Tiedote 4.7.2006

Ulkomaiset matkustajat kuluttivat Suomessa 1,4 miljardia euroa vuonna 2005

Suomessa vieraili vuonna 2005 hieman yli 5 miljoonaa ulkomaista matkustajaa. Matkustajamäärä kasvoi 4 prosenttia edellisvuodesta. Rahaa ulkomaiset matkustajat jättivät Suomeen kaikkiaan noin 1,4 miljardia euroa, mikä oli 16 prosenttia edellisvuotta enemmän. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen ja Matkailun edistämiskeskuksen vuoden 2005 Rajahaastattelututkimuksesta.

Eniten ulkomaisia matkustajia saapui aikaisempien vuosien tapaan Venäjältä, noin 1,7 miljoonaa. Toiseksi eniten matkustajia tuli Ruotsista, 783 000. Virosta saapuneiden vierailijoiden määrä kasvoi lähes puolen miljoonaan. Vuodesta 2004 lähtien Virosta on saapunut matkailijoita enemmän kuin Saksasta ja Isosta-Britanniasta.

Suomessa vuosina 2000-2005 käyneet ulkomaiset matkustajat asuinmaan mukaan

Matkustajat käyttivät rahaa keskimäärin 52 euroa päivässä. Työmatkalaiset ja vapaa-ajanmatkalaiset kuluttivat rahaa yhtä paljon. Venäjältä saapuneet matkustajat kuluttivat noin neljäsosan ulkomaisten matkustajien tuomasta rahamäärästä.

Ulkomaisten matkustajien keskimääräinen rahankäyttö Suomessa vuosina 2000-2005

Rahankäyttö 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Rahankäyttö päivää kohden 65 56 57 51 48 52
Rahankäyttö vierailua kohden 344 306 290 266 243 271
Suomeen tuodut rahamäärät yhteensä (1 000 000 EUR) 1 275,9 1 267,8 1 363,1 1 217,7 1 181,9 1 367,2

Tutkimuksessa rahankulutukseen eivät sisälly Ahvenanmaalla käytetyt rahasummat, laivoilla tai lentoasemilla tehdyt tax-free ostokset, suurin osa Ruotsin ja Norjan vastaisilla maarajoilla käytävästä säännöllisestä rajakaupasta eivätkä myöskään osana pakettimatkaa tehdyt ennakkomaksut. Rahatiedot poikkeavat siten laskennallisesti hieman matkustustaseen rahankäyttötiedoista. Rahankäyttötiedot on ilmoitettu kyseisen vuoden hintatasossa.

Työmatkat Suomeen lisääntyivät

Ulkomaisten matkustajien tekemät työmatkat Suomeen lisääntyivät viime vuonna noin kuudenneksella vuoteen 2004 verrattuna. Vapaa-ajanmatkojen määrä pysyi ennallaan. Työmatkalaisia kävi Suomessa vuonna 2005 noin 1,4 miljoonaa ja vapaa-ajanmatkalaisia noin 2,1 miljoonaa (luku ei sisällä tuttava- ja sukulaisvierailulla olleita).

Runsas kolmannes ulkomaisista matkustajista tuli Suomeen perheen tai sukulaisten kanssa, neljäsosa yksin. Vierailijoiden keski-ikä oli 42 vuotta. Matkustajista 60 prosenttia oli miehiä, työmatkalaisista jopa kolme neljäsosaa.

Suomessa viivyttiin keskimäärin 4,2 yötä, joskin 38 prosenttia ulkomaisista matkustajista kävi Suomessa vain päiväkäynnillä. Suomessa vietettyjen öiden määrä kasvoi. Yöpyneistä matkustajista lähes puolet majoittui hotellissa tai motellissa, runsas neljäsosa tuttavien tai sukulaisten luona. Kolmannes vierailijoista ilmoitti matkan pääasialliseksi kohteeksi Helsingin.

Ulkoilma-aktiviteetteihin osallistui talvikaudella 17 prosenttia matkustajista, kesäkaudella 19 prosenttia. Runsas kolmannes matkustajista vieraili ainakin yhdessä kulttuurikohteessa Suomen-vierailunsa aikana.

Tilastokeskus haastatteli Rajahaastattelututkimusta varten Suomesta poistuvia ulkomaisia matkustajia vilkkaimmilla rajanylityspisteillä. Rajahaastattelututkimus kattaa yli 90 prosenttia Manner-Suomeen suuntautuvasta matkustajaliikenteestä, Lapin paikallisliikenne pois lukien. Otokseen tuli noin 70 000 matkustajaa (mukaan lukien Suomessa asuvat), joista muissa maissa asuvia oli 26 600. Lisäksi ulkomaisten matkustajien näytehaastatteluita tehtiin noin 11 700.

Lähde: Rajahaastattelututkimus. Ulkomaiset matkailijat Suomessa vuonna 2005. Matkailun edistämiskeskus / Tilastokeskus

Lisätietoja: Virve Jokiranta (09) 1734 2555, Eero Tanskanen (09) 1734 2549
rajahaastattelut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jussi Simpura

Linkit:
Rajahaastattelututkimus
Matkailun edistämiskeskus
Julkaisu: Ulkomaiset matkailijat Suomessa vuonna 2005. Matkailun edistämiskeskus / Tilastokeskus