Tiedote 24.2.2006

Kasvihuonekaasupäästöt lähellä Kioton tavoitetasoa vuonna 2005

Energian tuotannon ja kulutuksen hiilidioksidipäästöt laskivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna 17 prosenttia edellisvuodesta. Tämä johtui fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käytön vähenemisestä. Hiilidioksidipäästöt olivat noin 54 miljoonaa tonnia, kun ne vuotta aiemmin olivat 65 miljoonaa tonnia. Energiasektorin hiilidioksidipäästöt ylittivät viime vuonna niukasti vuoden 1990 päästömäärän, ja niiden osuuden arvioidaan olleen noin 77 prosenttia Kioton sopimuksessa seurattavasta kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärästä.

Energiasektorin hiilidioksidipäästöt on laskettu polttoaineiden kulutuksen ennakkotietojen perusteella. Muiden kasvihuonekaasupäästöjen on oletettu tässä arviossa olleen viime vuonna vuoden 2004 tasolla, yhteensä runsaat 16 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia.

Kasvihuonekaasupäästöt 1990-2005

Fossiilisten polttoaineiden ja energiaturpeen käyttö supistui viime vuonna yhteensä 16 prosenttia. Tähän vaikutti erityisesti sähkön tuonnin voimakas kasvu. Suomeen tuotiin ennätysmäärä sähköä, kaikkiaan 17 terawattituntia, mikä vastasi viidennestä Suomen sähkön kulutuksesta. Sähkön tuonnin kasvun mahdollisti Ruotsin ja Norjan parantunut vesitilanne, mikä myös tyrehdytti sähkön viennin Suomesta Pohjoismaihin. Tuontisähköllä korvattiin erityisesti kotimaista lauhdesähkön tuotantoa, joka väheni kolmannekseen edellisestä vuodesta. Myös yhteistuotantosähkön määrä väheni 7 prosenttia. Näistä syistä johtuen sähköntuotannon polttoaineiden tarve väheni, mikä oli merkittävin hiilidioksidipäästöjen alenemiseen vaikuttanut tekijä.

Päästöjä vähensi myös edellisvuotta lämpimämpi sää, joka pienensi lämmön tarvetta ja vähensi sekä kaukolämmön että polttoaineiden käyttöä rakennusten lämmityksessä. Myös teollisuuden energiantarve väheni muun muassa metsäteollisuuden pitkän työtaistelun vuoksi.

Lähteet:
Kivihiilen kulutustilasto, Tilastokeskus.
Sähkön tuotanto-, tuonti- ja vientitiedot: Adato Energia Oy.
Vuoden 2004 kasvihuonekaasupäästöt: Greenhouse gas emission in Finland in 1990-2004. National inventory report to the European Union, 15th January 2006. Tilastokeskus.
Turveteollisuusliitto ry
Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto ry
Polttoaineiden kulutustiedot tarkemmin Tilastokeskuksen Energiaennakossa 2005, joka ilmestyy 16.3.2006.

Lisätietoja: Kari Grönfors (09) 1734 2728, Riitta Pipatti (09) 1734 3543

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi