Tiedote 5.7.2006

Kaksi autoa kolmesta on vähäpäästöisiä

Suomessa oli viime vuoden lopussa yhteensä 2,8 miljoonaa autoa, joista henkilöautoja oli 2,4 miljoonaa. Kaikista autoista 67 prosenttia ja henkilöautoista 72 prosenttia oli katalysaattorilla varustettuja tai muutoin tekniikaltaan vähäpäästöisiä. Katalysaattorilla varustettuja autojen määrä on 1990-luvun alusta lähtien moninkertaistunut, vaikka autokanta uudistuukin melko hitaasti. Suomessa autojen keski-ikä on noin 10 vuotta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen tänään ilmestyvästä Ympäristötilasto 2006 -julkaisusta.

Vähäpäästöiset autot vuosina 1990 - 2005

Tieliikenteen typen oksidien päästöt vähentyneet tuntuvasti

Vuonna 2004 typen oksidien päästöt olivat noin 205 000 tonnia, kun ne vielä vuonna 1990 olivat 298 000 tonnia. Liikenteen ja työkoneiden osuus on vielä yli puolet typen oksidien päästöistä. Tieliikenteen päästöt ovat vähentyneet noin 55 prosenttia vuodesta 1990, mutta muut typen oksidien päästöt vain hiukan. Tieliikenteen päästöjen vähenemiseen vaikuttavat katalysaattoreiden yleistymisen lisäksi autojen polttoaineen kulutuksen pieneneminen sekä polttoaineiden laadun kehittyminen. Toisaalta tieliikenteen määrät ovat kasvaneet.

Typen oksidien päästöt vuosina 1990 - 2004

Tieliikenteen osuus hiilidioksidipäästöistä oli 17 prosenttia vuonna 2004 ja hiilimonoksidi- eli häkäpäästöistä lähes 50 prosenttia. Tieliikenteen rikkidioksidi- ja lyijypäästöt ovat nykyään hyvin pieniä rikittömän dieselöljyn ja lyijyttömän bensiinin ansiosta.

Ympäristötilasto 2006 -julkaisuun on koottu tilastotietoja ihmisen toiminnan aiheuttamista ympäristövaikutuksista ja yhteiskunnan toimenpiteistä ympäristön suojelemiseksi. 208-sivuinen julkaisu käsittelee muun muassa päästöjä ilmaan, vesien kuormitusta, maa- ja metsätaloutta, luonnonvarojen kokonaiskäyttöä, liikennettä, energiaa, ympäristöverotusta, ympäristönsuojelumenoja sekä EU-maiden kansalaisten suhtautumista ympäristöongelmiin.

Lähde: Ympäristötilasto 2006. Tilastokeskus. Julkaisu tilattavissa Tilastotorilta http://tilastokeskus.fi/tilastotori ja myyntipalvelusta myynti@tilastokeskus.fi

Lisätietoja: Raija Tulokas (09) 1734 3419, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi