Tiedote 1.2.2006

Tilastokeskus tutkii kotitalouksien kulutusta ja elinkustannuksia

Helmikuun alussa käynnistyy Tilastokeskuksen Kulutustutkimus 2006, joka on laaja kotitalouksien kulutusta ja elinkustannuksia selvittävä tutkimus. Tutkimusta varten Tilastokeskus haastattelee ja kerää tietoja lähes 8 000 kotitaloudelta, jotka edustavat otoksena kaikkia suomalaisia kotitalouksia. Yksittäisten kotitalouksien tiedot käsitellään täysin luottamuksellisesti kuten kaikessa Tilastokeskuksen tilastotuotannossa.

Kulutustutkimus selvittää, mihin suomalaisten kotitalouksien rahat kuluvat eli paljonko kotitaloudet käyttävät rahaa esimerkiksi ruokaan, asumiseen, liikenteeseen, vapaa-aikaan ja terveyteen. Tällä tutkimuksella saadaan kotitalouksien kulutusmenoista sellaista tietoa, jota ei ole saatavissa mistään muusta lähteestä. Kulutusmenojen lisäksi tutkimuksessa selvitetään muun muassa kotitalouksien velkaantumista, kestokulutustavaroiden omistusta ja kierrätystä. Tutkimuksessa selvitetään myös, kuinka paljon kotitaloudet käyttävät hyvinvointipalveluja ja mikä on julkisten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelujen käytön merkitys kotitalouksien toimeentulon kannalta.

Tietoja käytetään monipuolisesti tilastoihin ja tutkimuksiin

Eri väestöryhmiä koskevien varsinaisten kulutusmenovertailujen lisäksi tutkimuksesta saatavia tietoja käytetään myös moniin muihin tilastollisiin ja tutkimuksellisiin tarkoituksiin. Esimerkiksi hintojen kehitystä ja inflaatiota mittaavan kuluttajahintaindeksin uudistamisessa käytetään kulutustutkimuksen tietoja kotitalouksien todellisista kulutusmenoista ja niiden jakautumisesta eri tuotteisiin ja palveluihin. Myös bruttokansantuotteen laskennassa tiedot kotitalouksien kulutusmenoista on tärkeitä. Lisäksi kulutustutkimusta käytetään aineistona yhteiskunnallisissa hyvinvointitutkimuksissa sekä sosiaali- ja talouspoliittisen suunnittelun välineenä.

Kulutustutkimuksen tiedonkeruu kestää koko vuoden 2006 ja jatkuu vuoden 2007 alkuun saakka. Tiedonkeruusta vastaa Tilastokeskuksen oma, koko maan kattava koulutettu haastattelijaverkosto.

Suomen kulutustutkimusta vastaavaa tutkimusta tehdään kaikissa Euroopan unionin maissa ja monissa muissa maailman maissa. Tutkimus ja sen menetelmät perustuvat kansainvälisiin suosituksiin. Suomessa nykyisen muotoisia kulutustutkimuksia on tehty vuodesta 1966 asti ja edellinen vastaava tutkimus tehtiin vuosina 2001-2002. Tutkimuksen tulokset julkaistaan tilastoina ja tutkimusraportteina pääosin vuonna 2008. Vuonna 2008 tulee kuluneeksi 100 vuotta ensimmäisestä kulutustutkimuksesta, joka koski ammattityöläisten toimeentuloehtoja.

Lisätietoja: Juha Nurmela (09) 1734 2548, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jussi Simpura

Linkit: Lisätietoja Tilastokeskuksen kulutustutkimuksista