Tiedote 25.4.2006

Palvelujen tuottajahinnat nousivat tammi-maaliskuussa

Palvelujen tuottajahinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan 1,5 prosenttia vuoden 2006 ensimmäisellä vuosineljänneksellä edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Eniten hintojen nousuun vaikutti tieliikenteen tavarankuljetuksen ja tietojenkäsittelypalvelujen kallistuminen viime vuoden vastaavasta neljänneksestä. Hintojen nousua hillitsi eniten teleliikenteen hintojen halpeneminen.

Edellisestä neljänneksestä palvelujen tuottajahinnat nousivat 0,7 prosenttia. Nousu johtui pääasiassa tietojenkäsittelypalvelujen ja teknisten palvelujen kallistumisesta.

Palvelujen tuottajahintaindeksi 2005=100, 1. neljännes 2006 *

Toimiala Pisteluku Neljännesvuosi-muutos, % Vuosimuutos, %
Palvelujen tuottajahintaindeksi 2005=100 101,4 0,7 1,5
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 102,9 0,5 -0,1
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 100,3 -0,2 0,1
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut 102,0 1,3 2,7
- Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 100,5 0,9 -0,6

*Palvelujen tuottajahintaindeksi mittaa yritysten tuottamien palvelujen hintakehitystä.

Palvelujen tuottajahintaindeksi julkaistaan ensimmäistä kertaa

Palvelujen tuottajahintaindeksi on uusi indeksi, joka julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa. Aikaisemmin on julkaistu kokeellisesti 13 palvelutoimialan indeksejä. Nyt julkaistaan ensimmäistä kertaa kokonaisindeksi, joka muodostuu 24 eri toimialan indekseistä. Palvelujen tuottajahintaindeksi täydentää kuluttajahintaindeksin ja teollisuuden tuottajahintaindeksin antamaa kuvaa hintojen muutoksista kansantaloudessa.

Kokonaisindeksi kattaa kaikista markkinapalveluista tällä hetkellä noin 48 prosenttia. Tilastokeskus parantaa peittävyyttä kehittämällä indeksejä uusille palvelutoimialoille. Uuden indeksin julkaiseminen voidaan aloittaa, kun toimialan tietoja on kerätty riittävän monelta yritykseltä vähintään vuoden ajan ja kun on varmistuttu, että tiedonantajien toimittaman hintamateriaalin pohjalta voidaan laskea riittävän luotettavasti toimialan keskimääräistä hintakehitystä kuvaavia indeksilukuja.

Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksi 2006, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sanna Nieminen (09) 1734 3469, Ilkka Lehtinen (09) 1734 3478; pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Linkit: Tiedotteeseen liittyvä tilastojulkistus