastokeskuksen tietojen mukaan kasvanut Lapin maakunnassa viimeiset neljä vuotta voimakkaasti. Lapissa kehitys on ollut koko maan teollisuuden liikevaihdon kasvua huomattavasti nopeampaa. Liikevaihdon kasvu ei ole kuitenkaan heijastunut henkilöstömäärän kehitykseen. Lapin teollisuuden liikevaihto alkoi 2000-luvun alun notkahduksen jälkeen kasvaa vuonna 2002, mutta henkilöstömäärä puolestaan kääntyi samana vuonna laskuun.

25.4.2006

Palvelujen tuottajahinnat nousivat tammi-maaliskuussa

Palvelujen tuottajahinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan 1,5 prosenttia vuoden 2006 ensimmäisellä vuosineljänneksellä edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Eniten hintojen nousuun vaikutti tieliikenteen tavarankuljetuksen ja tietojenkäsittelypalvelujen kallistuminen viime vuoden vastaavasta neljänneksestä. Hintojen nousua hillitsi eniten teleliikenteen hintojen halpeneminen.

25.4.2006

Työllisyys ja työttömyys maaliskuussa 2006

- Työllisiä 30 000 enemmän kuin vuotta aiemmin - Työllisyysaste 67,6 prosenttia - Työttömyysaste 8,1 prosenttia, työttömänä 211 000 henkeä - Työnvälityksessä 50 000 uutta avointa työpaikkaa - Vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä 44 000 työllistä enemmän kuin vuotta aiemmin

20.4.2006

Kuluttajabarometri maakunnittain: Kuluttajien rahatilanne ja säästömahdollisuudet erittäin hyvät

Kuluttajien yleinen talousluottamus oli edelleen vahvaa kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Luottamusindikaattorin arvo oli 14,4. Se laski edellisestä neljänneksestä puoli pistettä mutta oli pisteen verran pitkäaikaisen keskiarvon yläpuolella. Odotukset maan talouden kehityksestä ovat parantuneet viimeisen vuoden aikana mutta ovat nelisen pistettä pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella. Odotukset työttömyystilanteesta ovat muuttuneet myönteisemmiksi parin vuoden takaisista synkistä näkymistä. Kuluttajien odotukset omasta talouskehityksestä olivat kuitenkin hyvät ja kuluttajat pitivät rahatilannettaan ja säästämismahdollisuuksiaan parempina kuin koskaan. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen maakunnittaiseen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin tammi-, helmi- ja maaliskuussa 4 630 Suomessa asuvaa henkilöä.

12.4.2006

Kuntien kulttuurimenot yli 600 miljoonaa euroa

Kuntien kulttuurilaitosten kustannukset olivat noin 636 miljoonaa euroa vuonna 2004. Summassa ovat mukana kirjastojen, museoiden, teatterien, orkesterien, taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen nettokustannukset. Eniten rahaa käytettiin kirjastojen toimintaan, 242 miljoonaa euroa. Kulttuurialan tehtävien hoito maksoi keskimäärin 121 euroa asukasta kohden. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen Kulttuuritilasto 2005 -julkaisusta.

31.3.2006

Kansantalouden tilinpidon menetelmä- ja aikasarjauudistus aiheuttaa tasokorjauksia aikasarjoihin

Kansantalouden tilinpidon laskentamenetelmiä ja vuositilinpidon aikasarjatietoja 1975-2004 on muutettu. Erityisesti bruttokansantuotteen ja sen alaerien volyymikehityksen laskentamenetelmät ovat muuttuneet. Samalla aikasarjoihin on tehty muita tarkistuksia. Muutokset johtuvat pääasiassa EU:ssa tehtävästä kansantalouden tilinpidon harmonisointityöstä. Muutosten takia aiemmin 1.3.2006 julkaistut vuotta 2005 koskevat kansantalouden tilinpidon tiedot eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia nyt julkaistavien tietojen kanssa.

30.3.2006

Mitä enemmän sosiaalista pääomaa, sitä parempi koettu terveys

Mitä enemmän henkilöillä on sosiaalista pääomaa eli osallistumista, luottamusta ja sosiaalista tukea, sitä paremmaksi he kokevat terveytensä. Sosiaaliseen toimintaan osallistuvat henkilöt kokevat oman terveytensä paremmaksi kuin osallistumattomat. Terveytensä kokee hyväksi yli 70 prosenttia niistä suomalaisista, jotka osallistuvat runsaasti sosiaaliseen toimintaan tai luottavat paljon ihmisiin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisusta Sosiaalinen pääoma Suomessa, jonka artikkelit kokoavat ensimmäistä kertaa yhteen sosiaalista pääomaa koskevaa tilastotietoa.

30.3.2006

Tieto&trendit: Osa-aikatyö valtasi palvelualat

Osa-aikatyötä tekevien osuus palkansaajista on kasvanut 1990-luvun alusta alkaen. Julkisella sektorilla ilmiötä selittää osa-aikaeläkkeen suosio, yksityisillä palvelualoilla nousun syyt ovat painokkaammin markkinoilla. Osa-aikaistumiskehityksen taustalla ovat muutokset lainsäädännössä, kilpailun kiristyminen, 1990-luvu lama ja myös tietotekniikan, kuten kassapäätteiden kehitys, kirjoittavat tutkijat Laura Hulkko ja Anna Pärnänen Tieto&trendit-lehden uusimmassa numerossa.

21.3.2006

Työllisyys ja työttömyys helmikuussa 2006

- Työllisiä 47 000 enemmän kuin vuotta aiemmin - Työllisyysaste 67,5 prosenttia - Työttömiä 18 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin - Työttömyysaste 8,4 prosenttia, työttömänä 219 000 henkeä - Työnvälityksessä 52 000 uutta avointa työpaikkaa

16.3.2006

Energian kokonaiskulutus pieneni viime vuonna 9 prosenttia

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan energian kokonaiskulutus väheni Suomessa viime vuonna kaikkiaan 9 prosenttia. Energian kokonaiskulutus oli 1 360 petajoulea, mikä vastaa 32,4 miljoonaa öljytonnia. Myös sähkön kokonaiskulutus pieneni runsaat 2 prosenttia, enemmän kuin kertaakaan aikaisemmin vuoden 1970 jälkeen. Suomen energiaintensiteetti eli energian kokonaiskulutuksen suhde bruttokansantuotteeseen jatkoi edellisenä vuonna alkanutta laskuaan.

8.3.2006

Tietotekniikasta tullut osa suomalaisten arkipäivää

Kymmenen viime vuoden aikana enemmistö suomalaisista on siirtynyt käyttämään uutta tieto- ja viestintätekniikkaa ja samalla uusien välineiden käytöstä on tullut osa arkipäivää. Vuonna 1996 tietokone oli yhdellä kotitaloudella neljästä, nykyään kahdella kolmesta. Internet-yhteys oli tuolloin 7 prosentilla talouksista, mutta vuonna 2005 jo 58 prosentilla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen raportista Kansalaisesta e-kansalainen. Tilastotutkimusten tuloksia suomalaisten tieto- ja viestintätekniikan käytöstä 1996-2005.

1.3.2006

Bruttokansantuote kasvoi viime vuonna 2,1 prosenttia

Bruttokansantuotteen määrä kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 2,1 prosenttia vuonna 2005. Bruttokansantuote eli tuotettujen tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettu arvonlisäys oli viime vuonna 155 miljardia euroa.

28.2.2006

Kuntien talousarvioissa merkkejä paremmasta

Talousarvioiden mukaan kuntien taloustilanne näyttää tänä vuonna hieman edellisvuosia valoisammalta. Kunnat odottavat verotulojensa ja valtionosuuksiensa lisääntyvän toimintamenoja nopeammin. Lainakannan ennakoidaan kuitenkin kasvavan edelleen huolestuttavalla vauhdilla. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta kuntien vuoden 2006 talousarviotilastosta.

24.2.2006

Kasvihuonekaasupäästöt lähellä Kioton tavoitetasoa vuonna 2005

Energian tuotannon ja kulutuksen hiilidioksidipäästöt laskivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna 17 prosenttia edellisvuodesta. Tämä johtui fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käytön vähenemisestä. Hiilidioksidipäästöt olivat noin 54 miljoonaa tonnia, kun ne vuotta aiemmin olivat 65 miljoonaa tonnia. Energiasektorin hiilidioksidipäästöt ylittivät viime vuonna niukasti vuoden 1990 päästömäärän, ja niiden osuuden arvioidaan olleen noin 77 prosenttia Kioton sopimuksessa seurattavasta kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärästä.

21.2.2006

Työllisyys ja työttömyys tammikuussa 2006

- Työllisiä 54 000 enemmän kuin vuotta aiemmin - Työllisyysaste 66,6 prosenttia - Työttömiä 23 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin - Työttömyysaste 8,7 prosenttia, työttömänä 226 000 henkeä - Työnvälityksessä 48 000 uutta avointa työpaikkaa

17.2.2006

Tilastokeskus uudisti kuluttajahintaindeksin

Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksi on uudistettu. Indeksin painorakennetta on muutettu ja hyödykekori päivitetty. Uuden kuluttajahintaindeksin perusvuosi on 2005.

15.2.2006

Kuntien talousahdinko jatkui viime vuonna

Kuntasektorin talousluvuissa ei tapahtunut vuonna 2005 suuria muutoksia verrattuna edelliseen vuoteen. Kuntien rahoitustilanne pysyi edelleen kireänä, mutta talousarvioissa ennakoitu vuosikatteiden huomattava aleneminen jäi toteutumatta. Tulorahoituksen riittämättömyyden vuoksi kuntien velkaantuminen jatkui nopeana. Kuntayhtymien rahoitusasema puolestaan parani hieman vuodesta 2004. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen kunnilta ja kuntayhtymiltä keräämistä vuoden 2005 tilinpäätösarvioista.

6.2.2006

Tieto&trendit: Jälleenvienti kasvattaa Suomen kauppaa Venäjälle

Venäjän kanssa käyty ulkomaankauppa on kasvanut ripeästi viime vuosina. Kulutustavaroiden kova kysyntä Venäjällä on lisännyt etenkin jälleenvientiä Suomen kautta. Venäjän-viennin rakenne on myös muuttunut selvästi 1990-lukuun verrattuna, kirjoittaa ekonomisti Simon-Erik Ollus Tilastokeskuksen Tieto&trendit-lehden uusimmassa numerossa.

1.2.2006

Tilastokeskus tutkii kotitalouksien kulutusta ja elinkustannuksia

Helmikuun alussa käynnistyy Tilastokeskuksen Kulutustutkimus 2006, joka on laaja kotitalouksien kulutusta ja elinkustannuksia selvittävä tutkimus. Tutkimusta varten Tilastokeskus haastattelee ja kerää tietoja lähes 8 000 kotitaloudelta, jotka edustavat otoksena kaikkia suomalaisia kotitalouksia. Yksittäisten kotitalouksien tiedot käsitellään täysin luottamuksellisesti kuten kaikessa Tilastokeskuksen tilastotuotannossa.

30.1.2006

Tarja Halonen menestyi kaupunkimaisissa kunnissa

Sosiaalidemokraattisen puolueen ehdokkaan Tarja Halosen voitto presidentin vaalin toisella kierroksella perustui menestykseen kaupunkimaisissa kunnissa, joissa hän sai 8,2 prosenttiyksikköä enemmän ääniä kuin Kokoomuksen ehdokas Sauli Niinistö. Poikkeuksena ovat Uudenmaan vaalipiirin kaupunkimaiset kunnat, joissa Niinistö sai lähes tasaveroisen vaalituloksen. Koko maan taajaan asutuissa kunnissa Halonen hävisi Niinistölle 0,6 ja maaseutumaisissa kunnissa 8 prosenttiyksikköä.

27.1.2006

Tilastokeskus avannut uuden Internet-palvelun oppilaitoksille

Tilastokeskus on koonnut Internet-palveluunsa maksuttoman Opiksi-sivuston, joka on tarkoitettu erityisesti oppilaitosten käyttöön. Sivustolla esitellään Tilastokeskuksen tuottamaa verkko-oppimateriaalia sekä valikoituja tilastoja, joita voi hyödyntää opetuksessa.

24.1.2006

Työllisyys ja työttömyys joulukuussa 2005

- Työllisiä 63 000 enemmän kuin vuotta aiemmin - Työllisyysaste 67,8 prosenttia - Työttömien määrä lähes ennallaan - Työttömyysaste 7,6 prosenttia, työttömänä 198 000 henkeä - Työnvälityksessä 26 000 uutta avointa työpaikkaa - Vuonna 2005 työllisiä keskimäärin 36 000 enemmän kuin vuonna 2004 - Vuoden 2005 työttömyysaste 8,4 prosenttia

19.1.2006

Kuluttajabarometri maakunnittain: Asuntokauppoja ja hankintoja kotiin suunnitellaan ennätystahtiin

Omistusasunnon hankinta-aikeet lähtivät kolme vuotta sitten vahvaan kasvuun ja olivat 90-luvun laman jälkeen korkeimmillaan viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Nyt noin 9 prosenttia kotitalouksista aikoi hankkia omistusasunnon seuraavien 12 kuukauden aikana. Myös asunnon korjausta ja sisustamista, viihde-elektroniikan ja harrastusvälineiden hankintaa sekä ulkomaan lomamatkaa suunnitteli puolen vuoden sisällä ennätysmäärä kotitalouksista. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen maakunnittaisesta kuluttajabarometristä, jota varten haastateltiin loka-joulukuussa 4 630 suomalaista.

17.1.2006

Murrot vähenivät selvästi vuonna 2005

Poliisin tietoon tuli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2005 kaikkiaan 787 000 rikosta, mikä on yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Rikoslakia vastaan tehtyjä rikoksia ilmeni 532 000, mikä on 5 600 tapausta eli prosentin vähemmän kuin vuonna 2004. Etenkin murrot vähenivät. Rikoslain ulkopuolisia rikoksia poliisi kirjasi 255 000. Näistä valtaosa, 225 000, oli liikennerikkomuksia.

16.1.2006

Kasvihuonekaasujen sallittu päästömäärä 357 miljoonaa tonnia

Tilastokeskuksen tarkentaman laskelman mukaan Suomen kasvihuonekaasupäästöt Kioton pöytäkirjan perusvuonna 1990 olivat 71,5 miljoonaa yhteismitallista hiilidioksiditonnia (CO2 ekv.). Suomen sallittu päästömäärä koko Kioton velvoitekaudelle 2008-2012 on siten viisi kertaa perusvuoden päästöt eli 357 miljoonaa yhteismitallista hiilidioksiditonnia.

16.1.2006

Tarja Halosen kannatus presidentinvaalissa korkeampi kuin vasemmiston kannatus eduskuntavaaleissa 2003

Sosiaalidemokraattisen puolueen ehdokas Tarja Halonen sai presidentinvaalin ensimmäisellä kierroksella 11,9 prosenttiyksikköä enemmän ääniä kuin SDP:n ja Vasemmistoliiton yhteenlaskettu tulos oli vuoden 2003 eduskuntavaaleissa. Kokoomuksen ehdokas Sauli Niinistö voitti eduskuntavaaleihin verrattuna 5,5 prosenttiyksikköä ja Suomen Keskustan Matti Vanhanen hävisi 6,1 prosenttiyksikköä. Sekä Halonen että Niinistö näyttävät saaneen eniten uusia kannattajia alueilla, joilla heidän taustapuolueidensa kannatus eduskuntavaaleissa oli pieni. Vanhanen vastaavasti menetti ääniä alueilla, joilla Suomen Keskustan kannatus eduskuntavaaleissa oli suuri.

13.1.2006

Uusin toimialakatsaus: Työvoiman vuokraus voimakkaassa kasvussa

Työnvälityksen ja henkilöstön hankinnan toimialan liikevaihto kasvoi vuoden 2005 heinä-syyskuussa 35 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Yli puolet kasvusta tuli suurista, vähintään 250 henkeä työllistävistä yrityksistä, vaikka niiden osuus on vain pari prosenttia alan yrityksistä. Kuitenkin myös pienet ja keskisuuret yritykset vaikuttivat alan kasvuun myönteisesti. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen verkkosivuilla olevista uusista Toimialakatsauksista, joihin on koottu tietoja eri toimialojen suhdannekehityksen kannalta keskeisistä tilastoista.