Tiedote 29.6.2006

Yleisöluotot lisääntyivät tasaisesti kaikilla suuralueilla vuonna 2005

Yleisölle myönnettyjen luottojen kanta oli vuoden 2005 lopussa kaikkiaan 132 miljardia euroa eli 11 prosenttia edellisvuotta enemmän. Luottokanta kasvoi kaikilla suuralueilla ja kaikissa maakunnissa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen alueellisesta luottokantatilastosta.

Yleisöluotot lisääntyivät selvästi kaikilla suuralueilla. Länsi-, Etelä-, Pohjois- ja Itä-Suomessa kasvu oli 11 prosenttia ja Ahvenanmaalla 9 prosenttia. Maakunnittain tarkasteltuna luotot lisääntyivät eniten Itä-Uudellamaalla, 16 prosenttia, ja Kanta-Hämeessä, 14 prosenttia.

Yleisöluotoista 60 prosenttia eli 79 miljardia euroa kohdistui Etelä-Suomen suuralueelle. Toiseksi eniten luottoja oli Länsi-Suomen suuralueella, runsas viidennes kaikista luotoista. Maakunnista yleisöluottoja oli eniten Uudellamaalla, 40 prosenttia luotoista, sekä Pirkanmaalla, 9 prosenttia, ja Varsinais-Suomessa, 8 prosenttia luotoista.

Yleisöluottokanta (mrd. euroa) ja vuosimuutos (%) suuralueittain ja maakunnittain vuosina 2005 ja 2004

  Yleisöluottokanta
Mrd. euroa
Vuosimuutos
%
2005 2004 2005 2004
Etelä-Suomi 79,3 71,3 11,1 8,8
 Uusimaa 52,3 47,1 11,1 9,6
 Itä-Uusimaa 2,2 1,9 16,4 8,7
 Varsinais-Suomi 10,7 9,7 10,7 6,8
 Kanta-Häme 3,5 3,1 14,3 12,5
 Päijät-Häme 4,3 3,9 10,7 5,5
 Kymenlaakso 3,7 3,4 7,9 5,6
 Etelä-Karjala 2,5 2,3 10,1 8,3
Länsi-Suomi 27,5 24,7 11,3 8,9
 Satakunta 4,2 3,9 8,6 7,2
 Pirkanmaa 10,0 8,8 13,7 10,2
 Keski-Suomi 5,6 5,0 11,4 11,5
 Etelä-Pohjanmaa 3,8 3,5 10,3 6,7
 Pohjanmaa 3,9 3,5 9,3 6,3
Itä-Suomi 11,6 10,5 10,7 9,5
 Etelä-Savo 2,8 2,6 8,8 8,6
 Pohjois-Savo 4,7 4,2 13,3 10,2
 Pohjois-Karjala 2,7 2,5 9,2 10,6
 Kainuu 1,4 1,3 8,9 7,2
Pohjois-Suomi 12,9 11,6 11,0 9,3
 Keski-Pohjanmaa 1,5 1,3 10,6 11,4
 Pohjois-Pohjanmaa 7,9 7,0 11,8 10,5
 Lappi 3,5 3,2 9,6 6,1
Ahvenanmaa 1,0 0,9 8,8 22,0
 Ahvenanmaa 1,0 0,9 8,8 22,0
Koko maa yhteensä 132,3 119,6 10,7 9,0

Kotitalouksien luotot lisääntyivät koko maassa, yritysten luottokannan kasvu maltillisempaa

Kotitalouksien luotot lisääntyivät koko maassa ja kotitalouksien luottokanta oli yhteensä 69 miljardia euroa eli 15 prosenttia edellisvuotta enemmän. Suuralueista kotitalouksien luottokanta kasvoi eniten Ahvenanmaalla, 21 prosenttia, ja Etelä-Suomessa, 17 prosenttia. Maakunnittain tarkasteltuna kotitalouksien luotot lisääntyivät Ahvenanmaan jälkeen eniten Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla, 18 prosenttia, sekä Pirkanmaalla, 17 prosenttia.

Yritystoiminnan eli yritysten ja elinkeinonharjoittajien luottokanta oli vuoden lopussa 47 miljardia euroa eli runsaat 5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Yritystoiminnan luotot kasvoivat kaikilla suuralueilla Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Luotot lisääntyivät Länsi- ja Itä-Suomessa runsaat 6 prosenttia ja Etelä- ja Pohjois-Suomessa vajaat 5 prosenttia. Yritysluotot lisääntyivät maakunnista prosentuaalisesti eniten Itä-Uudellamaalla, 11 prosenttia, ja Pohjois-Savossa, 10 prosenttia. Yritystoiminnan luotot vähenivät hieman vain Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa.

Kaikista yritystoiminnan luotoista 31 miljardia euroa eli 65 prosenttia kohdentui Etelä-Suomen suuralueelle. Länsi-Suomen suuralueella myönnettiin luottoja vajaat 8 miljardia eli 18 prosenttia koko maan yritysluotoista. Maakunnista yritysluottoja oli eniten Uudellamaalla, runsaat 22 miljardia euroa eli lähes puolet kaikista yritysluotoista. Seuraavaksi eniten luottoja oli Varsinais-Suomessa, vajaat 4 miljardia euroa eli runsaat 7 prosenttia yritysluotoista.

Kotimaisilla liikepankeilla suurin markkinaosuus

Kotimaisten talletuspankkien osuus yleisölle myönnetyistä luotoista oli vuoden 2005 lopussa 70 prosenttia eli 93 miljardia euroa. Kotimaisten talletuspankkien luotot jakautuivat siten, että kotimaisten liikepankkien luottokanta oli 60 miljardia, osuuspankkien 27 ja säästöpankkien 7 miljardia euroa. Kotimaiset liikepankit olivat suurin yleisöluottojen luotonantajaryhmä kaikilla suuralueilla sekä lähes kaikissa maakunnissa. Osuuspankit olivat suurin luotottaja Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Karjalan maakunnissa.

Alueellisesta luottokantatilastosta ilmenee rahoitus- ja vakuutuslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen yleisöluottojen jakauma maakunnittain ja suuralueittain. Yleisöluottoja ovat luotot, joita myönnetään yrityksille, kunnille ja kuntayhtymille, voittoa tavoittelemattomille yhteisöille sekä kotitalouksille. Alueellisen luottokannan luotonantokäsitteeseen ei sisälly joukkovelkakirjalainoja toisin kuin varsinaisen luottokannan tiedoissa.

Lähde: Luottokanta 2005. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Susanna Laine (09) 1734 3539, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Linkit:
Tiedotteeseen liittyvä tilastojulkistus