Tiedote 5.12.2006

Koottua tilastotietoa rakentamisesta ja asumisesta

Tilastokeskuksen julkaisema kokoomateos rakentamisen ja asumisen tilastoista on ilmestynyt. Rakentaminen ja asuminen -vuosikirja tarjoaa tilastotietoa katsausten, tuoteselosteiden, taulukoiden ja kuvioiden muodossa 19 aihealueelta. Kirja sisältää myös kansainvälisiä vertailuja. Vuosikirjan tiedoista suurin osa on koottu Tilastokeskuksen tilastoista, mutta kirjassa on myös aineistoa mm. Valtion asuntorahastosta, Maanmittauslaitokselta, Kansaneläkelaitokselta ja työministeriöstä.

Poimintoja Rakentaminen ja asuminen -vuosikirjan sisällöstä:

  • Vuosi 2005 oli uudisrakentamisen huippuvuosi 1990-luvun laman jälkeen. Rakennuksia valmistui 39 miljoonan kuutiometrin verran, mikä oli 6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Vuonna 2005 aloitettiin yli 34 000 uuden asunnon rakentaminen. Näistä valtion lainoituksen ja korkotuen turvin aloitettiin vain reilut 4 000 asuntoa eli 700 asuntoa vähemmän kuin edellisenä vuonna.
  • Asunto-osakeyhtiöiden korjauskustannukset olivat viime vuonna 764 miljoonaa euroa. Kustannukset kasvoivat 6,6 prosenttia edellisvuodesta.
  • Asunto-osakekauppojen arvo nousi vuonna 2005 noin 18 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kauppoja tehtiin yhteensä 8,4 miljardin euron arvosta, josta yli puolet muodostui Uudellamaalla tehdyistä kaupoista. Asunto-osakekauppoja tehtiin 81 200, mikä oli noin 7 300 enemmän kuin vuonna 2004.
  • Vanhojen vapaarahoitteisten asuntojen keskimääräinen neliöhinta oli viime vuonna oli 1 671 euroa. Neliöhinta kohosi 7,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Pääkaupunkiseudulla keskineliöhinta oli 2 542 euroa ja muualla maassa 1 327 euroa.
  • Asuntoluottokanta kasvoi viime vuonna 13 prosenttia, 66 miljardiin euroon. Uusia asuntoluottoja nostettiin 24 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Rakennusalan työttömyysaste oli viime vuonna 7,9 prosenttia ja työttömien määrä 14 000. Rakentaminen työllisti 158 000 henkeä ja alan työllisten osuus kaikista työllisistä oli 6,6 prosenttia.

Vuosikirja on saatavana myös verkkopalveluna. Verkkopalvelu on vuosikirjan sähköinen laajennus, joka sisältää pidempiä aikasarjoja ja jossa tiedot julkaistaan painettua vuosikirjaa aiemmin.

Lähde: Rakentaminen ja asuminen - Vuosikirja 2006. Tilastokeskus
Hinta 70 euroa (kestotilaus 63 euroa).

Lisätietoja: Soile Rönkkö (09) 1734 2232, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Tilaukset: Tilastokeskuksen myynti- ja asiakaspalvelu (09) 1734 2011, myynti@tilastokeskus.fi
Vuosikirjan verkkopalvelun esittely: http://tilastokeskus.fi/rakas