Pressmeddelande 20.6.2006

Kreditkortsköpen ökade med en femtedel i fjol

År 2005 köptes varor och tjänster i Finland med kreditkort för 11,2 miljarder euro, vilket var drygt 20 procent mer än år 2004. Antalet köp ökade med 8,5 procent på årsnivå, och år 2005 uppgick antalet köp till totalt 167,7 miljoner. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens utredning om kreditkort som bygger på en enkät riktad till kortbolag.

Närmare 82 procent, dvs. 9,1 miljarder euro av kreditkortsköpen gjordes ifjol med räntefria betaltidskort med mindre än två månaders kredittid. Summan av köp med egentliga kreditkort var 2 miljarder euro. De allmänna kreditkortens andel av alla kreditkortsköp var närmare 74 procent och andelen köp med specialkreditkort, som bara duger för vissa tjänsteproducenter, var 26 procent.

Kreditkortsförsäljning i Finland åren 1987-2005, miljoner euro

Kortköp vanligast på servicestationer och vid resor

I butiker gjordes kreditkortsköp för 5,9 miljarder euro i fjol. Detta var drygt 19 procent av totalförsäljningen inom handeln. Användningsgraden för kort vid butiksköp steg med drygt 2 procent, eftersom värdet på kreditkortsköp ökade med närmare 20 procent. Värdet på försäljningen inom detaljhanden ökade samtidigt med drygt 5 procent.

På servicestationer har kreditkortsköp traditionellt varit allmänna och år 2005 ökade de med 17 procent till 2,7 miljarder euro. Kortköpen täckte omkring 66 procent av servicestationernas totalförsäljning.

Kortköp inom resebranschen gjordes i fjol för 852 miljoner euro, vilket är närmare 10 procent mer än året innan. Andelen kreditkortsköp av den totala försäljningen inom branschen var ungefär 44 procent.

Hotell- och restaurangnotor betalades med kort för omkring 742 miljoner euro i fjol. Kreditkortsköpens andel av totalförsäljningen var 14 procent. Om man inte tar med kaféer och personalmatsalar, där kortförsäljningen är obetydlig, var andelen kreditkortsköp av försäljningen inom branschen nästan 21 procent.

Inom andra näringsgrenar gjordes kreditkortsköp i fjol för 965 miljoner euro, vilket är nästan 42 procent mer än året innan.

Utlänningarnas kreditkortsköp i Finland ökade i fjol med ungefär en procent, och deras värde uppgick till 715 miljoner euro. Finländare gjorde kreditkortsköp utomlands för 1 043 miljoner euro, vilket var drygt 47 procent mer än år 2004.

I genomsnitt 54 kreditkortsköp per år

År 2005 hade hushållen och företag totalt 3,7 miljoner kortkonton vid kortbolag. Av dessa kortkonton var 3,1 miljoner aktiva, dvs. de användes minst en gång om året. Kreditkortsköp per aktivt konto var i genomsnitt 3 600 euro. Skuld på kortkonton med kredit uppgick i slutet av året till 2,3 miljarder euro, av vilket 67 procent gällde handeln och 9,2 procent servicestationer. Den vägda genomsnittliga räntan på kreditkortsskuld var för egentliga kreditkort 11,6 procent, vilket i slutet av år 2005 var 6,9 procentenheter högre än den ränta på konsumtionskrediter som banker beviljar.

Enligt Bankföreningen i Finlands enkät gjordes bankkortsköp i fjol för 17,8 miljarder euro, dvs. med 6,6 miljarder euro mer än kreditkortsköp. Värdet på bankkortsköp ökade med omkring 10 procent från året innan. Ett enskilt bankkort användes år 2005 i genomsnitt 155 gånger samtidigt som det totala värdet på kortköp per bankkort uppgick till 5 350 euro. Ett genomsnittligt köp med bankkort var i fjol 36 euro och med kreditkort 67 euro. Antalet köp per ett kreditkortskonto var i genomsnitt 54.

Kreditförluster och allvarliga betalningsstörningar ökade

Lindriga betalningsstörningar ökade i fjol med ungefär 24 procent. 14 800 allvarliga betalningsstörningar fick skötas av ett utomstående inkassobolag. Antalet sådana fall var nästan 1 200 mer än år 2004. Oftast var det fråga om obetalade räkningar som gällde egentliga kreditkort.

Antalet konton som hävdes på grund av betalningsstörningar ökade med omkring 12 procent till över 43 600 kortkonton. Värdet på försäljningen som gäller allvarliga betalningsstörningar var i fjol drygt 120 miljoner euro. Kreditkortsbolagen bokförde i fjol 21,8 miljoner euro som kreditförluster, vilket var en fjärdedel mer än år 2004. Kreditförlusterna var som störst år 1993, totalt 26,4 miljoner euro.

Källa: Finansmarknadens månadsserier, juni 2006. Finansiering och försäkring 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Virkkunen (09) 1734 3550

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Offentiliggörande i samband med meddelandet