Tiedote 31.10.2006

Alkoholisyyt työikäisten miesten yleisin kuolemansyy

Vuonna 2005 työikäisten miesten johtavaksi kuolemansyyksi nousivat alkoholisyyt eli alkoholisairaudet ja myrkytykset, jotka ohittivat vuosikymmeniä merkittävimpänä kuolemansyynä olleen sepelvaltimotaudin. Työikäisillä naisilla alkoholisyyt olivat lähes yhtä yleinen kuolemansyy kuin rintasyöpä. Alkoholiperäisen kuolleisuuden kasvu on ollut erityisen nopeata vuosina 2004 ja 2005. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuolemansyytilastosta.

Alkoholisyihin kuoli vuonna 2005 kaikkiaan noin 2 000 henkilöä, mikä oli noin 150 enemmän kuin edellisenä vuonna. Alkoholikuolleisuuden kasvu johtui pitkäaikaiseen alkoholinkäyttöön liittyvien alkoholisairauksien lisääntymisestä. Alkoholimyrkytyskuolemia oli jonkin verran vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Lähes puolet alkoholisyihin kuolleista oli 45-59-vuotiaita miehiä, mutta alkoholikuolemat ovat lisääntyneet myös tätä vanhemmissa ikäluokissa. Yli 75-vuotiaiden ja alle 35-vuotiaiden miesten alkoholiperäiset kuolemat ovat sen sijaan melko harvinaisia.

Miesten ja naisten kuolleisuus alkoholisyihin 1985-2005

Alkoholin käyttö lisää myös tapaturmaan joutumisen vaaraa ja on osallisena usein myös itsemurhissa. Erityisesti työikäisten miesten kaatumistapaturmien määrä on viime vuosina lisääntynyt, vuonna 2005 niitä tapahtui 268. Lähes puolet uhreista oli kaatuessaan humalassa. Itsemurhista vajaa kolmannes tehtiin humalassa.

Itsemurhat alkoivat vähentyä 1990-luvulla, ja viime vuonna ne vähenivät edelleen. Vuonna 2005 itsemurhan teki kaikkiaan 994 suomalaista, joista miehiä oli 724 ja naisia 270.

Viime vuosina väestön elinikä on pidentynyt selvästi 2000-luvun alkuun verrattuna, minkä seurauksena väestömäärä vanhimmissa ikäryhmissä kasvaa nopeasti. Suomalaisen elinajanodotetta lyhentää kuitenkin korkeampi kuolleisuus nuorena ja keski-iässä, ja tästä syystä vastasyntyneen suomalaislapsen elinajanodote on noin 3 vuotta lyhyempi kuin esimerkiksi ruotsalaisella lapsella. Sen sijaan niillä suomalaisilla, jotka elävät 75-vuotiaaksi, on yhtä paljon elinvuosia odotettavissa kuin samanikäisillä ruotsalaisilla naapureillaan.

Työikäisten (15-64-vuotiaiden) yleisimmät kuolemansyyt sukupuolen mukaan 2005

Miehet Naiset
Sija Kuolemansyy Kuolleiden määrä % Sija Kuolemansyy Kuolleiden määrä %
1. Alkoholisyyt 1 309 17,1 1. Rintasyöpä 355 10,7
2. Sepelvaltimotauti 1 268 16,6 2. Alkoholisyyt 354 10,6
3. Tapaturmat
siitä - maaliikenne
    - kaatumiset
980
183
268
12,8
2,4
3,5
3. Tapaturmat
siitä - maaliikenne
      - kaatumiset
250
52
48
7,5
1,6
1,4
4. Itsemurhat 592 7,7 4. Itsemurhat 224 6,7
5. Keuhkosyöpä 405 5,3 5. Sepelvaltimotauti 190 5,7
6. Aivoverenkierron sairaus 299 3,9 6. Aivoverenkierron sairaus 169 5,1
Muut kuolemansyyt 2 791 36,5 Muut kuolemansyyt 1 788 53,7
Työikäisenä kuolleita miehiä yhteensä 7 644 100,0 Työikäisenä kuolleita naisia yhteensä 3 330 100,0

 

Lähde: Kuolemansyyt 2005. Tilastokeskus

Lisätietoja: Helena Korpi (09) 1734 3605, Mauno Huohvanainen (09) 1734 3296
kuolemansyyt.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Linkit: Tiedotteeseen liittyvä tilastojulkistus