Tiedote 18.8.2006

Sijoitusrahastojen tulos kasvoi 4,9 miljardiin euroon vuonna 2005

Sijoitusrahastojen tilikauden tulos oli 4,9 miljardia euroa voitollinen vuonna 2005, kun tulos vuotta aiemmin oli 1,7 miljardia euroa. Arvopapereiden nettotuottojen osuus voitosta oli 4,6 miljardia euroa. Kuluja rahastoilla oli yhteensä oli 491 miljoonaa euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoitusrahastojen ja rahastoyhtiöiden tilinpäätöstilastosta.

Sijoitusrahastojen yhteenlaskettu arvo oli vuoden 2005 lopussa 44,5 miljardia euroa, josta arvopaperisalkun osuus oli 43,1 miljardia euroa. Rahaa ja pankkisaamisia rahastoilla oli yhteensä 1,4 miljardia euroa.

Tietoja sijoitusrahastoista 1995 - 2005

Vuosi Tilikauden voitto
Milj. euroa
Rahaston arvo
Milj. euroa
Taseen loppusumma
Milj. euroa
Sijoitusrahastojen 
lukumäärä
Kpl
2005 4 906 44 545 45 539 427
2004 1 730 31 664 32 079 364
2003 1 711 23 204 23 561 336
2002 -2 231 16 625 16 886 319
2001 -1 503 15 447 15 666 279
2000 -988 14 030 14 333 230
1999 2 403 10 315 10 516 177
1998 330 4 890 4 958 114
1997 270 3 088 3 262 78
1996 132 1 981 2 091 60
1995 -6 876 926 44

Rahastoyhtiöiden saamat palkkiot kasvoivat vuonna 2005

Rahastoyhtiöiden saamat hallinnointipalkkiot kasvoivat vuonna 2005 runsaan kolmanneksen, 347 miljoonaan euroon. Merkintäpalkkiot olivat 9,4 miljoonaa ja lunastuspalkkiot 19,6 miljoonaa euroa. Palkkiotuotot yhteensä kasvoivat vuodessa 41 prosenttia. Rahastoyhtiöiden tilikauden tulos oli 44 miljoonaa euroa.

Rahastoyhtiöiden henkilökunnan lukumäärä lisääntyi kymmenyksen. Henkilöstökulut kasvoivat samaan aikaan 13 prosenttia, 17,5 miljoonaan euroon.

Tilastokeskuksen sijoitusrahastojen ja rahastoyhtiöiden tilinpäätöstilastoon sisältyvät Suomessa rekisteröidyt tilinpäätöksen tehneet sijoitusrahastot ja rahastoyhtiöt. Vuoden 2005 tilastossa on 26 rahastoyhtiötä ja 427 niiden hallinnoimaa sijoitusrahastoa.

Lähde: Sijoitusrahastojen ja rahastoyhtiöiden tilinpäätökset 2005. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjat, elokuu 2006. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Susanna Laine (09) 1734 3539, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Linkit: Tiedotteeseen liittyvä tilastojulkistus