Tiedote 22.5.2006

Tieto&trendit: Opiskelijat selittävät pätkätöiden yleistymistä

Jo joka seitsemäs työllinen on nykyään myös opiskelija, ja joka toinen opiskelija käy töissä. Tämä ei ole voinut olla vaikuttamatta pätkätöiden yleistymiseen, kirjoittaa Pekka Myrskylä Tieto&trendit-lehden uusimmassa numerossa.

Opiskelijoiden määrä kasvaa nopeasti. Suurista ikäluokista miltei puolet päätti opintonsa perusasteeseen ja vain hieman yli 10 prosentista tuli ylioppilaita. Nykyisin ikäluokista taas vain 10 prosenttia jää pelkkien perusasteen opintojen varaan ja yli puolet suorittaa ylioppilastutkinnon.

Myös opintojen rahoitusmalli on muuttunut radikaalisti. Suuret ikäluokat ottivat opintolainoja, ja erittäin harvat opiskelijat olivat säännöllisesti töissä. Nykyiset opiskelijat rahoittavat opiskelunsa opintorahoilla ja työnteolla, lainaa ottaa enää vähemmistö.

Opiskelijoiden työssäkäynti moninkertaistunut

Opiskelijoista oli vuonna 1996 ansiotyössä 23 prosenttia, vuonna 2004 jo 46 prosenttia. Työssäkäyvien opiskelijoiden määrä on kahdeksassa vuodessa miltei kolminkertaistunut. Lukiolaisten työssäkäynti on lähes nelinkertaistunut, ammattikoululaisten yli kolminkertaistunut, ammattikorkeakouluissa opiskelevien viisinkertaistunut ja yliopistoissa opiskelevien kaksinkertaistunut vuoteen 1996 verrattuna.

Kasvanut työvoiman kysyntä vetää opiskelijat työmarkkinoille jo paljon ennen tutkintojen suorittamista. Vuoden 1996 vajaasta kahdesta miljoonasta työllisestä vain 5 prosenttia opiskeli samanaikaisesti, vuonna 2004 jo 13 prosenttia.

Työllisten määrä on kasvanut vuodesta 1996 noin 330 000:lla. Kasvusta lähes 200 000 on opiskelijoita. Nyt jo joka seitsemäs työllinen on myös opiskelijana jossakin oppilaitoksessa.

USA kuorii kerman opiskelijavirroista

Ulkomailla opiskelu on kasvanut sellaisiin mittoihin, että voidaan puhua koulutuspalvelujen globalisaatiosta, kirjoittaa Aku Alanen artikkelissaan. Koulutuspalvelut muodostivat liikevaihdolla mitattuna jo yli 3 prosenttia maailman palveluviennistä vuonna 2001. Suurin merkitys koulutuspalveluilla on kuitenkin tulevaisuuteen vaikuttavana rakenteellisena tekijänä.

OECD:n tilastojen mukaan USA kerää merkittävän osan, noin 30 prosenttia, maailmalla liikkuvista korkea-asteen opiskelijoista. Englanti, Saksa ja Ranska vetävät opinahjoihinsa kukin hieman yli kymmenesosan opiskelijavirroista. Suomi on listan hännänhuippu, mikä kertoo maamme vetovoimasta. Suomen pieneen osuuteen vaikuttaa toki myös maamme pieni koko, Alanen toteaa.

Lisätietoja:
kehittämispäällikkö Pekka Myrskylä, Tilastokeskus, (09) 1734 3555
yliaktuaari Aku Alanen, Tilastokeskus, (09) 1734 3320
erikoistoimittaja Satu Elho, Tilastokeskus, (09) 1734 2785

Linkit:
Lue lisää aiheista Tieto&trendit-lehden sivuilta www.tilastokeskus.fi/tietotrendit
Tilaa lehti Tilastotorilta tai myyntipalvelusta (09) 1734 2011, myynti@tilastokeskus.fi