Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.10.2006

År 2005 var den vanligaste dödsorsaken bland män i arbetsför ålder alkoholrelaterad

År 2005 var alkoholen, dvs. alkoholsjukdomar och förgiftningar den vanligaste dödsorsaken bland män i arbetsför ålder. Alkoholrelaterade dödsorsaker gick förbi kranskärlssjukdomar som under tiotals år varit den ledande dödsorsaken. Bland kvinnor i arbetsför ålder var de alkoholrelaterade dödsorsakerna en nästan lika vanlig dödsorsak som bröstcancer. Ökningen av alkoholrelaterade dödsorsaker var särskilt snabb åren 2004 och 2005. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över dödsorsaker.

År 2005 dog circa 2 000 personer på grund av alkohol. Antalet dödsfall i alkoholsjukdomar som är förknippade med långvarigt alkoholbruk ökade fortfarande år 2005. Antalet dödsfall på grund av akut alkoholförgiftning var något färre än året innan.

Nästan hälften av dem som dött av alkohol var 45-59-åriga män, men antalet har ökat också i äldre åldersklasser. Däremot är alkoholrelaterade dödsorsaker rätt så ovanliga bland män över 75 år och under 35 år.

Alkoholbruket ökar också risken för att råka ut för olyckor och är ofta en delfaktor vid självmorden. Under senaste år har i synnerhet antalet fallolyckor bland män i arbetsför ålder ökat, år 2005 var antalet 268. Nästan hälften var berusade då de föll. Något under en tredjedel av dem som gjorde självmord var alkoholpåverkade.

Vanligaste dödsorsaker bland personer i arbetsför ålder (15-64-åringar) efter kön 2005

Män Kvinnor
Placering Dödsorsak Antal döda % Placering Dödsorsak Antal döda %
1. Alkoholrelaterad 1 309 17,1 1. Bröstcancer 355 10,7
2. Kranskärlssjukdom 1 268 16,6 2. Alkoholrelaterad 354 10,6
3. Olyckor
av vilka
- landtrafik
-fallolyckor
980

183
268
12,8

2,4
3,5
3. Olyckor
av vilka
- landtrafik
-fallolyckor
250

52
48
7,5

1,6
1,4
4. Självmord 592 7,7 4. Självmord 224 6,7
5. Lungcancer 405 5,3 5. Kranskärlssjukdom 190 5,7
6. Störningar i hjärnans blodcirkulation 299 3,9 6. Störningar i hjärnans blodcirkulation 169 5,1
  Andra dödsorsaker 2 791 36,5   Andra dödsorsaker 1 788 53,7
Antalet döda män i arbetsför ålder, totalt 7 644 100,0 Antalet döda kvinnor i arbetsför ålder, totalt 3 330 100,0

Källa: Dödsorsaker 2005. Statistikcentralen

Förfrågningar: Helena Korpi (09) 1734 3605, Mauno Huohvanainen (09) 1734 3296
kuolemansyyt.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Länkar: Meddelande i samband med offentliggörandet

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 31.10.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Dödsorsaker [e-publikation].
ISSN=1799-506X. 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksyyt/2005/ksyyt_2005_2006-10-31_tie_001_sv.html