Tiedote 16.5.2006

Kasvukatsauksen avulla lisätietoa suhdannekehityksestä

Tilastokeskuksen uusi tuote Kasvukatsaus mahdollistaa aiempaa tarkemman analyysin yritysten liikevaihdon ja niiden maksaman palkkasumman lyhyen aikavälin kehityksestä. Kasvukatsaus tarjoaa merkittävää lisätietoa talouden kehityksen syistä ja rakennemuutoksista.

Kasvukatsaus kertoo muun muassa:
·  eri kokoisten yritysten vaikutuksen toimialan kasvuun
·  toimialan kasvuyritysten osuuden koko yrityskannasta
·  suhdannekehityksen taustalla olevat tekijät: onko esimerkiksi hitaan kasvun taustalla tilanne, jossa vain muutamien yritysten liikevaihto kasvaa voimakkaasti, kun taas toisten on selvässä laskussa
· nopeasti ja hitaammin kasvaneiden yritysten lukumäärien kehityksen.

Kemianteollisuudessa ja osalla metallialoista kasvu pienten ja keskisuurten yritysten varassa

Tuore Kasvukatsaus osoittaa, että vuoden 2006 ensimmäisellä vuosineljänneksellä teollisuustoimialojen palkkasumman 4,6 prosentin kasvu aiheutui pääosin suurten, yli 250 henkilöä työllistävien yritysten palkkasumman lisäyksestä. Sen sijaan kemianteollisuudessa sekä metallien jalostuksessa ja metallituotteiden valmistuksessa kasvu oli pienten, alle 50 henkilöä työllistävien, ja keskisuurten, 50-249 henkilöä työllistävien yritysten varassa.

Kemianteollisuudessa palkkasumman kasvu jäi ensimmäisellä neljänneksellä 1,4 prosenttiin suurten yritysten negatiivisen kehityksen vuoksi. Metallien jalostuksessa palkkasumman positiivisesta kehityksestä vastasivat pääasiassa keskisuuret yritykset, kun taas metallituotteiden valmistuksessa puolet palkkasumman 8,9 prosentin kasvusta tuottivat pienet yritykset.

Yrityskokoluokkien vaikutus teollisuuden eri toimialojen palkkasumman kasvuun vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä

Palveluissa kasvuyrityksiä eniten työnvälityksen ja henkilöstön hankinnan toimialalla

Palvelualoilla palkkasumma kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 5,7 prosenttia edellisvuodesta. Palkkasumma kasvoi 64 prosentissa palvelualan yrityksistä, ja yli 15 prosentin kasvuun ylsi 34 prosenttia alan yrityksistä. Eniten tällaisia erittäin voimakkaan kasvun yrityksiä oli työnvälityksen ja henkilöstön hankinnan sekä etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalveluiden toimialoilla. Työnvälityksen ja henkilöstön hankinnan toimialan yrityksistä 49 prosentissa palkkasumma kasvoi yli 15 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kiinteistöalan palveluissa kasvuyrityksiä oli sen sijaan selvästi vähiten, vain 23 prosenttia alan yrityksistä.

Palkkasummaltaan kasvaneiden ja voimakkaasti kasvaneiden yritysten osuus palvelualan eri toimialoilla vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä

Kasvukatsaus tehdään toimeksiantona

Kasvukatsaus on maksullinen tuote, joka muodostuu avainluvut ja kuviot sisältävästä Excel-tiedostosta. Tuotteeseen voidaan liittää myös tarkempi asiantuntija-analyysi. Kasvukatsaus tuotetaan neljännesvuosittain koko maan liikevaihto- ja palkkasummakuvaajien sekä alueittaisten tai yritysryhmittäisten suhdannekuvaajien tiedoista. Kasvukatsauksia on mahdollista tilata teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palvelujen eri toimialoilta.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Reetta Moilanen (09) 1734 2709, Tiina Herttuainen (09) 1734 3619, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Linkit:
www.tilastokeskus.fi/suhdannepalvelu

Kasvukatsauksen toimialoihin liittyvät tilastokuvaukset:
Teollisuus
Rakentaminen
Kauppa
Palvelut