Tiedote 1.12.2006

Liikenteen tietopaketti ilmestynyt

Liikennetilastojen kokoomateos Liikennetilastollinen vuosikirja 2006 on ilmestynyt. Tilastokeskuksen julkaisema teos sisältää taulukoita ja kuvioita tie-, rautatie-, vesi-, ilma- ja tietoliikenteestä, kaikkien liikennemuotojen yhteistaulukoita sekä kansainvälistä vertailua. Kirjassa on uusimpien vuositietojen lisäksi pitkiä aikasarjoja sekä aluetietoa. Tiedot ovat peräisin Tilastokeskuksen lisäksi mm. VR-yhtymältä, Tiehallinnosta, Merenkulkulaitoksesta, Ilmailulaitos Finaviasta ja Suomen Posti Oyj:stä. Liikennetilastollinen vuosikirja on suomen- ja englanninkielinen.

Poimintoja kirjan sisällöstä:

 • Vuonna 2005 kotimaan liikenteessä ajetuista 75 781 miljoonasta henkilökilometristä 82 prosenttia tehtiin henkilöautoilla, 10 prosenttia linja-autoilla, 5 prosenttia junalla ja 4 prosenttia muilla kulkuvälineillä.
 • Rautateiden henkilöliikenteessä tehtiin viime vuonna kaikkiaan 63,5 miljoonaa matkaa eli 3,4 miljoonaa enemmän kuin edellisvuonna.
 • Vuonna 2005 Suomessa rekisteröitiin 148 670 uutta henkilöautoa, mikä on 4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2004.
 • Lyijyttömän bensiinin myynti on lisääntynyt Suomessa vuodesta 1990 noin 80 prosenttia. Vuonna 2005 lyijytöntä bensiiniä myytiin yli 2,5 miljoonaa kuutiometriä.
 • Vuonna 2005 Suomessa rekisterissä olleet kuorma-autot ajoivat 27 813 miljoonaa tonnikilometriä eli 55 prosenttia enemmän kuin vuonna 1980.
 • Vuosi 2005 oli erityisesti kansainvälisessä lentoliikenteessä vilkas, matkustajamäärät kasvoivat 7 prosenttia vuoteen 2004 verrattuna.
 • Vuoden 2005 lopussa Suomessa oli 5 384 572 matkapuhelinliittymää. Liittymien määrä lisääntyi vuoden aikana 8 prosenttia.
 • Postin kautta kulki viime vuonna 2,8 miljardia erilaista lähetystä, mikä on 2 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.
 • Vuonna 2005 liikenteessä kuoli 480 henkeä, mikä on 263 henkeä vähemmän kuin vuonna 1980. Menehtyneistä 7 kuoli rautatieliikenteessä, 58 vesiliikenteessä, 8 lentoliikenteessä ja 407 muussa liikenteessä.
 • Liikennealan yritysten liikevaihto oli vuoden 2005 tilikautena noin 25 miljoonaa euroa, kun se vuoden 1995 tilikautena oli noin 12 miljoonaa euroa.
 • Euroopan vilkkain lentoasema oli Pariisin Charles de Gaulle, jossa tapahtui vuoden 2005 aikana yli puoli miljoonaa lentokoneiden lähtöä ja laskeutumista. Matkustajien määrällä mitattuna suosituin kenttä oli Lontoon Heathrow, jota käytti lähes 68 miljoonaa matkustajaa.

Lähde: Liikennetilastollinen vuosikirja 2006. Tilastokeskus
Hinta 60 euroa.

Lisätietoja: Marko Vihervuori, (09) 1734 3215, Irmeli Segerholm, (09) 1734 3219,
liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Tilaukset: Tilastokeskuksen myyntipalvelu (09) 1734 2011, myynti@tilastokeskus.fi.