Pressmeddelande 31.1.2006

Tarja Halonen klarade sig bra i de urbana kommunerna

Socialdemokratiska partiets kandidat, Tarja Halonen, segrade i den andra omgången i presidentvalet. Halonens seger baserade sig på hennes väljarstöd i de urbana kommunerna, där hon fick 8,2 procentenheter fler röster än Samlingspartiets kandidat Sauli Niinistö. Undantag är de urbana kommunerna i Nylands valkrets, där Niinistös valresultat var nästan jämstarkt. I tätortskommunerna i hela landet förlorade Halonen mot Niinistö med 0,6 procentenheter och i landsbygdskommunerna med 8 procentenheter.

På hela landets nivå fick Tarja Halonen 5,5 procentenheter fler röster jämfört med den första valomgången. Skillnaderna mellan de urbana kommunerna, tätortskommunerna och landsbygdskommunerna var relativt små. I de urbana kommunerna och tätortskommunerna fick Halonen i genomsnitt 5,3 procentenheter fler röster och i landsbygdskommunerna något fler, dvs. 6,1 procentenheter jämfört med den första valomgången. Resultatet är liknande oberoende av vilken valkrets det är fråga om eller vilken politisk bakgrund området har.

De högerröster som blev lediga efter den första omgången - närmast Matti Vanhanens röster - ser inte ut att i någon betydande utsträckning ha gått till Tarja Halonen. Till exempel i landsbygdskommunerna i Vasa valkrets ökade Halonens andel av rösterna med något mer än genomsnittet, dvs. med 6,4 procentenheter, men å andra sidan ökade Sauli Niinistös andel rentav med 48,9 procentenheter inom samma område jämfört med den första omgången. Förändringen var liknande i Mellersta Finlands, Norra Savolax, Norra Karelens, Uleåborgs och Lapplands valkretsar. Totalt ökade Sauli Niinistös andel av rösterna med 24,1 procentenheter jämfört med den första omgången.

Kandidaternas väljarstöd i de olika kommungrupperna under den 1:a och 2:a omgången i presidentvalet år 2006

Under den andra omgången i presidentvalet var valdeltagandet 77,2 procent, dvs. 3,3 procentenheter högre än under den första omgången. De olika kommungrupperna visade en liknande förändring. I de urbana kommunerna ökade valdeltagandet med 3,7 procentenheter, i tätortskommunerna med 3,1 procentenheter och i landsbygdskommunerna med 2,3 procentenheter.

Källa: Valstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Risto Lättilä (09) 1734 3252; vaalit.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Länkar:
Offentliggörande av statistik i samband med meddelandet
Statistikcentralens
valkartstjänst