Tiedote 17.2.2006

Tilastokeskus uudisti kuluttajahintaindeksin

Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksi on uudistettu. Indeksin painorakennetta on muutettu ja hyödykekori päivitetty. Uuden kuluttajahintaindeksin perusvuosi on 2005.

Uudistuksessa indeksin hyödykekorista vaihtui noin 22 prosenttia. Uusia hyödykkeitä kuluttajahintaindeksissä ovat muun muassa paistettavat leivät ja kahvileivät, maustettu rahka, pipo, MP3-soitin sekä ravintolaruoissa pasta, kasvisruoka, salaatti, jälkiruoka ja erikoiskahvi. Indeksistä poistuivat esimerkiksi mannasuurimot, naudan lapa, monitoimikone, kuvanauhuri, videokasetti ja filmirulla. Indeksissä seurataan kaikkiaan 497 hyödykkeen hintakehitystä. Kuluttajahintaindeksiä varten kerätään kuukausittain noin 55 000 hintatietoa 3 500 liikkeestä.

Kuluttajahintaindeksin 2005=100 painorakenne perustuu kansantalouden tilinpidon vuotta 2004 koskeviin tietoihin, jotka on päivitetty vastaamaan vuoden 2005 yksityisen kulutuksen arvoa. Vuonna 2005 yksityisen kulutuksen arvo oli 70,4 miljardia euroa. Aikaisempana perusvuonna 2000 vastaava kulutus oli 56,5 miljardia euroa.

Kuluttajahintaindeksien 2005=100 ja 2000=100 painorakennevertailu

Kuluttajahintaindeksin omistusasumisen menojen käsittelyä uudistettiin. Vanhassa indeksissä omistusasumista mitattiin käyttökustannuksiin perustuvalla menetelmällä, kun uudessa kuluttajahintaindeksissä käytetään asuntojen nettohankintaan perustuvaa menetelmää. Menetelmämuutoksesta johtuen asumisen paino-osuus kasvoi indeksissä 19,5 prosentista 21,3 prosenttiin. Asuntojen hintojen paino-osuus kuluttajahintaindeksissä kasvoi, mutta korkojen paino sen sijaan pieneni. Muutoksen taustalla on EU:n tilastotoimessa käynnissä oleva hanke, jonka tarkoituksena on sisällyttää omistusasuminen myös osaksi EU:n harmonisoitua kuluttajahintaindeksiä.

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin perusvuosi vaihtui

Tilastokeskus on uudistanut myös Euroopan tilastovirastolle Eurostatille laskettavan yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin. Uuden yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin perusvuosi on 2005.

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kattavuus ja hyödykekori on hieman erilainen kuin kansallisen kuluttajahintaindeksin. Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kattaa lähes 90 prosenttia kansallisen kuluttajahintaindeksin hyödykekorista. Kansalliseen indeksiin verrattuna yhdenmukaistetusta indeksistä puuttuvia eriä ovat muun muassa omistusasumisen pääomakustannukset, rahapelit sekä kulutusluottojen korot.

Yhdenmukaisesta kuluttajahintaindeksistä 2005 = 100 poistetut kansallisen kuluttajahintaindeksin erät ja niiden paino-osuudet

Hyödyke/ryhmä Paino KHI:ssä, %
Omistusasuminen 8,7
Ajoneuvovero 0,5
Rahapelit 2,0
Kulutusluottojen korot 1,2
Asiakirjojen lunastusmaksun varainsiirtovero 0,4
YKHI:stä poistetut yhteensä 12,7

Eurostat julkaisee EU- ja EMU-alueiden uudet yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 2005=100 tammikuulle 2006 tiistaina 28.2.2006.

Lähde: Kuluttajahintaindeksi 2006, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mari Ylä-Jarkko (09) 1734 3310, Timo Koskimäki (09) 1734 3479, Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Linkit: Tiedotteeseen liittyvä tilastojulkistus