Tiedote 24.10.2006

Työllisyys ja työttömyys syyskuussa 2006

- Työllisiä 38 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 68,7 prosenttia
- Työttömyysaste 6,8 prosenttia, työttömänä 179 000 henkeä
- Työnvälityksessä 36 000 uutta avointa työpaikkaa
- Tammi-syyskuussa 2006 keskimäärin 44 000 työllistä enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna

Työllisiä oli syyskuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 438 000 eli 38 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Yksityisellä sektorilla työllisten määrä lisääntyi 46 000 henkilöllä. Jatkuvassa kokoaikatyössä oli 49 000 palkansaajaa enemmän kuin vuosi sitten. Työllisten määrä lisääntyi kaikissa lääneissä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15-64-vuotiaista oli syyskuussa 68,7 prosenttia. Se oli 0,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Naisten työllisyysaste nousi 0,5 prosenttiyksikköä 66,7 prosenttiin. Miesten työllisyysaste nousi 1,0 prosenttiyksikköä, 70,7 prosenttiin. Kausivaihtelusta tasoitettu työllisyysaste oli 69,1 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 9/2005 - 9/2006, tuhatta henkeä

  Syyskuu 2006 Syyskuu 2005 MUUTOS, %
9/05 - 9/06
 Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
 Työlliset yhteensä 2 438 2 400 1,6
 - palkansaajat 2 122 2 076 2,2
 - yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 315 324 -2,6
 Työllisyysaste, % 68,7 68,0 0,72
 Työttömät 1 179 184 -2,6
 Työttömyysaste, % 6,8 7,1 -0,32
 Työvoima yhteensä 2 617 2 584 1,3
 Työvoimaosuus, % 66,0 65,4 0,62
 Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 350 1 367 -1,2
 - opiskelijat 372 381 -2,2
 - kotitaloustyössä 89 91 -2,6
 Työvoimaan kuulumattomista piilotyöttömiä 99 100 -0,3
 
 Työministeriön työnvälitystilasto:
 Työttömät työnhakijat 228 257 -11,4
 - yli vuoden työttömänä olleet 62 71 -13,1
 Tukitoimenpitein työllistetyt 40 39 1,9
 Työvoimakoulutuksessa 31 29 6,1
 Työharjoittelussa, vuorottelutyössä 19 17 7,2
 Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 36 30 20,8
 Muutos -sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
 Pyöristyksestä johtuen taulukon vuosimuutokset eivät aina täsmää tekstin lukuihin
 1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Työttömiäoli työvoimatutkimuksen mukaan syyskuussa 179 000, mikä oli 5 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 6,8 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 7,1 prosenttia. Kausivaihtelusta tasoitettu työttömyysaste oli syyskuussa 7,9 prosenttia. Naisten työttömyysaste laski vuodentakaisesta 7,9 prosentista 7,5 prosenttiin ja miesten työttömyysaste laski 6,4 prosentista 6,2 prosenttiin. 15 - 24-vuotiaitten nuorten työttömyysaste oli syyskuussa 14,7 prosenttia, mikä oli 1,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Kausivaihtelusta tasoitettu nuorten työttömyysaste oli 18,4 prosenttia. Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 5,8 prosenttia, ja korkein Itä-Suomen läänissä, 10,6 prosenttia.

Työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2006 kolmannella neljänneksellä,eli heinä-syyskuussa, työllisiä oli keskimäärin 2 494 000 henkeä eli 50 000 enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Toimialoittain tarkasteltuna työllisyys lisääntyi metalli- ja teknologiateollisuudessa, liike-elämän palveluissa ja julkisessa hallinnossa. Lääneittäin tarkasteltuna työllisten määrä lisääntyi eniten Etelä-Suomessa. Työttömiä puolestaan oli keskimäärin 181 000 eli 9 000 vähemmän kuin vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä.

Vuoden 2006 tammi-syyskuussa työllisiä oli työvoimatutkimuksen mukaan keskimäärin 2 445 000 henkeä eli 44 000 enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Työttömiä puolestaan oli keskimäärin 214 000 eli 14 000 vähemmän kuin vuoden 2005 tammi-syyskuussa.

Työvoimatoimistoissa oli syyskuun 2006 lopussa kaikkiaan 228 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 29 000 pienempi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Työttömyys laski edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettujen määrä oli 4 000 suurempi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,4 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 24 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 4 000 pienempi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin syyskuussa 36 000 uutta avointa työpaikkaa eli 6 000 enemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää. Työvoimatutkimuksen tiedot kootaan kaikilta kuukauden viikoilta.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Niiden mukaan henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15 vuotta täyttänyt, työtä vailla, hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä kahden viikon sisällä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tilastointierojen vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILO:n suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä voivat erota toisistaan. Viimeaikaisia eroja on selvitetty Internet-osoitteessa http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2005-05-27_men_002.html.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi syyskuun työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli eli virhemarginaali on noin ± 0,5 prosenttiyksikköä. Syyskuun työttömien määrän luottamusväli on noin ± 15 000 henkeä.

Lisätietoja:
Tilastokeskus: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Juha Martikainen (09) 1734 3225 Tietopalvelu/Työvoimatutkimus (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi
Työvoimatutkimuksen kotisivu: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html

Työministeriö: Oiva Lönnberg 010 60 48048, Internet: http://www.mol.fi/tyollisyyskatsaus

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi)