Tiedote 19.1.2006

Kuluttajabarometri maakunnittain: Asuntokauppoja ja hankintoja kotiin suunnitellaan ennätystahtiin

Omistusasunnon hankinta-aikeet lähtivät kolme vuotta sitten vahvaan kasvuun ja olivat 90-luvun laman jälkeen korkeimmillaan viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Nyt noin 9 prosenttia kotitalouksista aikoi hankkia omistusasunnon seuraavien 12 kuukauden aikana. Myös asunnon korjausta ja sisustamista, viihde-elektroniikan ja harrastusvälineiden hankintaa sekä ulkomaan lomamatkaa suunnitteli puolen vuoden sisällä ennätysmäärä kotitalouksista. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen maakunnittaisesta kuluttajabarometristä, jota varten haastateltiin loka-joulukuussa 4 630 suomalaista.

Kotitalouksien ostoaikeet seuraavien 6 kk aikana, 4. neljännes 2005

* Sisältää myös digiboksin ja digi-tv:n
** Sisältää myös peruskorjaukset
*** Seuraavan 12 kuukauden aikana

Asunnon ostoaikeet vaihtelevat paljon väestöryhmittäin ja alueittain

Omistusasunnon ostoaikeita oli väestöryhmistä eniten ylempien toimihenkilöiden talouksilla, joista joka kuudes suunnitteli asunnon ostoa. Vähiten ostoaikeita oli työttömien, eläkeläisten ja opiskelijoiden talouksilla. Lapsiperheet suunnittelivat asunnon ostoa useammin kuin yksin asuvat tai usean aikuisen taloudet.

Asunnon ostoaikeet väestöryhmittäin seuraavien 12 kk aikana, 4. neljännes 2005

Eniten asunnon ostoa suunniteltiin Uudellamaalla ja läntisen Suomen rannikkomaakunnista Pohjois-Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Ostoaikeita oli muita vähemmän Satakunnassa, Pohjois-Savossa ja Itä-Uudellamaalla.

Asunnon ostoaikeet maakunnittain seuraavien 12 kk aikana, 4. neljännes 2005

Joka toinen turvaa asuntokaupassa pankkilainaan

Kuluttajien säästö- ja lainanottoaikeet ovat suunnilleen ennallaan. Neljä taloutta viidestä aikoi säästää ja yksi seitsemästä ottaa lainaa seuraavan vuoden aikana. 12 prosenttia kaikista talouksista ilmoitti säästävänsä asuntoa varten etukäteen ja 5 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa asunto-osaketta varten.

Pankit kilpailevat asiakkaista muun muassa asuntolainoilla ja niiden korot ovat olleet pitkään matalalla. Tämä heijastuu asuntokauppojen rahoitussuunnitelmiin. Joulukuussa 2005 joka toinen asunnon ostoa suunnitteleva talous nimesi pankkilainan ensisijaiseksi rahoituslähteeksi asunnon hankinnassa. Joka kolmas aikoo turvautua nykyisen asunnon myyntituloihin ja joka kymmenes säästöihinsä.

Koteihin suunnitteilla paljon hankintoja

Vilkastuneet asuntomarkkinat näkyvät myös kuluttajien suunnitelmissa tehdä kotiin liittyviä hankintoja. Asunnon ostajalla on usein omat vaatimuksensa asunnon toimivuudelle ja viihtyisyydelle, minkä vuoksi tehdään uusia sisustusratkaisuja ja kodinhankintoja. Kuluttajien aikeet remontoida, sisustaa ja ostaa viihde-elektroniikkaa ylsivät viime vuoden viimeisellä neljänneksellä aikaisempaa korkeammalle. Myös kalliiden harrastusvälineiden ostoaikeet olivat aikaisempaa korkeammalla. Vuodesta 2006 näyttäisikin tulevan näiden hankintojen suhteessa ennätysvuosi. Kotitalouksien kodinkoneiden hankinta-aikeet sen sijaan ovat pysyneet parin viime vuoden ajan 20 prosentin tuntumassa.

Ostoaikeita on muita enemmän ylempien toimihenkilöiden, opiskelijoiden ja omaa kotitaloutta hoitavien talouksilla. Vähiten niitä on yleensä eläkeläistalouksilla. Maakunnista erilaisia kodinhankintoja suunnitellaan keskimäärin muita enemmän Uudellamaalla ja muita vähemmän Etelä- ja Pohjois-Karjalassa, Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Lapissa.

Kodinhankintojen ostoaikeet maakunnittain ja väestöryhmittäin seuraavan 6 kk aikana, prosenttia kotitalouksista

Asunnon
korjaus
Kodin
sisustus
Viihde-
elektroniikka
Kodinkoneet Harrastus-
välineet
Maakunta
Uusimaa 33,0 55,3 49,1 23,4 28,1
Varsinais-Suomi 37,1 45,5 45,9 19,5 21,3
Satakunta 37,6 47,0 42,6 17,0 23,4
Kanta-Häme 31,1 49,9 37,5 19,0 19,2
Pirkanmaa 30,4 46,5 45,9 19,1 23,3
Päijät-Häme 31,9 46,1 43,5 15,5 22,7
Kymenlaakso 32,4 40,1 47,2 20,5 25,5
Etelä-Karjala 36,0 35,9 37,2 19,8 17,5
Etelä-Savo 29,5 37,2 39,7 12,6 11,3
Pohjois-Savo 33,6 41,4 41,6 17,9 20,4
Pohjois-Karjala 31,2 37,7 36,0 18,6 15,9
Keski-Suomi 28,5 51,2 52,1 18,9 26,6
Etelä-Pohjanmaa 26,7 44,0 40,4 15,9 24,3
Pohjanmaa 36,9 41,7 42,8 19,3 23,0
Keski-Pohjanmaa 25,8 51,8 58,0 19,9 35,0
Pohjois-Pohjanmaa 30,6 51,4 47,0 18,6 25,4
Kainuu 35,9 40,6 37,0 20,6 18,2
Lappi 21,5 42,4 41,2 11,2 16,4
Itä-Uusimaa 22,4 50,7 34,9 17,7 25,5
Koko maa 31,9 47,7 45,0 19,4 23,6
Asunnon korjaus Kodin sisustus Viihde-elektroniikka Kodinkoneet Harrastusvälineet
Väestörymä *)
Miehet 33,9 45,6 47,9 19,2 26,7
Naiset 30,0 49,6 42,2 19,6 20,6
15-24-vuotiaat 23,7 65,5 63,1 27,5 37,8
25-34-vuotiaat 30,7 68,6 63,5 26,8 38,4
35-44-vuotiaat 34,1 54,7 50,3 22,5 32,2
45-54-vuotiaat 38,2 47,6 38,0 18,0 20,6
55-64-vuotiaat 34,4 31,3 34,3 12,3 10,7
65-74-vuotiaat 28,2 22,6 24,4 11,2 5,7
Perusasteen koulutus 27,6 42,4 39,6 17,5 19,4
Keskiasteen koulutus 32,4 48,7 46,3 20,0 25,2
Korkea-asteen koulutus 37,5 53,8 50,9 21,2 27,0
Pääkaupunkiseutu 31,1 56,5 50,5 24,1 28,6
Muu Etelä-Suomi 33,8 46,2 41,9 19,2 23,2
Länsi-Suomi 32,4 46,5 45,9 18,6 23,8
Itä-Suomi 31,8 39,2 39,5 16,6 16,7
Pohjois-Suomi 28,3 47,0 43,8 16,8 21,6
Maatalousyrittäjät 48,9 36,1 34,2 14,9 16,8
Muut yrittäjät 35,7 46,1 40,8 16,9 24,9
Ylemmät toimihenkilöt 37,9 59,5 58,8 27,6 35,2
Alemmat toimihenkilöt 35,0 59,6 47,6 20,9 26,3
Työntekijät 35,4 51,2 48,9 20,0 26,0
Työttömät 24,1 39,3 35,1 16,0 18,0
Opiskelijat 21,9 62,2 65,9 25,0 37,8
Eläkeläiset 28,4 24,7 25,1 11,3 7,4
Omaa kotitaloutta hoitavat yms. 35,9 59,9 54,2 26,5 26,4
Yksinasuvat 22,5 44,6 43,8 19,3 19,7
Lapsiperheet 39,2 60,6 53,7 24,3 37,4
Muut (aikuis)taloudet 36,6 42,8 40,9 16,4 18,8
Alin tuloneljännes 19,6 39,3 39,8 15,5 17,6
2. alin tuloneljännes 29,9 45,2 42,9 18,8 18,6
2. ylin tuloneljännes 38,4 51,0 49,6 20,9 27,4
Ylin tuloneljännes 42,3 62,0 51,0 25,2 36,1
Tulot tuntemattomat 34,9 38,3 38,9 15,0 20,0
Kaikki yhteensä 31,9 47,7 45,0 19,4 23,6
Itä-Uudenmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja erityisesti Ahvenenmaan luvut eivät ole haastattelujen pienen määrän vuoksi yhtä luotettavia kuin muiden maakuntien luvut. Ahvenanmaan lukuja ei esitetä niiden suuren satunnaisvaihtelun vuoksi.

*) Väestöryhmä määritellään tässä vastaajan tai vastaajan kotitalouden ominaisuuden perusteella.

Lähde: Kuluttajabarometri maakunnittain 2005, 4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Linkit: Tiedotteeseen liittyvä tilastojulkistus