Tiedote 27.11.2006

Työtunnin hinta nousi Suomessa 4,2 prosenttia vuonna 2005

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tehdyn työtunnin kustannus nousi yksityisellä ja kuntasektorilla 4,2 prosenttia vuonna 2005. Noin kaksi kolmasosaa kustannusten bruttonoususta johtui sopimuskorotuksista ja lähes 40 prosenttia liukumista ja rakennetekijöistä.

Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin mukaan tehdyn työtunnin kustannus nousi vuonna 2005 euroalueella teollisuuden ja palvelujen toimialoilla keskimäärin 2,2 prosenttia. Suomessa tehdyn työtunnin kustannukset nousivat vastaavilla toimialoilla 4,1 prosenttia eli vajaat 2 prosenttiyksikköä nopeammin kuin euroalueella. Euroalueen maista kustannukset kohosivat nopeimmin Itävallassa, 5,8 prosenttia. Alhaisin kasvuvauhti oli Saksassa, 0,7 prosenttia.

Tehdyn työtunnin kustannusten muutos Suomessa ja euroalueella edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä, I/2000 - II/2006, prosenttia

Työtunnin kustannus kohosi lähes 24 prosenttia vuosina 2000-2005

Tehdyn työtunnin kustannus oli yksityisellä sektorilla vuonna 2005 keskimäärin 23,6 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2000. Kustannukset kohosivat eniten rahoituksessa ja liike-elämän palveluissa, 29,4 prosenttia, ja vähiten rakentamisessa, 19,9 prosenttia. Kuntasektorilla työtunnin hinta kohosi samana ajankohtana 23,3 prosenttia.

Keskimääräisten tuntikustannusten muutos hidastui vuosien 2000-2005 kuluessa. Kun kustannukset kasvoivat 6,5 prosenttia vuodesta 2000 vuoteen 2001, hidastui kasvu vuodesta 2004 vuoteen 2005 noin 4 prosenttiin.

Työtunti maksoi viime vuonna teollisuudessa 28,00 euroa

Kokoaikaisen palkansaajan tekemä työtunti maksoi teollisuudessa vuonna 2005 keskimäärin 28,00 euroa. Palkkakustannusten osuus oli 22,50 euroa ja sosiaalikustannusten osuus 5,40 euroa.

Työvoimakustannusindeksi kattaa lähes kaikki yksityisen ja kuntasektorin teollisuus- ja palvelutoimialat. Luvut ovat ennakkotietoja, joten ne voivat vielä tarkentua. Arvio vuoden 2005 kustannusten muutoksesta perustuu keskiansioon, sillä sosiaalikustannustariffin ja työpanoksen muutoksen vaikutuksesta työtunnin kustannukseen ei ole vielä tietoa. Laskentamenetelmät ja indeksin peittävyys vaihtelevat eri maissa.

Lähde: Työtunnin kustannus 2000-2005, Työvoimakustannusindeksi 2003=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala (09) 1734 3460

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Linkit: Tiedotteeseen liittyvä tilastojulkistus