Tiedote 19.10.2006

Kuluttajabarometri maakunnittain:
Digitalisoituminen vauhdittaa viihde-elektroniikan hankinta-aikeita

Kuluttajien arviot oman taloutensa kehityksestä ovat olleet pitkään hyvin myönteisiä. Suotuisat talousnäkymät sekä rahatilanteen jatkuva paraneminen ovat kasvattaneet kotitalouksien ostoaikeita. Suhteellisesti eniten ovat lisääntyneet asunnonhankintasuunnitelmat, jotka ovat puolitoistakertaistuneet viidessä vuodessa. Harrastusvälineiden ja viihde-elektroniikan ostoaikeet sekä asunnon remonttisuunnitelmat ovat samana aikana kasvaneet kolmanneksen. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen maakunnittaiseen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin heinä-syyskuussa 4 601 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajabarometrillä mitattavat kotitalouksien ostoaikeet kasvoivat laman jälkeen 1990-luvun loppupuoliskolla vahvasti. Kasvua seurasi 2000-luvun alussa suvantovaihe, jonka aikana esimerkiksi sisustustavaroiden, viihde-elektroniikan sekä harrastus- ja urheiluvälineiden ostoaikeet kääntyivät parina vuotena jopa laskuun. Nyt kuluttajien ostoaikeet ovat selkeässä kasvussa ja ennätyskorkealla kodinkoneita ja kotimaan lomamatkoja lukuun ottamatta.

Kotitalouksien ostoaikeet seuraavien 6 kk aikana, 3. neljännes 2006

Noin puolet talouksista digivalmiudessa

Analogiset tv-lähetykset päättyvät Suomessa elokuussa 2007, minkä jälkeen televisio-ohjelmia voi seurata vain digitalisoidulla vastaanottimella. Tämän vuoden kesällä noin puolella Suomen kotitalouksista oli ainakin yksi digisovitin tai digitelevisio. Joka kymmenes talous omisti kaksi tai useampia digisovittimia. Digisovittimia on hankittu nopeimmin maatalousyrittäjien talouksiin, lapsiperheisiin ja 35-54-vuotiaiden pariskuntien talouksiin. Vähiten niitä oli yksinasuvien, työttömien, eläkeläisten ja opiskelijoiden talouksissa.

Joka toisessa kotitaloudessa on kaksi tai useampia televisioita, mikä lisää digisovittimien tarvetta. Digisovittimien hankinta-aikeet ovat lisääntyneet viime kuukausina. Heinä-syyskuussa 27 prosenttia kotitalouksista ilmoitti aikovansa hankkia digisovittimen seuraavan puolen vuoden aikana. Näistä kolmanneksella oli jo ainakin yksi digisovitin. Hankinta-aikeita oli toimihenkilötalouksilla muita enemmän. Maatalousyrittäjien, työttömien ja omaa kotitaloutta hoitavien talouksilla oli muita vähemmän ostoaikeita. Näistä talouksista joka viides oli aikeissa hankkia digisovittimen.

Digisovittimien yleisyys ja ostoaikeet seuraavien 6 kk aikana väestöryhmittäin, 3. neljännes 2006

Maaseutumaiset alueet digitalisoitumisen kärjessä

Digisovittimia on suhteellisesti eniten maaseutumaisissa kunnissa, jossa niitä on 61 prosentilla kotitalouksista. Vähiten digisovittimia on kaupunkimaisissa kunnissa, 43 prosentilla kotitalouksista. Maaseudun talouksien televisioiden digitalisoitumista vauhdittavat kaapelitelevision harvinaisuudesta johtuva niukka kanavatarjonta ja joillakin alueilla myös näkyvyysongelmat. Kaapeli-tv-taloudet näyttävät toistaiseksi siirtyneen digiaikaan muita verkkaisemmin.

Maakunnista selvästi nopeimmin ovat digitalisoituneet Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Kainuu, Itä-Uusimaa, Pohjois-Karjala ja Pohjanmaa. Lapin ja Kymenlaakson televisioiden digitalisoituminen on ollut muita hitaampaa. Digisovittimen hankinta-aikeita oli heinä-syyskuussa eniten Päijät-Hämeessä, Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Vähiten niitä oli Pohjois-Savossa, Keski-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Kaupunkimaisissa kunnissa ostoaikeita oli 30 prosentilla kotitalouksista, maaseutumaisissa kunnissa 20 prosentilla talouksista.

Digisovittimien yleisyys ja ostoaikeet seuraavien 6 kk aikana maakunnittain, 3. neljännes 2006

Itä-Uudenmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja etenkin Ahvenanmaan luvut eivät ole haastateltavien pienen määrän vuoksi yhtä luotettavia kuin muiden maakuntien luvut. Ahvenanmaan lukuja ei esitetä niiden suuren satunnaisvaihtelun vuoksi. Digisovittimien yleisyyttä koskeva maakunnittainen ja väestöryhmittäinen tarkastelu on tehty touko- ja elokuun laitetiedustelujen pohjalta. Haastatteluvastauksia aineistossa oli 3 099 kappaletta. Tuoreimman, elokuun laitetiedustelun mukaan digisovittimia on 51 prosentilla kotitalouksista.

Lähde: Kuluttajabarometri maakunnittain 2006, 3. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Linkit: Tiedotteeseen liittyvä tilastojulkistus