Pressmeddelande 31.10.2006

Den vanligaste dödsorsaken bland män i arbetsför ålder är alkoholrelaterad

År 2005 var alkoholen, dvs. alkoholsjukdomar och förgiftningar den vanligaste dödsorsaken bland män i arbetsför ålder. Alkoholrelaterade dödsorsaker gick förbi kranskärlssjukdomar som under tiotals år varit den ledande dödsorsaken. Bland kvinnor i arbetsför ålder var de alkoholrelaterade dödsorsakerna en nästan lika vanlig dödsorsak som bröstcancer. Ökningen av alkoholdödligheten var särskilt snabb åren 2004 och 2005. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över dödsorsaker.

År 2005 dog totalt omkring 2 000 personer på grund av alkohol, vilket var omkring 150 fler än året innan. Ökningen av alkoholdödligheten berodde på det stigande antalet alkoholsjukdomar som är förknippade med långvarigt alkoholbruk. Antalet dödsfall i alkoholförgiftning var något färre året innan.

Nästan hälften av dem som dött av alkohol var 45-59-åriga män, men antalet har ökat också i äldre åldersklasser. Däremot är alkoholrelaterade dödsorsaker rätt så ovanliga bland män över 75 år och under 35 år.

Alkoholrelaterade dödsorsaker bland män och kvinnor 1985-2005

Alkoholbruket ökar också risken för att råka ut för olyckor och är också ofta en delfaktor vid självmorden. Under senaste år har i synnerhet antalet fallolyckor bland män i arbetsför ålder ökat, år 2005 var antalet 268. Nästan hälften var berusade då de föll. Något under en tredjedel av dem som gjorde självmord var alkoholpåverkade.

Självmorden började minska på 1990-talet och i fjol minskade de ytterligare. År 2005 gjorde totalt 994 finländare självmord. Av dem var 724 män och 270 kvinnor.

Under de senaste åren har befolkningens livslängd ökat klart jämfört med början av 2000-talet. Detta leder till en snabb ökning av folkmängden i de äldsta åldersgrupperna. Finländarnas förväntade återstående livslängd förkortas dock av högre dödlighet i unga år och i medelåldern. Därför är den förväntade återstående livslängden hos ett nyfött finländskt barn ungefär 3 år kortare än t.ex. hos ett nyfött svenskt barn. Däremot har de finländare som lever till 75 år lika många återstående levnadsår som lika gamla grannar i Sverige.

Vanligaste dödsorsaker bland personer i arbetsför ålder (15-64-åringar) efter kön 2005

Män Kvinnor
Placering Dödsorsak Antal döda % Placering Dödsorsak Antal döda %
1. Alkoholrelaterad 1 309 17,1 1. Bröstcancer 355 10,7
2. Kranskärlssjukdom 1 268 16,6 2. Alkoholrelaterad 354 10,6
3. Olyckor av vilka
- landtrafik
- fallolyckor
980
183
268
12,8
2,4
3,5
3. Olyckor av vilka
- landtrafik
- fallolyckor
250
52
48
7,5
1,6
1,4
4. Självmord 592 7,7 4. Självmord 224 6,7
5. Lungcancer 405 5,3 5. Kranskärlssjukdom 190 5,7
6. Störningar i hjärnans blodcirkulation 299 3,9 6. Störningar i hjärnans blodcirkulation 169 5,1
Andra dödsorsaker 2 791 36,5 Andra dödsorsaker 1 788 53,7
Antalet döda män i arbetsför ålder, totalt 7 644 100,0 Antalet döda kvinnor i arbetsför ålder, totalt 3 330 100,0

 

Källa: Dödsorsaker 2005. Statistikcentralen

Förfrågningar: Helena Korpi (09) 1734 3605, Mauno Huohvanainen (09) 1734 3296
kuolemansyyt.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Länkar: Offentliggörande i samband med meddelandet