Pressmeddelande 5.12.2006

Samlade statistiska uppgifter om byggande och boende

Statistikcentralens samlingspublikation om statistik över byggande och boende har kommit ut. Årsboken Rakentaminen ja asuminen (Byggande och boende) innehåller statistiska uppgifter om 19 olika ämnesområden i form av översikter, produktbeskrivningar, tabeller och figurer. Boken innehåller också internationella jämförelseuppgifter. De flesta uppgifterna i årsboken härstammar från Statistikcentralens statistik, men boken innehåller också material av bl.a. Statens bostadsfond, Lantmäteriverket, Folkpensionsanstalten och arbetsministeriet.

Axplock ur innehållet i årsboken:

  • År 2005 var ett toppår för nybyggandet efter lågkonjunkturen under 1990-talet. 39 miljoner kubikmeter byggnader färdigställdes, vilket var 6 procent mer än året innan.
  • År 2005 påbörjades byggandet av mer än 34 000 nya bostäder. Av dessa var bara drygt 4 000 bostäder med statligt lån och räntestöd, dvs. 700 bostäder färre än året innan.
  • I fjol var bostadsaktiebolagens reparationskostnader 764 miljoner euro. Kostnaderna ökade med 6,6 procent från året innan.
  • Värdet på köpen av bostadsaktier steg år 2005 med omkring 18 procent jämfört med året innan. Det sammanlagda värdet på köpen var totalt 8,4 miljarder euro, av vilket hälften var köp i Nyland. Totalt gjordes 81 200 köp av bostadsaktier, vilket var omkring 7 300 mer än år 2004.
  • Det genomsnittliga kvadratmeterpriset för gamla, fritt finansierade bostäder var i fjol 1 671 euro. Kvadratmeterpriset steg med 7,1 procent jämfört med året innan. I huvudstadsregionen var det genomsnittliga kvadratmeterpriser 2 542 euro och på övriga håll i landet 1 327 euro.
  • Beståndet av bostadskrediter ökade med 13 procent i fjol, till 66 miljarder euro. Nya bostadskrediter lyftes för 24 procent mer än året innan.
  • Inom byggbranschen var det relativa arbetslöshetstalet i fjol 7,9 procent och antalet arbetslösa uppgick till 14 000. Branschen sysselsatte 158 000 personer och andelen sysselsatta av alla sysselsatta var 6,6 procent.

Årsboken finns också som webbtjänst. Webbtjänsten är en elektronisk utvidgning av årsboken och den innehåller längre tidsserier med uppgifter som publiceras tidigare än den tryckta årsboken.

Källa: Årsboken Rakentaminen ja asuminen 2006 (Byggande och boende 2006). Statistikcentralen
Pris 70 euro (fortlöpande prenumeration 63 euro).

Förfrågningar: Soile Rönkkö (09) 1734 2232, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Beställningar: Statistikcentralens försäljnings- och kundtjänst (09) 1734 2011, myynti@stat.fi
Presentation av årsbokens webbtjänst: http://tilastokeskus.fi/tup/rakas/index_sv.html