Tiedote 28.6.2006

Uusi toimialakatsaus: Rakennusinvestointien määrä edelleen kasvussa

Rakentamisen suhdannetilanne oli vuoden 2006 ensimmäisellä vuosineljänneksellä hyvin suotuisa, mikä näkyi muun muassa alan liikevaihdon, työllisyyden ja volyymin hyvänä kehityksenä. Myös rakennusinvestointien määrä kasvoi selvästi, peräti 17 prosenttia vuodentakaisesta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen uudesta Rakentamisen toimialakatsauksesta.

Uusia talonrakennustöitä käynnistettiin samaan aikaan kuitenkin edellisvuotta vähemmän, mikä johtui pääasiassa teollisuusrakennusten aloitusten vähenemisestä. Sen sijaan asuinrakentaminen lisääntyi selvästi: aloitettujen asuinrakennusten kuutiomäärä kasvoi kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa 16 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Liikevaihdon kasvusta suurin osa pieniltä yrityksiltä

Rakentamisen toimialan myötätuuli näkyi tammi-maaliskuussa myös yritysten liikevaihdon ripeänä kasvuna. Kaikkiaan toimialan liikevaihto ylsi 17 prosentin kasvuun, ja lähes puolella yrityksistä liikevaihto lisääntyi yli 15 prosenttia vuotta aiemmasta. Kasvusta suurimman osan saivat aikaan pienet, alle 5 henkeä työllistävät yritykset. Edellisen kerran rakentamisen liikevaihto lisääntyi yhtä nopeasti vuoden 2000 alussa.

Rakennusyritysten maksama palkkasumma oli samaan aikaan lähes 13 prosenttia edellisvuotta suurempi, mihin vaikuttivat sekä rakennusalan työllisten määrän että ansiotason kasvu. Tammi-maaliskuussa sekä ansiotaso että työllisten määrä kasvoivat lähes 4 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Avointen työpaikkojen määrä kasvoi rakentamisen alalla huomattavasti ulkomaisen työvoiman ja vuokratyövoiman käytön lisääntymisestä huolimatta. Eniten avoimia työpaikkoja oli talonrakentamisen toimialalla, sen sijaan maa- ja vesirakentamisen toimialalla avoimet työpaikat vähenivät.

Suomessa rakentaminen kasvaa enemmän kuin EU:ssa keskimäärin

Suomen rakentamisen volyymi kasvaa nykyisten jäsenmaiden (EU25) keskimääräistä kasvuvauhtia nopeammin. Suomessa rakentamisen volyymi kasvoi vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä noin 6 prosenttia vuotta aiemmasta, kun EU:n keskimääräinen volyymin kasvu oli vajaan prosentin. EU25-maissa rakentamisen volyymi ei ole kasvanut pariin vuoteen, mihin on vaikuttanut eniten rakentamisen määrän väheneminen Saksassa. Myös kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa rakentamisen volyymi väheni Saksassa yli 2 prosenttia edellisvuodesta.

Euroopan unionin eri valtiot ovat rakentamisen toimialalla hyvin erilaisessa suhdannetilanteessa. Esimerkiksi Virossa rakentamisen volyymi kasvoi 25 - 30 prosenttia kolmen edellisen neljänneksen aikana. Viron rakentamisen volyymin on kasvanut viiden viimeisen vuoden aikana ennätyksellisen voimakkaasti ja on melkein kaksinkertaistunut. Muissakin EU:n uusissa jäsenmaissa volyymi on kasvanut viime neljänneksinä selvästi nopeammin kuin unionissa keskimäärin.

Uudet toimialakatsaukset verkossa

Edellä kerrotut tiedot ovat otteita Toimialakatsauksista, joita julkaistaan neljännesvuosittain Tilastokeskuksen Internet-sivuilla (www.tilastokeskus.fi). Katsaukset on kehitetty helpottamaan suhdannetilastojen tarkastelua ja käyttöä. Suhdannekehityksen kannalta keskeisiä tilastoja on koottu toimialoittain katsauksiin, jotka sisältävät myös syvemmälle tilastoihin pureutuvaa analyysiä. Katsauksissa analysoidaan päätoimialojen kehitystä muun muassa liikevaihdon, tuotannon, työllisyyden, investointien ja suhdanneodotusten kautta. Lisäksi kunkin katsauksen Fokus-osio käsittelee tarkemmin ajankohtaista ilmiötä tai kiinnostavia alatoimialoja.

Tilastokeskuksen Internet-sivuilla on tällä hetkellä nähtävissä neljä eri Toimialakatsausta, jotka kuvaavat teollisuuden, rakentamisen, palveluiden ja kaupan kehitystä vuoden 2006 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Katsaukset ilmestyvät säännöllisin väliajoin neljä kertaa vuodessa. Vuoden 2006 toisen neljänneksen kehitystä käsittelevät toimialakatsaukset ilmestyvät 28.9.2006. Toimialakatsaukset ovat maksuttomia ja vapaasti käytettävissä lähde mainiten. Katsaukset sopivat muun muassa tiedotusvälineiden ja eri toimialojen uusinta kehitystä seuraavien tahojen käyttöön.

Toimialakatsauksista voi antaa palautetta alla olevaan sähköpostiosoitteeseen tai ottamalla yhteyttä Toimialakatsausten tekijöihin.

Lähde: Teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palveluiden toimialakatsaus. Tilastokeskus.

Toimialakatsaukset ja lisätietoja:

Teollisuuden toimialakatsaus, Tarja Hatakka (09) 1734 3553

Rakentamisen toimialakatsaus, Jukka Oikarinen (09) 1734 2969

Kaupan toimialakatsaus, Marko Tuomiaro (09) 1734 2705

Palvelujen toimialakatsaus, Antti Santaharju (09) 1734 2720, Aki Niskanen (09) 1734 2657 ja Tiina Karppanen (09) 1734 2656

Sähköposti: palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Lisää Toimialakatsausten tiedoista myös seuraavassa Tilastokeskuksen julkaisemassa Tieto&trendit-lehdessä, joka ilmestyy viikolla 27.