Tiedote 27.1.2006

Tilastokeskus avannut uuden Internet-palvelun oppilaitoksille

Tilastokeskus on koonnut Internet-palveluunsa maksuttoman Opiksi-sivuston, joka on tarkoitettu erityisesti oppilaitosten käyttöön. Sivustolla esitellään Tilastokeskuksen tuottamaa verkko-oppimateriaalia sekä valikoituja tilastoja, joita voi hyödyntää opetuksessa.

Opiksi-sivustolla kerrotaan muun muassa Tilastokeskuksen opetuskäyttöön soveltuvista palveluista ja julkaisuista, eri koulutusasteille tarjolla olevista oppimateriaaleista sekä eri oppiaineisiin liittyvistä tilastoista. Palvelussa opastetaan myös koulutustilastoihin liittyvässä tiedonhaussa.

Opiksi-sivusto on avattu pilottikäyttöön 27.1.2006 ja sitä täydennetään saadun palautteen perusteella. Kaikki 15.2.2006 mennessä sivustosta palautetta antaneet saavat kahden kuukauden käyttöoikeuden Suomen tilastollinen vuosikirja 2005 -verkkoversioon. Ensimmäiset kymmenen vastaajaa saavat lisäksi uusimman vuosikirjan painetun version sekä CD-ROMin ja seuraavat kymmenen vastaajaa vuosikirjan 125-vuotisjuhlapainoksen, joka sisältää laajan historiallisen osuuden.

Tilastokeskus esittelee uutta Opiksi-sivustoa opetusalan valtakunnallisessa koulutustapahtumassa Educassa, joka järjestetään 27.-28.1.2006 Helsingin messukeskuksessa. Muita tapahtumassa esiteltäviä palveluja ovat muun muassa Tilastokeskuksen Verkkokoulu, johon on koottu tilastotiedon hyödyntämiseen liittyviä verkko-oppimateriaaleja, Virtual Statistics- eli Virsta-projektissa tuotetut tilastojen käyttöön liittyvät verkko-oppimateriaalit sekä Sijoittumispalvelu, joka sisältää tietoja esimerkiksi valmistuneiden työllistymisestä, jatko-opinnoista ja alueellisesta sijoittumisesta. Virsta - Virtual Statistics - on Euroopan sosiaalirahaston ja Etelä-Suomen lääninhallituksen rahoittama projekti, jota Tilastokeskus koordinoi. Tilastokeskuksen messuosasto on 4c28.

Lisätietoja: Paula Jäppinen (09) 1734 3503, 050-5512306; Reija Helenius (09) 1734 3677;
etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Linkit: Tilastokeskuksen Opiksi-sivusto: www.tilastokeskus.fi/opiksi