Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 19.1.2006

Konsumentbarometern efter landskap, 4:e kvartalet 2005:
Konsumenternas förtroende för ekonomin steg i de flesta landskap

Värdet för den förtroendeindikator som mäter konsumenternas ekonomiska förväntningar var i genomsnitt +14,9 i hela landet under fjärde kvartalet i fjol. Uppgången från föregående kvartal var 3,3 poäng. Förtroendeindikatorns långtidsmedelvärde är 13,5. De högsta förtroendesiffrorna förekom i Mellersta Österbotten och i Mellersta Finland och de lägsta i Lappland och Östra Nyland.

Värdet för förtroendeindikatorn steg i de flesta landskapen. Värdet sjönk bara i Lappland och Norra Savolax medan det förblev nästan oförändrat i Egentliga Tavastland, Kajanaland och Östra Nyland. Värdet för förtroendeindikatorn steg mest i Satakunta, Mellersta Österbotten och Norra Karelen.

Uppgifterna bygger på Statistikcentralens konsumentbarometer efter landskap, för vilken man i oktober, november och december intervjuade 4 631 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator och dess delfaktorer i saldotal efter landskap *


Landskap
4:e kvart.
2005
4:e kvart.
2005
4:e kvart.
2005
4:e kvart.
2005
4:e kvart.
2005
3:a kvart.
2005
Egen ekonomi,
kommande 12 mån.
Sparmöjlig-heter,
kommande 12 mån.
Finlands ekonomi,
kommande 12 mån.
Arbetslöshet,
kommande
12 mån.
Förtroende-indikator Förtroende-
indikator
Nyland 14,7 51,5 3,0 2,0 17,8 15,2
Egentliga Finland 11,6 49,0 5,9 5,2 17,9 12,3
Satakunta 10,5 55,3 1,5 0,2 16,9 4,1
Egentliga Tavastland 8,3 40,0 -1,2 -9,0 9,5 9,4
Birkaland 11,5 46,4 2,3 -0,7 14,9 11,9
Päijänne-Tavastland 9,4 53,7 -4,0 -10,1 12,2 7,4
Kymmedalen 7,6 40,4 -1,4 -5,5 10,3 8,7
Södra Karelen 8,5 39,9 3,0 1,2 13,1 9,8
Södra Savolax 7,0 42,9 -0,6 -3,7 11,4 6,0
Norra Savolax 10,1 35,3 -2,1 -4,8 9,6 11,1
Norra Karelen 14,6 46,1 7,8 2,0 17,6 8,7
Mellersta Finland 11,5 54,6 7,0 3,5 19,2 15,1
Södra Österbotten 11,9 43,2 -0,2 6,7 15,4 10,6
Österbotten 9,1 29,0 1,7 7,3 11,8 10,1
Mellersta Österbotten 17,6 55,5 10,8 12,5 24,1 13,3
Norra Österbotten 12,0 50,0 1,6 -7,2 14,1 11,4
Kajanaland 5,9 32,1 -0,1 3,3 10,3 10,4
Lappland 8,9 38,2 -4,3 -13,6 7,3 10,1
Östra Nyland 4,1 43,1 -8,6 -6,7 8,0 7,4
Hela landet 11,6 46,7 1,9 -0,4 14,9 11,6
Genomsnitt 10/-1995-12/-2005 9,2 32,1 6,9 5,7 13,5 13,5
Nettotalet erhålls genom att den procentuella andelen nekande svar viktas och subtraheras från den procentuella andelen jakande svar på en fråga.
Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av fyra nettotal för de kommande 12 månaderna: den egna ekonomin och Finlands ekonomi, arbetslösheten och hushållens möjligheter att spara. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100. En positiv siffra innebär en optimistisk syn och en negativ siffra en pessimistisk syn på ekonomin.

På grund av det ringa antalet intervjuer är uppgifterna om Östra Nyland, Kajanaland, Mellersta Österbotten och speciellt Åland inte lika tillförlitliga som uppgifterna om de övriga landskapen. Uppgifterna om Åland anges inte på grund av den stora slumpmässiga variationen.

Källa: Konsumentbarometern efter landskap 2005, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Länkar: Meddelande i samband med offentliggörandet


Senast uppdaterad 18.1.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentbarometern landskapsvis [e-publikation].
4:e kvartalet 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbarm/2005/04/kbarm_2005_04_2006-01-19_tie_001_sv.html