Tiedote 2.6.2006

Kuluttajabarometri: Alle puolet talouksista digivalmiudessa

Digisovittimen tai digitelevision on toistaiseksi hankkinut alle puolet eli 47 prosenttia Suomen kotitalouksista. Sen sijaan tietokone on jo käytössä 72 prosentilla ja Internet-yhteys 67 prosentilla talouksista. Digisovittimenkin yleistyminen on kuitenkin ollut nopeata parin viime vuoden aikana. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin yhteydessä neljästi vuodessa tehtävään laitetiedusteluun, johon osallistui toukokuussa 1 562 kotitaloutta.

Useampi kuin yksi digisovitin oli toukokuussa 11 prosentissa kotitalouksista. 43 prosenttia talouksista omisti antenni- tai kaapelivastaanottoon tarkoitetun digiboksin ja 4 prosenttia satelliittidigisovittimen. Tallentavan eli kiintolevyllisen digisovittimen oli hankkinut 12 prosenttia kotitalouksista. Vielä kaksi vuotta sitten digisovitin oli harvemmalla kuin joka viidennellä taloudella.

Toukokuussa 23 prosenttia kotitalouksista - 14 prosenttia varmasti - aikoi ostaa digisovittimen puolen vuoden kuluessa. Joka viides hankintaa suunnittelevista omisti ennestään digisovittimen. Viihde-elektroniikkaa yleensä suunnitteli hankkivansa lähikuukausina 43 prosenttia kotitalouksista.

Lähes jokaisessa suomalaisessa kotitaloudessa on televisio ja matkapuhelin. Yhä yleisempi on myös henkilöauto. Toukokuussa 27 prosenttia kotitalouksista ajoi kahdella tai useammalla autolla. Henkilöautojen lisääntymistä on edistänyt autoverotuksen alentaminen kolme vuotta sitten.

Videonauhuri oli toukokuussa 72 prosentilla ja sen vähitellen korvaava DVD-laite 49 prosentilla kotitalouksista. Laajakuva-, taulu- tai vastaavaa televisiota katseli 33 prosenttia talouksista. Uudenlaisten televisioiden yleistyminen on ollut suhteellisen hidasta.

Kotitalouksien Internet-yhteyksistä valtaosa on jo laajakaistaliittymiä, sillä sellaista käytti toukokuussa 57 prosenttia talouksista. Yleisimpiä ovat ADSL-yhteydet. Vielä pari vuotta sitten laajakaistatalouksien osuus oli alle 30 prosenttia. Mahdollisuus Internet-puheluihin oli toukokuussa 29 prosentilla kotitalouksista.

Toukokuussa yli puolet eli 52 prosenttia kotitalouksista soitti puhelunsa pelkästään matkapuhelimella. Lankapuhelimen yleisyys on laskenut jo alle puoleen kotitalouksista, ja sitä ainoana puhelimenaan käytti enää runsaat 3 prosenttia talouksista. WAP- tai Internet-yhteyden mahdollistavan matkapuhelimen omisti 43 prosenttia ja kamerakännykän 42 prosenttia kotitalouksista.

Joka toinen eli 51 prosenttia kotitalouksista valokuvasi toukokuussa varsinaisella digikameralla. Osuus on nelinkertaistunut kolmessa vuodessa.

Suomessa on yhteensä hieman yli 2,4 miljoonaa kotitaloutta.

Uusi tekniikka kiehtoo eniten lapsiperheitä ja nuoria aikuisia

Digisovittimia on hankittu nopeimmin lapsiperheisiin ja 35-54-vuotiaiden pariskuntien talouksiin. Sovittimia on suhteellisesti eniten Itä-Suomessa ja selvästi vähiten pääkaupunkiseudulla. Sen sijaan muun viihde-elektroniikan ja tietotekniikan kohdalla tilanne on alueellisesti päinvastainen: pääkaupunkiseutu on kärjessä ja Itä-Suomi kehityksen hännillä.

Muiden muassa DVD-laitteesta ja digikamerasta ovat olleet kiinnostuneimpia lapsiperheiden ohella alle 35-vuotiaat pariskunnat. Tietokone ja Internet-liittymä ovat jo lähes kaikilla lapsiperheillä ja yksin tai kaksin asuvilla alle 35-vuotiailla.

Matkapuhelin puuttuu vielä monelta yli 55-vuotiaalta yksin asuvalta henkilöltä, kun taas valtaosa nuorista pareista ja lapsiperheistä omistaa jo ainakin yhden kamerakännykän tai WAP-, GPRS- tai 3G-puhelimen. Nuoret käyttävät myös laajalti hyväkseen mahdollisuutta soittaa puheluita Internetin välityksellä.

Peräti useampi kuin joka toinen yksin asuva ja pääkaupunkiseudullakin reilusti yli puolet kaikista kotitalouksista ajoi toukokuussa omalla henkilöautolla.

Eri laitteiden ja yhteyksien yleisyys kotitalouksissa toukokuussa 2006

Uuden viihde-elektroniikan yleistyminen kotitalouksissa 2/2001-5/2006

Lähde: Kuluttajabarometri 2006 toukokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598,
kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Linkit: Kuluttajabarometrin kotisivuilla lisätietoa taulukossa ja kuviossa