Tiedote 20.4.2006

Kuluttajabarometri maakunnittain: Kuluttajien rahatilanne ja säästömahdollisuudet erittäin hyvät

Kuluttajien yleinen talousluottamus oli edelleen vahvaa kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Luottamusindikaattorin arvo oli 14,4. Se laski edellisestä neljänneksestä puoli pistettä mutta oli pisteen verran pitkäaikaisen keskiarvon yläpuolella. Odotukset maan talouden kehityksestä ovat parantuneet viimeisen vuoden aikana mutta ovat nelisen pistettä pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella. Odotukset työttömyystilanteesta ovat muuttuneet myönteisemmiksi parin vuoden takaisista synkistä näkymistä. Kuluttajien odotukset omasta talouskehityksestä olivat kuitenkin hyvät ja kuluttajat pitivät rahatilannettaan ja säästämismahdollisuuksiaan parempina kuin koskaan. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen maakunnittaiseen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin tammi-, helmi- ja maaliskuussa 4 630 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien hyvä taloustilanne vauhdittaa ostoaikeita

Kuluttajien arviot oman taloutensa viimeisten 12 kuukauden talouskehityksestä samoin kuin odotukset seuraavien 12 kuukauden talouskehityksestä olivat hieman pitkäaikaisen keskiarvon yläpuolella. Kuluttajien arviot kestotavaroiden ostamisen edullisuudesta olivat hyvin myönteiset. Puolet haastatelluista piti ajankohtaa ostamiselle edullisena ja vain viidesosa epäedullisena.

Asunnon ostoaikeet ja kotiin liittyvät hankintasuunnitelmat olivat kokonaisuutena katsoen huippulukemissa. Asunnon ostoa suunnitteli 9 prosenttia kotitalouksista. Kotiin liittyvien hankinta-aikeiden kärjessä oli kodin sisustaminen, johon joka toinen talous aikoi sijoittaa rahaa. Neljä taloutta kymmenestä aikoi hankkia kotiin viihde-elektroniikkaa ja suunnilleen yhtä moni tehdä asuntoremontin. Kolme kymmenestä aikoi hankkia harrastusvälineitä ja kaksi kymmenestä ostaa kodinkoneita. Harrastusvälineiden ostoaikeet olivat puolitoistakertaa niin suuret kuin runsas vuosi sitten. Kodinkonehankintoja suunnittelevien määrä on ollut viime vuosina hienoisessa laskussa.

Kotitalouksien aikomukset käyttää rahaa kotiin seuraavan kuuden kuukauden aikana,
1. neljännes 2006

* Sisältää myös digiboksin ja digitelevision
** Seuraavan vuoden aikana

Hankinta-aikeita eniten ylemmillä toimihenkilöillä ja opiskelijoilla

Ylempien toimihenkilöiden ja opiskelijoiden talouksilla oli eniten kodin sisustamiseen, harrastusvälineisiin, viihde-elektroniikkaan ja digitelevisioihin liittyviä hankinta-aikeita. Eläkeläistalouksilla niitä oli yleensä vähiten. Asunnon korjaussuunnitelmia oli runsaiten maatalousyrittäjien ja muiden yrittäjien talouksilla, vähiten opiskelijatalouksilla. Aikeet hankkia kodinkoneita jakaantuivat eri väestöryhmien kesken melko tasaisesti. Eri kotitaloustyypeistä lapsiperheillä oli hankinta-aikeita enemmän kuin yksinasuvilla tai muilla aikuistalouksilla. Alueista ostoaikeiden kärkiryhmässä oli yleensä Uusimaa, jossa ylempien toimihenkilöiden ja opiskelijoiden talouksien suhteellinen osuus on muuta maata korkeampi.

Rahankäyttöaikomukset kodinhankintoihin maakunnittain ja väestöryhmittäin seuraavan kuuden kuukauden aikana, prosenttia kotitalouksista

Kodin sisustus Viihde-elektroniikka** Asunnon korjaus Harrastus-välineet Digiboksi
tai -tv
Kodin-koneet Asunto
Maakunta
Uusimaa 52 47 34 32 25 23 12
Varsinais-Suomi 50 43 37 22 22 22 8
Satakunta 41 40 40 25 22 21 11
Kanta-Häme 44 36 43 28 22 19 4
Pirkanmaa 44 41 34 27 19 20 8
Päijät-Häme 42 41 38 25 16 14 10
Kymenlaakso 43 43 35 23 25 16 7
Etelä-Karjala 36 44 47 24 27 15 5
Etelä-Savo 37 42 37 25 22 16 11
Pohjois-Savo 41 42 46 21 22 15 9
Pohjois-Karjala 39 29 35 22 11 12 4
Keski-Suomi 47 39 34 23 20 18 8
Etelä-Pohjanmaa 45 44 46 31 24 25 6
Pohjanmaa 49 41 44 33 21 23 7
Keski-Pohjanmaa 50 41 33 30 17 23 7
Pohjois-Pohjanmaa 53 38 28 30 22 16 8
Kainuu 46 31 41 28 21 14 9
Lappi 44 37 31 27 18 16 7
Itä-Uusimaa 47 27 40 20 11 22 13
Koko maa 47 42 37 27 22 20 9
Kodin sisustus Viihde-elektroniikka** Asunnon korjaus Harrastus-välineet Digiboksi
tai -tv
Kodin-koneet Asunto
Väestöryhmä *)
Maatalousyrittäjät 45 28 57 22 20 20 1
Muut yrittäjät 48 41 51 30 21 22 10
Ylemmät toimihenkilöt 60 49 43 40 27 23 14
Alemmat toimihenkilöt 58 45 41 29 21 24 12
Työntekijät 47 45 40 29 21 24 10
Työttömät 39 37 29 21 20 15 6
Opiskelijat 60 58 20 42 24 21 7
Eläkeläiset 25 28 33 10 19 11 3
Omaa kotitaloutta hoitavat yms. 57 39 45 34 23 25 18
Yksinasuvat 42 42 24 24 21 19 7
Lapsiperheet 58 47 47 41 23 21 12
Muut (aikuis)taloudet 44 39 43 21 21 19 8
Kaikki yhteensä 47 42 37 27 22 20 9

*) Väestöryhmä määritellään tässä vastaajan tai vastaajan kotitalouden ominaisuuden perusteella.
**) Sisältää myös digisovittimen ja digitelevision

Itä-Uudenmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja erityisesti Ahvenenmaan luvut eivät ole haastattelujen pienen määrän vuoksi yhtä luotettavia kuin muiden maakuntien luvut. Ahvenanmaan lukuja ei esitetä niiden suuren satunnaisvaihtelun vuoksi.

Uusi viihde-elektroniikka yleistyy nopeasti.

Tällä hetkellä noin puolella talouksista on käytössään laajakaista-yhteys, DVD-laite tai digitaalikamera. Suunnilleen neljällä kymmenestä on digiboksi tai -televisio tai kamerapuhelin. Joka kolmannessa taloudessa on laajakuvatelevisio. Viimeisen vuoden aikana nämä laitteet ovat yleistyneet nopeasti.

Uuden viihde-elektroniikan yleisyys kotitalouksissa, helmikuu 2005 ja 2006.

Kuluttajabarometrin saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevan neljän kysymyksen saldoluvusta: oma ja Suomen talous, kotitalouksien säästämismahdollisuudet sekä työttömien määrä. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella välillä -100 ja 100.

Lähde: Kuluttajabarometri maakunnittain 2006, 1. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Linkit: Tiedotteeseen liittyvä tilastojulkistus