Tiedote 29.5.2006

Kaupan liikevaihto kasvoi vuonna 2005 voimakkaimmin Itä-Uudellamaalla

Tilastokeskuksen Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun mukaan kaupan liikevaihdon kasvu oli vuonna 2005 Manner-Suomen maakunnista nopeinta Itä-Uudellamaalla. Itä-Uudenmaan lisäksi liikevaihto lisääntyi keskimääräistä nopeammin myös Kymenlaaksossa, Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Kaikkien Manner-Suomen maakuntien kaupan yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi vuonna 2005 keskimäärin 5,1 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kaupan liikevaihto lisääntyi kaikissa maakunnissa lukuun ottamatta Etelä-Karjalaa.

Kaupan liikevaihdon kehitys maakunnissa vuonna 2005

Itä-Uudellamaalla kasvun vetureina pienet yritykset

Itä-Uudellamaalla kaupan liikevaihto kasvoi 7,6 prosenttia vuonna 2005. Erityisen suotuisaa kehitys oli toisella vuosineljänneksellä, jolloin liikevaihto lisääntyi 9,9 prosenttia vuodentakaisesta.

Yli puolet Itä-Uudenmaan kaupan yrityksistä kasvatti liikevaihtoaan vuonna 2005. Voimakkaasti kasvaneita yrityksiä, joilla liikevaihto lisääntyi yli 15 prosenttia, oli yli 30 prosenttia kaikista Itä-Uudenmaan kaupan yrityksistä. Toisaalta myös yli 15 prosenttia liikevaihdoltaan supistuneita yrityksiä oli lähes 30 prosenttia, mutta nämä yritykset vaikuttivat koko toimialan kehitykseen huomattavasti vähemmän kuin voimakkaasti kasvaneet yritykset.

Eniten liikevaihdon kasvuun vaikuttivat pienet, alle 5 henkilöä työllistävät yritykset, joita oli noin 90 prosenttia Itä-Uudenmaan kaupan toimialan yrityksistä. Suuria eli vähintään 20 henkilöä työllistäviä yrityksiä oli vuonna 2005 noin prosentin verran kaikista alueen kaupan yrityksistä.

Kaupan kehitys heikointa Etelä-Karjalassa

Etelä-Karjalassa kaupan liikevaihto supistui 1,4 prosenttia vuoden 2005 aikana. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihto lisääntyi 1,5 prosenttia vuodentakaisesta, vaikka kyseisellä neljänneksellä liikevaihdoltaan kasvaneita yrityksiä oli vähemmän kuin muilla vuosineljänneksillä. Ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihtoaan kasvatti 44 prosenttia kaupan toimialan yrityksistä, muilla neljänneksillä 50 prosenttia.

Kolme viimeisintä vuosineljännestä oli Etelä-Karjalan kaupan toimialalla heikomman kehityksen aikaa. Voimakkaimmin liikevaihto väheni toisella neljänneksellä, 6,1 prosenttia. Erityisesti suuret, vähintään 20 henkilöä työllistävät yritykset heikensivät toimialan liikevaihdon kehitystä vuoden 2005 aikana.

Kaupan maakunnittaiset liikevaihtotiedot perustuvat erityisselvitykseen, jonka Tilastokeskuksen Asiakaskohtaisen suhdannepalvelu on tehnyt sisäasiainministeriölle. Liikevaihdon kehitystä on tarkasteltu yksityiskohtaisemmin Tilastokeskuksen uuden tuotteen, Kasvukatsauksen, avulla. Laskennan tietolähteenä on käytetty verohallinnon arvonlisäverotietoja, joita on täydennetty Tilastokeskuksen suoralla tiedonkeruulla ja Yritys- ja toimipaikkarekisterin tiedoilla. Tiedot on laskettu toimipaikkatasolla, jolloin yritystoimintaa on mahdollista kuvata tarkasti alueittain ja toimialoittain. Tarkastelussa ovat mukana kaikki kaupassa toimivat toimipaikat, vaikka yrityksen päätoimiala olisi muu kuin kauppa.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tiina Karppanen (09) 1734 2656,
palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Linkit: www.tilastokeskus.fi/suhdannepalvelu