Tiedote 30.1.2006

Tarja Halonen menestyi kaupunkimaisissa kunnissa

Sosiaalidemokraattisen puolueen ehdokkaan Tarja Halosen voitto presidentin vaalin toisella kierroksella perustui menestykseen kaupunkimaisissa kunnissa, joissa hän sai 8,2 prosenttiyksikköä enemmän ääniä kuin Kokoomuksen ehdokas Sauli Niinistö. Poikkeuksena ovat Uudenmaan vaalipiirin kaupunkimaiset kunnat, joissa Niinistö sai lähes tasaveroisen vaalituloksen. Koko maan taajaan asutuissa kunnissa Halonen hävisi Niinistölle 0,6 ja maaseutumaisissa kunnissa 8 prosenttiyksikköä.

Tarja Halonen sai koko maan tasolla 5,5 prosenttiyksikköä lisä-ääniä vaalin ensimmäiseen kierrokseen verrattuna. Erot kaupunkimaisten, taajaan asuttujen ja maaseutumaisten kuntien välillä ovat suhteellisen pieniä. Kaupunkimaisissa kunnissa ja taajaan asutuissa kunnissa Halonen sai ensimmäiseen kierrokseen verrattuna lisä-ääniä keskimäärin 5,3 prosenttiyksikköä ja maaseutumaisissa kunnissa hieman enemmän eli 6,1 prosenttiyksikköä. Tulos on samankaltainen riippumatta siitä, mistä vaalipiiristä on kyse tai millainen poliittinen tausta alueella on.

Ensimmäisen kierroksen oikeistopuolueiden ehdokkailta - lähinnä Matti Vanhaselta - vapautuneet äänet eivät näytä merkittävästi siirtyneen Tarja Halosen hyväksi. Esimerkiksi Vaasan vaalipiirin maaseutumaisissa kunnissa Halonen voitti hieman keskimääräistä enemmän eli 6,4 prosenttiyksikköä, mutta toisaalta Sauli Niinistö voitti samalla alueella peräti 48,9 prosenttiyksikköä vaalin ensimmäiseen kierrokseen verrattuna. Muutos oli hyvin samankaltainen Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Oulun ja Lapin vaalipiireissä. Yhteensä Sauli Niinistö voitti ensimmäiseen kierrokseen verrattuna 24,1 prosenttiyksikköä.

Ehdokkaiden kannatus eri kuntaryhmissä presidentin vaalin 2006 ensimmäisellä ja toisella kierroksella

Presidentin vaalin toisen kierroksen äänestysprosentti oli 77,2 eli 3,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin ensimmäisellä kierroksella. Eri kuntaryhmissä muutos oli samansuuntainen. Kaupunkimaisissa kunnissa äänestysprosentti kasvoi 3,7 prosenttiyksikköä, taajaan asutuissa kunnissa 3,1 ja maaseutumaisissa kunnissa 2,3 prosenttiyksikköä.

Lähde: Vaalitilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Risto Lättilä (09) 1734 3252; vaalit.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Linkit:
Tiedotteeseen liittyvä tilastojulkistus
Tilastokeskuksen
vaalikarttapalvelu