Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Begrepp och definitioner

Konsumenternas syn på ekonomin

I statistiken Konsumenternas förtroende utreds konsumentens personliga åsikter om och förväntningar på ekonomin. Måttenheten är ”procent av konsumenterna”.

-konsumentens egen ekonomi nu och om12 månader

-Finlands ekonomi nu och om12 månader

-den allmänna arbetslösheten om 12 månader

-risken för att själv råka ut för arbetslöshet just nu

-förändringen av konsumentpriserna nu och om 12 månader

-tidpunktens lämplighet för att spara, ta lån och köpa kapitalvaror just nu

-konsumentens penningsituation just nu

-konsumentens möjligheter att spara inom 12 månader

-konsumentens användning av pengar på kapitalvaror inom 12 månader.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentbarometern landskapsvis [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbarm/kas_sv.html