Pressmeddelande 5.7.2006

Två bilar av tre har låga utsläpp

I slutet av år 2005 fanns det i Finland totalt 2,8 miljoner bilar av vilka 2,4 miljoner var personbilar. Av alla bilar hade 67 procent och av personbilarna 72 procent katalysator eller var annars utrustade med teknik som ger låga utsläpp. Antalet bilar med katalysator har flerdubblats sedan början av 1990-talet, även om bilbeståndet förnyas rätt så långsamt. I Finland är medelåldern på bilarna ungefär 10 år. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens publikation Ympäristötilasto 2006 som utkommer i dag.

Bilar med låga utsläpp åren 1990-2005

Utsläpp av kväveoxider har minskat betydligt inom vägtrafiken

År 2004 uppgick utsläpp av kväveoxider till omkring 205 000 ton, medan de ännu år 1990 var 298 000 ton. Trafiken och arbetsmaskinerna står ännu för mer än hälften av utsläppen. Vägtrafikens utsläpp har minskat med omkring 55 procent från år 1990, men utsläppen av andra kväveoxider bara en aning. Förutom att det har blivit vanligare med katalysatorer bidrar också bilarnas minskade bränsleförbrukning och utvecklingen av kvaliteten på bränslen till minskade vägtrafikutsläpp. Å andra sidan har vägtrafiken ökat.

Utsläpp av kväveoxider åren 1990-2004

Vägtrafikens andel av koldioxidutsläpp var 17 procent år 2004 och nästan 50 procent av kolmonoxidutsläppen, dvs. kolos. Vägtrafikens svaveldioxidutsläpp och utsläpp av bly är i dag mycket obetydliga tack vare svavelfri dieselolja och blyfri bensin.

Publikationen Ympäristötilasto 2006 innehåller statistikuppgifter om människans inverkan på miljön och samhällets åtgärder för att skydda miljön. Den 208-sidiga publikationen behandlar bl.a. utsläpp i luften och belastningen på vatten, jord- och skogsbruk, totalanvändning av naturresurser, trafik, energi, miljöbeskattning, naturskyddsutgifter samt hur invånarna i EU-länderna förhåller sig till miljöproblem.

Källa: Ympäristötilasto 2006. Statistikcentralen (bara på finska och engelska, på svenska ung. Miljöstatistik 2006). Publikationen kan beställas via Statistiktorget http://tilastokeskus.fi/tilastotori och försäljningstjänsten myynti@tilastokeskus.fi.

Förfrågningar: Raija Tulokas (09) 1734 3419, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi