Pressmeddelande 1.12.2006

Datapaketet över trafik utkommit

Samlingsverket för trafikstatistik Statistisk årsbok över trafiken i Finland 2006 har utkommit. Statistikcentralens publikation innehåller tabeller och figurer över väg-, järnvägs-, sjö- och lufttrafik samt datakommunikation. Dessutom ingår gemensamma tabeller över alla trafikformer samt internationella jämförelser. Utöver de nyaste årsuppgifterna innehåller boken också långa tidsserier och regionala uppgifter. Utöver Statistikcentralen härstammar uppgifterna bl.a. från VR-Group, Vägförvaltningen, Sjöfartsverket, Luftfartsverket Finavia och Posten Finland Abp. Årsboken är finsk- och engelskspråkig.

Axplock ur innehållet i publikationen

 • Av de 75 781 miljoner personkilometer som år 2005 kördes i inrikestrafiken kördes 82 procent med personbilar, 10 procent med bussar, 5 procent med tåg och 4 procent med andra fordon.
 • År 2005 gjordes totalt 63,5 miljoner resor inom järnvägarnas persontrafik, dvs. 3,4 procent fler än året innan.
 • Antalet inregistrerade nya bilar uppgick till totalt 148 670 under år 2005, dvs. 4 procent mer än ett år tidigare.
 • Försäljningen av blyfri bensin har sedan år 1990 ökat med omkring 80 procent i Finland. År 2005 såldes över 2,5 miljoner kubikmeter blyfri bensin.
 • År 2005 körde de lastbilar som var registrerade i Finland 27 813 miljoner tonkilometer, dvs. 55 procent mer än år 1980.
 • År 2005 var livlig speciellt inom den internationella flygtrafiken, där passagerarvolymen ökade med 7 procent jämfört med år 2004.
 • I slutet av år 2005 fanns det 5 384 572 mobiltelefonanslutningar i Finland. Antalet anslutningar ökade med 8 procent under året.
 • Via posten levererades i fjol 2,8 miljarder olika försändelser, vilket är 2 procent mer än ett år tidigare.
 • År 2005 dog 480 personer i trafiken, vilket är 263 personer färre än år 1980. Av de omkomna dog 7 i järnvägstrafik, 58 i sjötrafik, 8 i flygtrafik och 407 inom annan trafik.
 • Omsättningen för företag inom trafik var år 2005 omkring 25 miljoner euro, då den under räkenskapsperioden 1995 var omkring 12 miljoner euro.
 • Den livligaste flygstationen i Europa var Charles de Gaulle i Paris, som under år 2005 hade över en halv miljon flygavgångar och -landningar. Mätt med antalet passagerare var Heathrow i London den populäraste flygstationen, som användes av nästan 68 miljoner passagerare.

Källa: Statistisk årsbok över trafiken i Finland 2006. Statistikcentralen
Pris 60 euro.

Förfrågningar: Marko Vihervuori, (09) 1734 3215, Irmeli Segerholm, (09) 1734 3219,
liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Beställningar:
Statistikcentralens försäljningstjänst (09) 1734 2011, myynti@tilastokeskus.fi