Tiedote 19.5.2006

Professori Jouko Pauniolle Eino H. Laurila -kansantulomitali

Vuoden 2006 Eino H. Laurila -kansantulomitali on myönnetty emeritusprofessori, valtiotieteen tohtori Jouko Pauniolle. Mitalinsaaja on uransa aikana toiminut aktiivisesti kansantaloustieteen ja taloudellisen tutkimuksen kansallisissa ja kansainvälisissä tehtävissä.

Professori Jouko Paunioon toiminut kansantalouden kehityksen ja rakenteiden ansiokkaana tutkijana, opettajana ja tutkimustyön ohjaajana sekä tieteellisten tutkimusyhteisöjen vetäjänä. Hän on pitänyt työssään kansantalouden tilinpitoa taloudellisen ajattelun peruskehikkona, tutkimuksen jäsentäjänä ja monipuolisena tietolähteenä sekä tähdentänyt kansantalouden tilinpidon yliopistotasoisen opetuksen merkitystä. Kansantalouden tilinpidon käyttäjänä Jouko Paunio on ollut aloitteellinen kansantalouden tilinpidon tietosisällön kehittäjä ja sen käytettävyyden parantaja. Paunion uralle on ollut leimallista suvaitseva ja rohkaiseva suhtautuminen erilaisten tieteellisten ja yhteiskunnallisten näkemysten esittämiseen.

Paunio toimi työuransa aikana muun muassa Tilastokeskuksessa, Suomen Pankissa, Suomen Akatemian tutkijaprofessorina, Euroopan talouskomission tutkimusjohtajana ja Helsingin yliopiston kansantaloustieteen professorina. Hän jäi eläkkeelle professorin virasta vuonna 1993.

Eino H. Laurila -kansantulomitalin valintalautakunta luovuttaa mitalin professori Jouko Pauniolle 29.5.2006.

Eino H. Laurila -kansantulomitali on tunnustus merkittävästä työstä kansantaloudellisen tutkimuksen ja etenkin kansantalouden kuvausjärjestelmien kehittämisen, soveltamisen ja tunnettuuden hyväksi. Mitalilla halutaan myös edistää kansantaloudellisen tutkimuksen ja käytännön tilastotyön vuorovaikutusta. Mitalin jaosta päättävät Ekonomiska Samfundet i Finland, Kansantaloudellinen Yhdistys, Suomen Tilastoseura, Taloustieteellinen Seura, Tilastokeskus ja Yrjö Jahnssonin Säätiö. Ensimmäisen mitalin sai vuonna 1993 professori Eino H. Laurila mittavasta työstään Suomen kansantalouden tilinpidon kehittäjänä.

Lisätietoja: Markku Suur-Kujala (09) 1734 3437