Tiedote 27.4.2006

Lapissa teollisuuden liikevaihdon kasvu ei heijastu henkilöstömäärään

Teollisuuden liikevaihto on Tilastokeskuksen tietojen mukaan kasvanut Lapin maakunnassa viimeiset neljä vuotta voimakkaasti. Lapissa kehitys on ollut koko maan teollisuuden liikevaihdon kasvua huomattavasti nopeampaa. Liikevaihdon kasvu ei ole kuitenkaan heijastunut henkilöstömäärän kehitykseen. Lapin teollisuuden liikevaihto alkoi 2000-luvun alun notkahduksen jälkeen kasvaa vuonna 2002, mutta henkilöstömäärä puolestaan kääntyi samana vuonna laskuun.

Teollisuuden liikevaihdon ja henkilöstömäärän trendien kehitys vuosina 1997-2005

Teollisuuden liikevaihdon kehitys metallivetoista

Vuosina 2002 - 2004 Lapin maakunnan tehdasteollisuuden liikevaihto kehittyi hyvin suotuisasti ja ylsi parhaimmillaan jopa yli 23 prosentin kasvuun vuonna 2004. Vuoden 2005 aikana liikevaihto supistui puoli prosenttia muun muassa paperiteollisuuden työnseisauksen vuoksi.

Metallituotteiden sekä elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus on kasvanut viimeisen kahden vuoden ajan Lapin maakunnassa voimakkaasti. Metallituotteiden valmistuksen liikevaihto lisääntyi vuonna 2004 yli 15 prosenttia ja vielä vuoden 2005 tammi-marraskuussakin vajaat 8 prosenttia. Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksen liikevaihto putosi vuosien 2001 - 2003 aikana rajusti, mutta kääntyi jälleen kasvuun ja lisääntyi yli 25 prosenttia sekä vuonna 2004 että vuoden 2005 tammi-marraskuun aikana. Eniten teollisuuden liikevaihdon kasvua jarruttaa elintarvikkeiden ja juomien valmistus, joka on vuodesta 2002 alkaen vähentynyt vuosittain pahimmillaan yli 16 prosentin vauhdilla.

Kasvu- ja suuryritykset Lapin voimakkaan kasvun taustalla

Lapin maakunnan sisäiset markkinat ovat varsin rajalliset. Alueen oma alle 200 000 asukkaan ostovoima ei mahdollista kovin suurta liikevaihdon kasvua. Tämän vuoksi maakunnan ulkopuoliset markkinat koti- ja ulkomailla ovat varsin merkityksellisiä alueen yritysten kasvun kannalta, kertoo tutkija Sami Laakkonen Lapin liitosta. Laakkosen mukaan liikevaihdon kehityksen taustalla ovatkin maakunnassa toimivat suuret teollisuusyritykset, joiden markkina-alueita ovat maakunnan ulkopuoliset, sekä kotimaiset että ulkomaiset, markkinat.

Perinteisten suuryritysten lisäksi merkittävä osa maakunnan kasvusta kertyy Lapin TE-keskuksen, Finnveran, Lapin ja Länsi-Pohjan yrittäjien sekä Lapin kauppakamarin asiantuntijoiden yhdessä nimeämästä kasvuyritysten joukosta. Joukkoon kuuluu pääasiassa pk-sektorin yrityksiä, joiden liikevaihdosta merkittävä osa kertyy maakunnan sisäisen markkina-alueen ulkopuolelta. Niille on markkina-alueen lisäksi yhteistä myös se, että ne ovat joko kasvavia tai kasvuhakuisia yrityksiä, joilla on jokin merkittävä kasvun mahdollistava kilpailuetu suhteessa kilpailijoihinsa. Kasvuyritykset, joita on Lapissa vajaat 250 kappaletta, tuottavat noin 8 prosenttia maakunnan liikevaihdosta.

Lapin maakunnan kasvuyritysten joukko koostuu pääasiassa teollisuus- ja matkailualan yrityksistä sekä yrityspalveluja tuottavista palvelualan yrityksistä. Kasvuyritysten liikevaihto kohosi vuosina 2000 - 2002 selvästi maakunnan keskimääräistä kehitystä nopeammin. Vuosina 2003 - 2004 kasvuyritysten liikevaihdon kasvu oli maltillisempaa, mutta vuoden 2005 tammi-marraskuussa niiden liikevaihto lisääntyi jälleen yli 11 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Koko maakunnan liikevaihto kasvoi samanaikaisesti 6 prosenttia.

Liikevaihdon kehitys Lapin maakunnassa vuosina 1997-2005

Viennin kehitys Lapin maakunnan kasvuyrityksissä oli 2000-luvun alun jälkeen jopa liikevaihdon kasvuakin voimakkaampaa. Vuoden 2005 tammi-marraskuussa kasvuyritysten vienti kasvoi 15 prosenttia vuotta aiemmasta. Myös henkilöstömäärän kehitys on ollut selvästi koko maakunnan kehitystä suotuisampaa. Kasvuyritysten henkilöstömäärä on lisääntynyt 2000-luvulla joka vuosi lukuun ottamatta vuotta 2003, jolloin kasvu tilapäisesti pysähtyi. Vuonna 2005 kasvuyritysten henkilöstömäärä lisääntyi 4 prosenttia edellisvuodesta.

Lapin maakunnan alueelliset tiedot perustuvat Tilastokeskuksen Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun Lapin liitolle ja Lapin TE-keskukselle tuottamiin suhdannekuvaajiin. Laskennan tietolähteenä on käytetty verohallinnon arvonlisäverotietoja, joita on täydennetty Tilastokeskuksen suoralla tiedonkeruulla ja Yritys- ja toimipaikkarekisterin tiedoilla.

Lapin liiton huhtikuun alussa julkaisemaan suhdannekatsaukseen voi tutustua osoitteessa http://www.lapinliitto.fi/julkaisut/skatsauslappi2006.pdf. Suhdannekatsauksessa on tutkittu yllä mainittujen toimialojen lisäksi muitakin Lapin maakunnan toimialoja sekä liikevaihdon että henkilöstömäärän osalta.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tiina Karppanen (09) 1734 2656, Antti Santaharju (09) 1734 2720,
palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Linkit: www.tilastokeskus.fi/suhdannepalvelu