Tiedote 10.8.2006

Kansainväliset tulo- ja varallisuustutkijat Suomeen

Maailman johtavat kansantulon ja tulonjaon tutkijat kokoontuvat elokuun lopulla Joensuuhun IARIWin (International Association for Research in Income and Wealth, kansainvälinen tulo- ja varallisuustutkimuksen yhdistys) 29. yleiskokoukseen. Kokous pidetään 20.- 26.8.2006 Joensuun yliopiston tiloissa ja siihen osallistuu lähes 300 alan asiantuntijaa noin 40 eri maasta. Tilastokeskus vastaa kokouksen käytännön järjestelyistä.

Kokousviikon aikana noin 130 asiantuntijaesitelmässä ja keskusteluissa käsitellään monipuolisesti mm. erilaisia tuloihin ja varallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Aiheina ovat esimerkiksi varallisuuden, kansainvälisen kaupan ja kansainvälisten rahavirtojen, tuottavuuden, julkisen sektorin tuotoksen, sosiaalisen eriytymisen, eriarvoisuuden ja köyhyyden mittaaminen. Lisäksi käsitellään kansantalouden tilinpidon kansainvälisen suosituksen uudistamista, kyselytutkimusten estimaattien parantamista, ikääntymistä ja demografista muutosta ja muita hyvinvointiin ja tulonjakoon liittyviä kysymyksiä.

Kokousviikon ohjelmaan kuuluu myös yhden Iso-Britannian arvostetuimman taloustutkijan, Sir Anthony Atkinsonin, (Warden, Nuffield College, Oxford University) pitämä juhlaesitelmä tiistaina 22.8. ansiotulojen jakautumisen kehityksestä pitkällä aikavälillä.

Tarkempi aikataulu löytyy yhdistyksen Internet-sivuilta www.iariw.org. Kokouksen käytännön järjestelyistä on löydettävissä tietoa osoitteessa www.stat.fi/iariw2006.

Perustietoa IARIWista

IARIW (International Association for Research in Income and Wealth, kansainvälinen tulo- ja varallisuustutkimuksen yhdistys) perustettiin syyskuussa 1947 kansainvälisen tilastojärjestön ISIn kokouksessa ja se piti ensimmäisen yleiskokouksensa Cambridgessä 1949. IARIWin tavoitteena on edistää kansantalouden tilinpitoon ja sosiaalitilinpitoon liittyvää tutkimusta, tulojen ja varallisuuden mittaamiseen ja analysointiin liittyvien käsitteiden ja määritelmien kehittämistä sekä talous- ja sosiaalitilastojärjestelmien kehittämistä ja integrointia. Järjestö kiinnittää huomiota erityisesti kansainväliseen näkökulmaan: tulojen ja varallisuuden kansainväliseen vertailuun sekä eri maiden kokemuksiin talous- ja sosiaalitilastojärjestelmien kehittämisessä. Se toimii eri maiden akateemisten tutkijoiden ja julkisen sektorin tilastoasiantuntijoiden keskustelufoorumina.

Järjestöllä on yli 30 yhteisöjäsentä, erityisesti tilastovirastoja ja yliopistoja, sekä noin 400 henkilöjäsentä. Järjestön toiminnasta vastaa 14-henkinen neuvosto. Järjestö toimittaa aikakausjulkaisua The Review of Income and Wealth, joka ilmestyy neljästi vuodessa.

Tiedotusvälineet tervetulleita osallistumaan kokoukseen

Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita osallistumaan kokoukseen ja seuraamaan asiantuntijaesityksiä ja keskusteluja. Kiinnostuneita pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan etukäteen.

Tarkempaa tietoa ohjelmasta, majoitusmahdollisuuksista ja muista käytännön järjestelyistä antavat alla mainitut yhteyshenkilöt. He avustavat tarvittaessa myös asiantuntijahaastattelujen järjestämisessä ja konferenssiaineistojen välittämisessä.

Lisätietoja:
Kokouksen ohjelma: Eeva Hamunen (09) 1734 3385
Ilmoittautumiset ja käytännön järjestelyt: Raija Löfgren (09) 1734 2265 tai iariw2006@stat.fi