Tiedote 22.8.2006

Työllisyys ja työttömyys heinäkuussa 2006

- Työllisiä 46 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 71,8 prosenttia
- Työttömiä oli 18 000 vähemmän kuin vuosi sitten
- Työttömyysaste 6,6 prosenttia, työttömänä 179 000 henkeä
- Työnvälityksessä 25 000 uutta avointa työpaikkaa
- Tammi-heinäkuussa 2006 keskimäärin 41 000 työllistä enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna

Työllisiä oli heinäkuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 540 000 eli 46 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä naisia oli 31 000 enemmän ja miehiä 15 000 enemmän kuin vuoden 2005 heinäkuussa. Työllisten määrä kasvoi lähinnä Etelä-Suomen läänissä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15 - 64-vuotiaista oli heinäkuussa 71,8 prosenttia. Se oli 1,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Naisten työllisyysaste nousi 1,6 prosenttiyksikköä 69,5 prosenttiin. Miesten työllisyysaste nousi 0,6 prosenttiyksikköä 74,0 prosenttiin. Kausivaihtelusta tasoitettu työllisyysaste oli 68,5 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 7/2005 - 7/2006, tuhatta henkeä

  Heinäkuu 2006 Heinäkuu 2005 MUUTOS, %
7/05 - 7/06
 Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
 Työlliset yhteensä 2 540 2 494 1,8
 - palkansaajat 2 224 2 197 1,2
 - yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 316 297 6,2
 Työllisyysaste, % 71,8 70,7 1,12
 Työttömät 1 179 197 -9,0
 Työttömyysaste, % 6,6 7,3 -0,72
 Työvoima yhteensä 2 719 2 691 1,0
 Työvoimaosuus, % 68,6 68,1 0,52
 Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 245 1 258 -1,0
 - opiskelijat 207 229 -9,5
 - kotitaloustyössä 100 97 3,3
 Työvoimaan kuulumattomista piilotyöttömiä 108 95 13,8
 
 Työministeriön työnvälitystilasto:
 Työttömät työnhakijat 272 298 -8,7
 - yli vuoden työttömänä olleet 66 74 -10,7
 Tukitoimenpitein työllistetyt 36 37 -1,3
 Työvoimakoulutuksessa 20 20 0,5
 Työharjoittelussa, vuorottelutyössä 15 14 9,3
 Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 25 23 9,1
 Muutos -sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
 Pyöristyksestä johtuen taulukon vuosimuutokset eivät aina täsmää tekstin lukuihin
 1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Työttömiäoli työvoimatutkimuksen mukaan heinäkuussa 179 000, mikä oli 18 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 6,6 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 7,3 prosenttia. Kausivaihtelusta tasoitettu työttömyysaste oli heinäkuussa 7,7 prosenttia. Naisten työttömyysaste pieneni vuodentakaisesta 8,2 prosentista 7,2 prosenttiin. Miesten työttömyysaste pieneni vastaavasti 6,5 prosentista 6,0 prosenttiin. 15 - 24-vuotiaitten nuorten työttömyysaste oli heinäkuussa 10,1 prosenttia, mikä oli 2,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Kausivaihtelusta tasoitettu nuorten työttömyysaste oli 18,3 prosenttia. Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 5,4 prosenttia, ja korkein Lapin läänissä, 14,0 prosenttia.

Työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2006 tammi-heinäkuussa työllisiä oli keskimäärin 2 438 000 eli 41 000 enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Työttömiä puolestaan oli keskimäärin 223 000 eli 16 000 vähemmän kuin vuoden 2005 tammi-heinäkuussa.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi heinäkuun työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli eli virhemarginaali on noin ± 0,5 prosenttiyksikköä. Heinäkuun työttömien määrän luottamusväli on noin ± 14 000 henkeä.

Työvoimatoimistoissa oli heinäkuun 2006 lopussa kaikkiaan 272 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 26 000 pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Työttömyys laski edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettujen määrä oli 1 000 suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 2,6 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 35 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 5 000 pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin heinäkuussa 25 000 uutta avointa työpaikkaa eli 2 000 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää. Työvoimatutkimuksen tiedot kootaan kaikilta kuukauden viikoilta.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Niiden mukaan henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15 vuotta täyttänyt, työtä vailla, hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä kahden viikon sisällä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tilastointierojen vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILO:n suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä voivat erota toisistaan. Viimeaikaisia eroja on selvitetty Internet-osoitteessa http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2005-05-27_men_002.html.

Lisätietoja:
Tilastokeskus: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Juha Martikainen (09) 1734 3225 Tietopalvelu/Työvoimatutkimus (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi
Työvoimatutkimuksen kotisivu: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html

Työministeriö: Oiva Lönnberg 010 60 48048, Internet: http://www.mol.fi/tyollisyyskatsaus

EUn tuoreimmat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi)