Tiedote 20.7.2006

Kuluttajabarometri maakunnittain:
Asunnon ostoaikeet ennätyskorkealla

Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä yli 9 prosenttia talouksista aikoi hankkia omistusasunnon seuraavien 12 kuukauden aikana, mikä on enemmän kuin koskaan ennen. Ostoaikeiden kasvu on ollut suhteellisesti suurinta asunnon hankintasuunnitelmien osalta, jotka ovat puolitoistakertaistuneet viidessä vuodessa. Myös harrastusvälineiden ja viihde-elektroniikan ostoaikeet ovat kasvaneet kolmanneksella viidessä vuodessa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen maakunnittaiseen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin huhti-kesäkuussa 4 606 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajabarometrillä mitattavat kotitalouksien ostoaikeet kasvoivat laman jälkeen 1990-luvun loppupuoliskolla vahvasti. Kasvua seurasi 2000-luvun alussa suvantovaihe, jonka aikana esimerkiksi sisustustavaroiden, viihde-elektroniikan sekä harrastus- ja urheiluvälineiden ostoaikeet kääntyivät parina vuotena jopa laskuun. Nyt kuluttajien ostoaikeet ovat selkeässä kasvussa kodinkoneita ja kotimaan lomamatkoja lukuun ottamatta.

Kotitalouksien ostoaikeet seuraavien 6 kk aikana, 2. neljännes 2006 ja 2001

Matalakorkoiset lainat vauhdittavat ostoaikeita

Ihmisten ostoaikeita vauhdittavat edullisena pidetyt, matalakorkoiset asuntolainat ja pitkät laina-ajat, joilla pankit kilpailevat asiakkaista. Pankkilainalla onkin tärkeä rooli asunnon rahoittamisessa: 57 prosenttia kuluttajabarometriin vastanneista kotitalouksista kertoi turvautuvansa ensisijaisesti lainaan, 28 prosenttia nykyisen asunnon myyntituloihin ja 9 prosenttia omiin säästöihin.

Asunnon ostoaikeet neljännesvuosittain 2001 - 2006

Eläkeläisten, työttömien ja itäsuomalaisten talouksien aikeet asunnonhankintaan vähäisiä

Omistusasunnon ostoaikeita oli väestöryhmistä eniten ylempien toimihenkilöiden ja omaa kotitaloutta hoitavien talouksilla, joista noin joka kuudes suunnitteli asunnon ostoa. Vähiten ostoaikeita oli eläkeläisten, työttömien ja alimman tuloneljänneksen talouksilla, joista vain 4 prosenttia aikoi ostaa asunnon. Lapsiperheillä suunnitelmat asunnon hankkimiseen olivat hieman yleisempiä kuin yksin asuvien tai usean aikuisen talouksissa.

Asunnon ostoaikeet väestöryhmittäin seuraavien 12 kk aikana, 2. neljännes 2006

Ostoaikomukset vaihtelivat maakunnittain vähemmän kuin väestöryhmittäin. Kärjessä olivat Keski-Suomi, Itä-Uusimaa ja Varsinais-Suomi - kaikkien ostoaikeet 11 prosentin tuntumassa. Maakunnista vähiten ostoaikeita, 3-6 prosenttia, on Etelä-Savossa, Etelä-Karjalassa, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa.

Asunnon ostoaikeet maakunnittain seuraavien 12 kk aikana, 2. neljännes 2006

Itä-Uudenmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja etenkin Ahvenanmaan luvut eivät ole haastateltavien pienen määrän vuoksi yhtä luotettavia kuin muiden maakuntien luvut. Ahvenanmaan lukuja ei esitetä niiden suuren satunnaisvaihtelun vuoksi.

Lähde: Kuluttajabarometri maakunnittain 2006, 2. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Linkit: Tiedotteeseen liittyvä tilastojulkistus