Tiedote 20.6.2006

Luottokorttiostot lisääntyivät viime vuonna viidenneksen

Luottokorteilla ostettiin Suomessa vuonna 2005 tavaroita ja palveluita 11,2 miljardilla eurolla, mikä oli runsaat 20 prosenttia enemmän kuin vuonna 2004. Ostojen lukumäärä lisääntyi vuodessa 8,5 prosenttia, ja vuonna 2005 ostoja oli yhteensä 167,7 miljoonaa. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen luottokorttiselvityksestä, joka perustuu korttiyhtiöille tehtyyn kyselyyn.

Luottokorttiostoista lähes 82 prosenttia eli 9,1 miljardia euroa tehtiin viime vuonna korottomilla, alle kahden kuukauden luottoajan maksuaikakorteilla. Varsinaisilla luottokorteilla ostettiin 2 miljardilla eurolla. Yleisluottokorttien osuus kaikista luottokorttiostoista oli lähes 74 prosenttia ja vain tietylle palveluntuottajalle kelpaavien erityisluottokorttien osuus 26 prosenttia.

Luottokorttimyynti kotimaassa vuosina 1987-2005, milj. euroa

Korttiostoja eniten huoltamoilla ja matkailualalla

Kaupoissa luottokorttiostoja tehtiin viime vuonna 5,9 miljardilla eurolla, mikä oli runsaat 19 prosenttia kaupan kokonaismyynnistä. Kortin käyttöaste kauppaostoissa nousi runsaat 2 prosenttia, sillä luottokorttiostojen arvo kasvoi lähes 20 prosenttia. Vähittäiskaupan myynnin arvo kasvoi samaan aikaan runsaat 5 prosenttia.

Huoltamoilla luottokorttiostot ovat perinteisesti olleet yleisiä, ja vuonna 2005 ne lisääntyivät 17 prosenttia, 2,7 miljardiin euroon. Korttiostot kattoivat noin 66 prosenttia huoltamoiden kokonaismyynnistä.

Matkailuun liittyviä korttiostoja tehtiin viime vuonna 852 miljoonalla eurolla, mikä on lähes 10 prosenttia edellisvuotta enemmän. Luottokorttiostojen osuus matkailun kokonaismyynnistä oli noin 44 prosenttia.

Majoitus- ja ravintolalaskuja maksettiin korteilla viime vuonna noin 742 miljoonan euron arvosta. Luottokorttiostojen osuus kokonaismyynnistä oli 14 prosenttia. Ilman kahviloita ja henkilöstöravintoloita, joissa korttimyynti on vähäistä, luottokorttiostojen osuus toimialan myynnistä oli lähes 21 prosenttia.

Muilla toimialoilla luottokorttiostoja tehtiin viime vuonna 965 miljoonalla eurolla, mikä on lähes 42 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Ulkomaalaisten luottokorttiostot Suomessa kasvoivat viime vuonna noin prosentilla, ja niiden arvo oli 715 miljoonaa euroa. Suomalaiset tekivät luottokorttiostoja ulkomailla 1 043 miljoonan euron arvosta, mikä oli runsaat 47 prosenttia enemmän kuin vuonna 2004.

Luottokortilla keskimäärin 54 ostosta vuodessa

Vuonna 2005 kotitalouksilla ja yrityksillä oli korttiyhtiöissä yhteensä 3,7 miljoonaa korttitiliä, joista 3,1 miljoonaa oli aktiivisia eli niitä käytettiin vähintään kerran vuodessa. Luottokorttiostot aktiivista tiliä kohden olivat keskimäärin 3 600 euroa. Velkaa luotollisilla korttitileillä oli vuoden lopussa 2,3 miljardia euroa, josta 67 prosenttia kohdistui kaupan alalle ja 9,2 prosenttia huoltamoille. Luottokorttivelan painotettu keskikorko oli varsinaisilla luottokorteilla 11,6 prosenttia eli 6,9 prosenttiyksikköä korkeampi kuin pankkien myöntämän kulutusluoton korko vuoden 2005 lopussa.

Pankkiyhdistyksen kyselyn mukaan pankkikorttiostoja tehtiin viime vuonna 17,8 miljardilla eurolla eli 6,6 miljardilla eurolla enemmän kuin luottokorttiostoja. Edellisvuodesta pankkikorttiostojen arvo lisääntyi noin 10 prosenttia. Yksittäistä pankkikorttia käytettiin vuoden 2005 aikana keskimäärin 155 kertaa, ja korttiostojen kokonaisarvo pankkikorttia kohden oli 5 350 euroa. Keskiostos pankkikorteilla oli viime vuonna 36 euroa ja luottokorteilla 67 euroa. Ostokertoja luottokorttitiliä kohden oli keskimäärin 54.

Luottotappiot ja vakavat maksuhäiriöt kasvoivat

Lievät maksuhäiriöt lisääntyivät viime vuonna noin 24 prosenttia. Ulkopuolisen perijän hoidettavaksi annettiin 14 800 vakavaa maksuhäiriötapausta eli lähes 1 200 tapausta enemmän kuin vuonna 2004. Eniten jätettiin maksamatta varsinaisten luottokorttien laskuja.

Maksuhäiriöiden takia purettujen tilien määrä kasvoi noin 12 prosenttia yli 43 600 korttitiliin. Vakaviin maksuhäiriöihin liittyvän myynnin arvo oli viime vuonna runsaat 120 miljoonaa euroa. Luottotappioiksi luottokorttiyhtiöt kirjasivat viime vuonna 21,8 miljoonaa euroa, mikä oli neljänneksen enemmän kuin vuonna 2004. Enimmillään luottotappiot olivat vuonna 1993, yhteensä 26,4 miljoonaa euroa.

Lähde: Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjat 2006 kesäkuu. Rahoitus ja vakuutus 2006. Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Virkkunen (09) 1734 3550

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Tiedotteeseen liittyvä tilastojulkistus