Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 19.1.2006

Kuluttajabarometri maakunnittain, 4. neljännes 2005:
Kuluttajien talousluottamus parani useimmissa maakunnissa,

Kuluttajien taloudellisia odotuksia mittaavan luottamusindikaattorin arvo oli viime vuoden neljännellä neljänneksellä koko maassa keskimäärin +14,9. Nousua edellisestä neljänneksestä oli 3,3 pistettä. Luottamusindikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 13,5. Korkeimmat luottamusluvut saatiin Keski-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa, matalimmat Lapissa ja Itä-Uudellamaalla.

Luottamusindikaattorin arvo parani useimmissa maakunnissa. Luottamusindikaattorin arvo laski vain Lapissa ja Pohjois-Savossa ja pysyi suunnilleen ennallaan Kanta-Hämeessä, Kainuussa ja Itä-Uudellamaalla. Eniten se nousi Satakunnassa, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen maakunnittaiseen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin loka-, marras- ja joulukuussa 4 631 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori ja sen osatekijät saldolukuina maakunnittain*


Maakunta
4. nelj.
2005
4. nelj.
2005
4. nelj.
2005
4. nelj.
2005
4. nelj.
2005
3. nelj.
2005
Oma talous,
tuleva 12 kk
Säästö-
mahdol-
lisuudet,
tuleva 12 kk
Suomen talous,
tuleva 12 kk
Työttömyys,
tuleva 12 kk
Luottamus-
indikaattori
Luottamus-
indikaattori
Uusimaa 14,7 51,5 3,0 2,0 17,8 15,2
Varsinais-Suomi 11,6 49,0 5,9 5,2 17,9 12,3
Satakunta 10,5 55,3 1,5 0,2 16,9 4,1
Kanta-Häme 8,3 40,0 -1,2 -9,0 9,5 9,4
Pirkanmaa 11,5 46,4 2,3 -0,7 14,9 11,9
Päijät-Häme 9,4 53,7 -4,0 -10,1 12,2 7,4
Kymenlaakso 7,6 40,4 -1,4 -5,5 10,3 8,7
Etelä-Karjala 8,5 39,9 3,0 1,2 13,1 9,8
Etelä-Savo 7,0 42,9 -0,6 -3,7 11,4 6,0
Pohjois-Savo 10,1 35,3 -2,1 -4,8 9,6 11,1
Pohjois-Karjala 14,6 46,1 7,8 2,0 17,6 8,7
Keski-Suomi 11,5 54,6 7,0 3,5 19,2 15,1
Etelä-Pohjanmaa 11,9 43,2 -0,2 6,7 15,4 10,6
Pohjanmaa 9,1 29,0 1,7 7,3 11,8 10,1
Keski-Pohjanmaa 17,6 55,5 10,8 12,5 24,1 13,3
Pohjois-Pohjanmaa 12,0 50,0 1,6 -7,2 14,1 11,4
Kainuu 5,9 32,1 -0,1 3,3 10,3 10,4
Lappi 8,9 38,2 -4,3 -13,6 7,3 10,1
Itä-Uusimaa 4,1 43,1 -8,6 -6,7 8,0 7,4
Koko maa 11,6 46,7 1,9 -0,4 14,9 11,6
Keskiarvo 10/-1995-12/-2005 9,2 32,1 6,9 5,7 13,5 13,5
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästömahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja + 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

Itä-Uudenmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja erityisesti Ahvenenmaan luvut eivät ole haastattelujen pienen määrän vuoksi yhtä luotettavia kuin muiden maakuntien luvut. Ahvenanmaan lukuja ei esitetä niiden suuren satunnaisvaihtelun vuoksi.

Lähde: Kuluttajabarometri maakunnittain 2005, 4. neljännes

Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Linkit: Tilastojulkistukseen liittyvä tiedote

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 18.1.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajabarometri maakunnittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-8666. 4. vuosineljännes 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbarm/2005/04/kbarm_2005_04_2006-01-19_tie_001.html