Tiedote 31.5.2006

Suomalaistalouksissa laajakaistaliittymiä enemmän kuin Euroopan maissa keskimäärin

Helmikuussa 2006 Internet-yhteys oli 62 prosentissa suomalaisista kotitalouksista. Neljä viidestä yhteydestä oli laajakaistainen. Laajakaistaliittymiä oli yhteensä yli 1,2 miljoonassa kotitaloudessa. Vuonna 2005 kerättyjen tietojen mukaan suomalaisissa kotitalouksissa oli laajakaistayhteyksiä enemmän kuin Euroopan maissa keskimäärin. Eniten laajakaistayhteyksillä varustettuja talouksia oli Islannissa, Alankomaissa ja Tanskassa. Kreikka, Kypros, Tšekki ja Irlanti olivat sen sijaan vielä kaukana EU:n tavoitteesta saada laajakaista kaikkiin talouksiin.

Laajakaista kotona, prosenttia kaikista kotitalouksista 2005

Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Tietoyhteiskuntatilasto 2006 -julkaisusta, jossa kuvataan suomalaisen tietoyhteiskunnan kehitystä viimeisen vuosikymmenen aikana. Kokoomajulkaisu sisältää aikasarjoja tieto- ja viestintätekniikan yritystoiminnasta, tuotannosta ja ulkomaankaupasta sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Lisäksi siinä esitellään suomalaisten tieto- ja viestintätekniikan käyttöä, tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuuria, tietoturvaa sekä julkishallinnon tarjoamia palveluja ja niiden käyttöä. Julkaisussa on myös kansainvälistä vertailutietoa.

Poimintoja julkaisun sisällöstä

  • Vuonna 2004 tietoteknisten tuotteiden tuotannon arvo oli Suomessa noin 15 miljardia euroa. Teollisuustuotannon arvosta noin 15 prosenttia syntyi viestintävälineiden valmistuksesta.
  • Tietoteknisten tuotteiden osuus Suomen tavaraviennistä oli suurimmillaan vuosituhannen taitteessa, jolloin neljäsosa tavaraviennistä tuli tietoteknisistä tuotteista, pääasiassa viestintävälineistä ja elektronisista komponenteista. Vuonna 2005 tietoteknisten tuotteiden viennin arvo oli 11,7 miljardia euroa eli noin 22 prosenttia koko tavaraviennin arvosta.
  • Informaatiosektori oli vuonna 2004 merkittävä työnantaja Uudellamaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Näissä maakunnissa informaatiosektori työllisti yli 10 prosenttia kaikkien toimipaikkojen henkilöstöstä.
  • Vuoden 2005 keväällä kolme neljästä 15-74 -vuotiaasta oli käyttänyt tietokonetta tutkimusajankohtaa edeltäneen kolmen kuukauden kuluessa. Likimain kaikki opiskelijat käyttivät tietokoneita, palkansaajista tietokoneita käytti 88 prosenttia, mutta eläkeläisistä vain 38 prosenttia.
  • Internetiä oli käyttänyt vuoden 2005 keväällä kolme neljästä 15-74 -vuotiaasta suomalaisesta. Internetin säännöllisten käyttäjien osuus väestöstä on Suomessa EU-maiden keskitasoa. Iäkkäät eli 65-74 -vuotiaat käyttävät sen sijaan Internetiä Suomessa selvästi vähemmän kuin EU-maissa keskimäärin.
  • Omat kotisivut olivat keväällä 2005 käytössä 65 prosentilla kaikista vähintään viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä. Kotisivut olivat sitä yleisimpiä mitä suurempi yritys oli kyseessä. Suurimmissa yrityksissä kotisivut olivat käytössä 93 prosentilla, mutta kaikkein pienimmissä yrityksissä vain 54 prosentilla. Suomessa yritykset pitävät yllä kotisivuja EU-maista kolmanneksi eniten Ruotsin ja Tanskan jälkeen.

Lähde: Tietoyhteiskuntatilasto 2006. Tilastokeskus.
Julkaisu on saatavana painotuotteena ja pdf-tiedostona, kummankin hinta 40 euroa. Englanninkielinen julkaisu ilmestyy heinäkuussa 2006.

Lisätietoja: Lea Parjo (09) 1734 3521

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Tilaukset: Myyntipalvelu (09) 1734 2011, myynti@tilastokeskus.fi,
tilaukset ja julkaisun esittely Tilastotorilla